Eksperimentas: dėmesingumo tyrimas

7 psl. / 1508 žod.

Ištrauka

Egzistuoja nemažai dėmesio apibrėžimų, bet dėl to, kas iš tiesų yra dėmesys ir kaip geriausia jį apibrėžti diskusijų kyla iki šių dienų. Vienas iš apibrėžimų: „Dėmesys – savita sudėtinga psichikos savybė. Tai psichinės veiklos sutelkimas į vieną ar kelis objektus“(Lapė, 1980). Galima išskirti keletą dėmesio rūšių: valingas, nevalingas. Valingą dėmesį Lapė apibrėžia kaip sąmoningą psichinės veiklos susitelkimą į kurį nors objektą, kai turimas aiškus tikslas. O nevalingą kaip psichinės veiklos susitelkimą orientuotą į kokį nors objektą, ne dėl to, kad turima išankstinių aiškių tikslų, o dėl išorinių to objekto savybių pavyzdžiui ryškumo, naujumo, didumo arba dėl subjektyvių priežasčių. (Lapė, 1890). Dėmesys yra labai plati sąvoka ir apima daug aspektų be kurių negali būti apibūdintas. Pavyzdžiui jį galima apibūdinti pagal tai į ką dėmesys yra sutelktas, pavyzdžiui selektyvus (atrankinis). Martišius pabrėžia, kad selektyvus dėmesys yra svarbus, kai veikia du dirgikliai veikia vienu metu, tokiu atveju yra pasirenkamas vienas arba į jį pradedama reaguoti tam tikru būdu. Dar viena svarbi dėmesio savybė, kuria taip pat mini Martišius yra gebėjimas perkelti dėmesį. Šia savybę jis apibūdina kaip dėmesio objekto pakaitimą kitu. (Martišius, 2006). Dėmesį taip pat apibūdinanti savybė gebėjimas jį išlaikyti – patvarumas. Patvarumas pasak Lapės yra ilgalaikis dėmesio susitelkimas ties kokią nors veiklą.(J. Lapė ir kt., 2003). Galima dėmesį ne tik sutelkti bet ir išblaškyti bei paveikti. Tai sąlygoja dirgikliai, kuriuos Lapė įvardina kaip žmogų veikiančius tikrovės objektus bei organizme vykstančius procesus, taip pat veikiančiu žmogų. ( Lapė ir kt., 2003). Taip pat poveikį dėmesiui gali daryti miego trūkumas, kuris yra reguliuojamas cirkardinio rimo (biologinis laikrodis). „Cirkadinis ritmas. Taisyklingi organizmo fiziologinės ritmai, sudarantys maždaug 24val. ciklą, vadinamasis biologinis laikrodis“ (Laurinavičius, 2007). Daug kartų kartojant tą pati veiksmą (tai bus daroma eksperimento metu) gali pasireikšti išmokimas „Išmokimas, tai elgesio pasikeitimas pasikartojant tai pačiai situacijai“ (Lapė ir kt., 2003). Dėmesys gali įtakoti informacijos apdorojimo greitį, bet ne visada yra tam būtinas. „Automatizmas- savaiminis sąmonės nereguliuojamas, nereikalaujantis dėmesio veiksmų atlikimas“ (Psichologijos žodynas, 1993). Šiuo darbu bus siekiama ištirti dėmesio patvarumą, gebėjimą jį perkelti taikant skirtingus dirgiklius.


Reziumė

Autorius
snapelape
Tipas
Tyrimas
Dalykas
Psichologija
Kaina
€1.55
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Rgp 29, 2014
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
7 psl.

Susiję darbai

Eksperimentas: atminties tyrimas

Psichologija Tyrimas snapelape
Atmintis iš yra vienas svarbiausiu psichikos procesų, kuris iš esmės daro mus tuo kuo mes esame. Kitaip tariant be atminties vargu ar egzistuotų...

Žodžio “asociacijos” eksperimentas

Psichologija Referatas jolituke88
Prototipų teorija susiformavo apie 1970 metus JAV kognityvinės psichologijos atstovų darbuose ir siejama su E. H. Roš (Rosch) pavarde ir jos atliktais psicholingvistiniais...

Leksinio sprendimo tyrimas

Psichologija Tyrimas 2015 m. sin96
Mąstymas – tai proto veikla, susijusi su informacijos supratimu, apdorojimu bei perteikimu. (Myers, 2000) Mąstymo tyrinėjimas padeda suprasti žmogaus elgesį, atmintį, kalbą ir...

Tarpinio įsiminimo tyrimas

Psichologija Laboratorinis darbas 2015 m. sin96
Tyrimo tikslas: Tirti sugebėjimą įsiminti, naudojant įsiminimą lengvinančias ir jo efektyvumą didinančias pagalbines priemones. Tyrimo uždaviniai: • Išanalizuoti tiriamųjų pateiktus paveikslėlių paaiškinimus. •...

Atvaizdžio atminties tyrimas

Psichologija Tyrimas megstufeta
Atminties pėdsako greito gesimo samprata naudojama nustatant atvaizdžio atminties trukmę. Dauguma mokslininkų dabar sutaria, kad regimojo atvaizdžio atmintis išsaugoma iki 250 ms. Po...

Ebbinhauso ,,Pozicinio efekto” tyrimas

Psichologija Laboratorinis darbas megstufeta
Tiriamoji: Darbo priemonės: kompiuteris ir programa ,,Ebbinghaus” Darbo eiga: 1 dalyje tiriant atminties ,,pozicinį efektą’’ paleidžiama programa ,,Ebbinghaus”, nustatoma, kad būtų rodoma...

Repertuarinių gardelių tyrimas

Psichologija Tyrimas 2019 m. 19g97
Asmenybė – unikali individo pastovaus elgesio bruožų konsteliacija (Weiten, 2010). Psichologijos mokslas asmenybę tyrinėja plačiai ir įvairiapusiškai – skirtingos psichologų mokyklos taiko įvairius...