Ekonomika ir verslas / Vadyba

Veikiančių mažų ir vidutinių įmonių skaičiaus LR metų pabaigoje statistinis tyrimas

0 atsiliepimų
Autorius:

Smulkus ir vidutinis verslas – tai svarbi šalies ekonominio augimo sąlyga, nes būtent mažos bei vidutinės įmonės pagamina didžiąją dalį nacionalinio produkto ir sukuria daugiausia naujų darbo vietų. Ekonomikos augimui didelę įtaką daro šių įmonių skaičiaus kaita.

Taigi šio darbo tyrimo objektas – veikiančių mažų ir vidutinių įmonių skaičius LR apskrityse.

Vidutinė įmonė – tai įmonė, kuri atitinka visas šias sąlygas:

1)      įmonėje dirba mažiau kaip 250 darbuotojų;

2)      įmonės metinės pajamos neviršija 138 mln. litų ar įmonės turto balansinė vertė yra ne didesnė kaip 93 mln. litų;

Maža įmonė – tai įmonė, kuri atitinka visas šias sąlygas:

1)      įmonėje dirba mažiau kaip 50 darbuotojų;

2)      įmonės metinės pajamos neviršija 24 mln. litų ar įmonės turto balansinė vertė yra ne didesnė kaip 17 mln. litų;

Pagrindis darbo tikslas – išanalizuoti veikiančių mažų ir vidutinių įmonių skaičiaus kitimą LR apskrityse 2008 – 2012 metų laikotarpyje.

Darbo uždaviniai:

Apibendrinti teorinę medžiagą;Paskaičiuoti visus galimus santykinius dydžius;Įvertinti vidutines reikšmes;Paskaičiuoti dinamikos eilutės analitinius ir vidutinius rodiklius;Atlikti paskaičiuotų rezultatų prognozę trims metams į priekį;Vaizdžiai pateikti analizės duomenis;Įvertinti ir apibendrinti statistinio tyrimo ypatumos;Pateikti trumpas ir tikslias išvadas.

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
5278 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • ĮVADAS3
 • TEORINĖ DALIS4
 • Santykiniai dydžiai4
 • Vidutiniai dydžiai5
 • Variacijos rodikliai5
 • Dinamikos eilutės7
 • STATISTINIŲ DUOMENŲ ANALIZĖ11
 • Pradinių duomenų analizė11
 • Pradinių duomenų surinkimas ir apibendrinimas11
 • Stuktūriniai vidurkiai, variacijos rodikliai12
 • Santykinių duomenų analizė13
 • Stuktūros santykiniai dydžiai13
 • Santykiniai baziniai didėjimo tempai15
 • Santykiniai grandininiai didėjimo tempai16
 • Dinamikos eilutės analizė18
 • Viso dinamikos eilutės laikotarpio absoliutinis padidėjimas18
 • Gretimų laikotarpių absoliutinis padidėjimas21
 • Didėjimo (mažėjimo) tempas24
 • Vidutinis absoliutinis padidėjimas (sumažėjimas)29
 • Dinamikos eilučių ekstrapoliacija prognozės sudarymui31
 • IŠVADOS33
 • LITERATŪRA34

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Veikiančių ūkio subjektų skaičiaus Alytaus apskrityje ir jo savivaldybėse 2002 - 2010m. statistinis tyrimas
Kursinis darbas Veikiančių ūkio subjektų skaičiaus Alytaus apskrityje ir jo savivaldybėse 2002 - 2010m. statistinis tyrimas

Šio savarankiško darbo tyrimo objektas yra veikiančių ūkio subjektų skaičius Lietuvos Respublikoje, Alytaus apskrityje ir [...]

Įmonių ilgalaikio turto pagal ekonomines veiklos rūšis statistinis tyrimas 2005-2010 m.
Diplominis darbas Įmonių ilgalaikio turto pagal ekonomines veiklos rūšis statistinis tyrimas 2005-2010 m.

Santrauka Savarankiško darbo pavadinimas yra ,,Įmonių ilgalaikis turtas pagal ekonomines veiklos rūšis statistinis tyrimas 2005-2010 m.“ [...]

Gyventojų skaičiaus kitimo Panevėžio apskrityje statistinis tyrimas
Kursinis darbas Gyventojų skaičiaus kitimo Panevėžio apskrityje statistinis tyrimas

Gyventojų skaičiaus kitimo Panevėžio apskrityje statistinis tyrimas (EKONOMINĖS STATISTIKOS KURSINIS DARBAS) "Kursinį darbą sudaro trys dalys [...]

Vidutinio darbo užmokesčio statistinis tyrimas
Referatas Vidutinio darbo užmokesčio statistinis tyrimas

Terminas „statistika“ kildinamas iš lotynų kalbos žodžio „status” - reiškiančio daiktų, padėtį, stovį, būklę ir [...]

Išsituokusių vyrų Lietuvoje skaičiaus statistinis tyrimas
Tyrimas Išsituokusių vyrų Lietuvoje skaičiaus statistinis tyrimas

Šio darbo tikslas ir uždavinys– savarankiškai atlikti statistinį tyrimą bei analizę,tiriant įvairius dydžius, irapibendrinti viso [...]

Moterų skaičiaus Lietuvoje statistinis tyrimas
Referatas Moterų skaičiaus Lietuvoje statistinis tyrimas

Lietuvos Respublikoje gyvena 2 971 905 žmonių. Bet ar žinome kiek tiksliai yra moterų, moterų [...]