Kalbinių leksinių ir semantinių priemonių repertuaras moterims skirtuose žurnaluose

21 psl. / 4825 žod.

Ištrauka

Darbo tyrimo objektas yra reklamos moterų žurnaluose. Pagrindinis šio darbo tikslas yra identifikuoti kalbinių leksinių ir semantinių stilistinių priemonių repertuarą moterims skirtuose žurnaluose ir jų daroma įtaiga adresatui.
Darbe keliami tokie uždaviniai:
• Trumpai aptarti sociolingvistikos santykį su reklama ir kalbos kultūra.
• Identifikuoti leksines analizuojamose reklamose vartojamas kalbines priemones ir jų daromą poveikį adresatui.
• Įvardinti semantines reklamose vartojamas kalbines priemones ir jų poveikį auditorijai.
Temos išskirtinumas. Kalbinių priemonių repertuaras yra labiau nagrinėjamos stilistikos mokslo, tačiau tai yra neatsiejama nuo sociolingvistikos ir reklamos, kurias vienija kalba ir žmogus. Temos išskirtinumas pasireiškia tuo, kad sujungiamos šios trys sferos, kaip neatsiejama viena nuo kitos.
Temos naujumas, aktualumas, reikšmė. Šiame darbe bus mėginama sociolingvistikos žinias pritaikyti reklamos teorijai kalbiniu aspektu aptariant vartojamas kalbines leksines semantines priemones, jų pasirinkimo motyvaciją, vartojimo tikslingumą dėl pasirinktos tikslinės auditorijos. Taip naudingai sujungiamos įgytos teorinės ir praktinės žinios.
Tyrimo metodas yra analitinis – aprašomasis, kadangi darbe sociolingvistikos žinios pritaikomos reklamos kalbai, aprašant tam tikrus teorinius aspektus.
Darbo struktūra. Pirmoji darbo dalis skirta aptarti reklamos ir sociolingvistikos santykį. Antroji dalis – reklamose vartojamų leksinių kalbinių priemonių aprašymas pateikiant pavyzdžius. Trečioji darbo dalis susideda iš vartojamų semantinių kalbinių priemonių analizuojamose reklamose pateikimo.


Turinys

 • TURINYS
 • ĮVADAS3
 • 1. SOCIOLINGVISTIKOS SANTYKIS SU REKLAMA IR KALBOS KULTŪRA4
 • 2. LEKSINIŲ KALBINIŲ PRIEMONIŲ REPERTUARAS6
 • 2.1. Tarptautiniai žodžiai6
 • 2.2. Profesinė leksika/ terminija7
 • 2.3. Kodų kaita ir svetimos kalbos leksika9
 • 2.4. Sinonimija ir perifrazė11
 • 2.5. Frazeologija11
 • 2.6. Pasirinktos leksikos ir adresato santykis12
 • IŠVADOS14
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS15

Reziumė

Autorius
arualm
Tipas
Tyrimas
Dalykas
Komunikacija
Kaina
€2.67
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Kov 20, 2012
Publikuotas
2012 m.
Apimtis
21 psl.

Susiję darbai

Skirtingų kalbų kontaktų analizė

Komunikacija Referatas keturkampistrikampis
Kalbų kontaktavimas, dar kitaip vadinamas kalbų sąveika, atsiranda tada, kai dvi ar kelios kalbos pastoviai ilgiau ar trumpiau vartojamos tų pačių vartotojų. Kai...