Išsituokusių vyrų Lietuvoje skaičiaus statistinis tyrimas

14 psl. / 1455 žod.

Ištrauka

Šio darbo tikslas ir uždavinys– savarankiškai atlikti statistinį tyrimą bei analizę,tiriant įvairius dydžius, irapibendrinti viso to rezultatus.Statistinio tyrimo objektas yra išsituokę vyrai Lietuvoje. Analizuojami 2008-2012m.duomenys.Tiriant gyventojų skaičių pagal amžių reikalinga apsakičiuoti: struktūros santykinius dydžius, vidutinius dydžius, variacijos rodiklius. Analizuojant gyventojų skaičiaus dinamikos analizę reikalinga apskaičiuoti: analitinius rodiklius, vidutinius dinamikos rodiklius, gyventojų skaičiaus prognozę dviems metams trimis būdais.Atliekant šią analizę buvo naudojamasi internetiniu puslapiu www.stat.gov.lt. Jame buvo surasti pradiniai duomenys.


Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1.LIETUVOS MIESTO GYVENTOJŲ SKAIČIAUS PAGAL AMŽIŲ ANALIZĖ4
 • 1.1 Struktūros santykinių dydžių apsakičiavimas4
 • 1.2. Vidutinių dydžių skaičiavimas5
 • 1.3. Variacijos rodiklių apskaičiavimas6
 • 2. LIETUVOS MIESTO GYVENTOJŲ SKAIČIAUS DINAMIKOS ANALIZĖ8
 • 1.1. Analitinių rodiklių apskaičiavimas8
 • 2.2 Vidutinių dinamikos rodiklių apskaičiavimas:9
 • 2.3 Gyventojų skaičiaus prognozavimas.10
 • IŠVADOS12
 • PRIEDAS13
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS14

Reziumė

Autorius
sliekas
Tipas
Tyrimas
Dalykas
Sociologija
Kaina
€1.38
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Lap 25, 2014
Publikuotas
2013 m.
Apimtis
14 psl.

Susiję darbai

Religijos sociologiniai tyrimai Lietuvos konstekste

Sociologija Tyrimas 2011 m. stella
Lietuvos visuomenėje egzistuoja visa kolekcija religinių tikėjimų-definicija. Religinės bendruomenės tarpusavyje susijusios superordinacijos ir subordinacijos ryšiais – socialinė stratifikacija. Lietuvos visuomenėje religinės bendruomenės turi...

Religinės organizacijos Lietuvoje

Sociologija Referatas razzzynka
Vienas iš svarbiausių visuomenėje egzistuojančių socialinių institutų, formuojančių ideosferą yra religija. Tradiciškai religija apibrėžiama kaip tipizuota (suinstitucinta) tikėjimo anapusinė realybė, išpažinimo ir praktikavimo...

Kiekybiniai ir kokybiniai socialiniai tyrimai

Sociologija Referatas monikagustas
Metodologija tyrime atlieka loginę ir gnoseologinę funkciją, o metodai ir tyrimo procedūra - informacijos tyrimo ir apdorojimo funkciją. Tačiau metodologinė pozicija ir taikant...

Romų bendruomenė Lietuvoje

Sociologija Referatas 2016 m. salvete
Integracija į visuomenę yra sudėtingas procesas, reikalaujantis abiejų pusių – tiek priimančios, tiek besiintegruojančios bendruomenės – pastangų. Reikšminga tai, kokį pavyzdį parodo pirmieji...