Dėstytojų ir studentų santykių sąsajos su studentų pažangumu

9 psl. / 1708 žod.

Ištrauka

Dažnai studentai nenori mokytis, lankyti paskaitų ar seminarų, juos sunku motyvuoti būti pažangesniais. Šios apklausos tikslas yra išanalizuoti dėstytojų ir studentų santykių sąsajas su studentų pažangumu. Tyrimu siekiame išsiaiškinti ar draugiškas ir malonus dėstytojų bendravimas su studentais gerina jų mokymosi rezultatus, ar studentai dažniau lanko tas paskaitas, kurias dėsto mėgstami dėstytojai . Taip pat įdomu ir tai ar neįdomias paskaitas dėstantys mėgstami dėstytojai geba sudominti studentus dėstomu dalyku.

METODIKAApklausėme 34respondentus. Respondentams anketas pateikėme internetu. Anketą sudarė 15 uždaro tipo klausimų su keturiais atsakymų variantais :“Visiškai sutinku“, „Sutinku“. “Nesutinku“, „Visiškai nesutinku“ (žr. 1 priedą)Tikslas: Išanalizuoti studentų nuomonę apie dėstytojų bendravimo įtaką pažangumui, lankomumui, bei susidomėjimą dėstomu dalyku.Tiriamieji:Universitetų ir kolegijų studentai, nuo 18 iki 26 metų amžiaus.Darbo priemonės: Tyrimui atlikti buvo panaudotas apklausos metodasUždaviniai:1. Atskleisti studentų besimokančių universitetuose ir kolegijose nuomonių skirtumus apie dėstytojų bendravimo įtaką studentų akademiniams pasiekimams.2. Atskleisti studentų besimokančių universitetuose ir kolegijose nuomonių skirtumus apie dėstytojų bendravimo įtaką studentų susidomėjimui dalyku.3. Atskleisti studentų besimokančių universitetuose ir kolegijose nuomonių skirtumus apie dėstytojų bendravimo įtaką studentų lankomumui.4. Atskleisti bendrą studentų besimokančių universitetuose ir kolegijose nuomonę apie dėstytojų bendravimo įtaką akademiniams pasiekimams, susidomėjimui dalyku ir lankomumui.


Reziumė

Autorius
snapelape
Tipas
Tyrimas
Dalykas
Pedagogika
Kaina
€1.55
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Rgp 29, 2014
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
9 psl.

Susiję darbai

Pradinių klasių mokinio sudominimas knyga ir skaitymu

Pedagogika Referatas 2019 m. gilmoras13
Užduoties tikslas: gebėjimas taikyti žinias apie skaitytojo ugdymą. Darbo esmė: Pasirinkti pradinių klasių mokinį (pageidautina- nemėgstantį skaityti berniuką) ir pasitelkiant modernias skaitytojo ugdymo...