Valstybės tarnautojų etika. Šiaulių miesto gyventojų nuomonės tyrimas

22 psl. / 3152 žod.

Ištrauka

Temos aktualumas. Etika valstybės tarnyboje – tai valstybės tarnautojo tarnybinio elgesio norma. Etikos žmonės yra mokomi nuo mažų dienų, tačiau nėra nustatyto standarto šios moralės normos dydžiui išmatuoti. Dažniausiai etika įsigali tada, kai taisyklės ir įstatymai dar neveikia, arba nebeveikia ten kur įstatymai yra neaiškūs ar griežtai neapibrėžti. Todėl jau yra rasti būdai kaip juos apeiti ar panaudoti neetiškiems ar net neteisėtiems asmeniniams tikslams.

Šiomis dienomis yra ypač daug dėmesio skiriama valstybės tarnautojų etiškam elgesiui, siekiama jų sąžiningų veiksmų ir teisingų sprendimų darbinėje veikloje. Tačiau kyla klausimas ar tik dabar etikos kodekso normos yra pažeidžiamos itin smarkiai, ar tokį įvaizdį sudaro daug galių turinti Lietuvos žiniasklaida, kuri ir priverčia valstybės tarnautojus minimaliai, bet vis tiek laikytis etikos kodekso taisyklių.

Tyrimo metodika. Siekiant atskleisti Šiaulių miesto gyventojų žinias ir nuomonę apie tarnybinę etiką buvo atlikta anketinė apklausa. Tyrimui buvo parengta anketa, kuri skirta įvairaus amžiaus ir profesijų žmonėms. Anketos klausimyną sudarė 13 klausimų. Ji yra uždaro tipo, anoniminė. Anketos pavyzdys pateiktas prieduose (žr. 1 priedas). Apklausos imtis 40 respondentų.

Tiriamojo darbo tikslas. Naudojantis literatūra ir apklaustųjų nuomone atskleisti tarnybinės etikos sampratą, kylančias problemas Šiauliuose.

Tyrimo objektas. Apklaustųjų nuomonė apie tarnybinę etiką Šiauliuose.

Darbo uždaviniai:

Išsiaiškinti valstybės tarnautojų tarnybinės etikos svarbą jų darbe, aptarti etikos infrastruktūrų funkcijas ir paaiškinti kokį vaidmenį atlieka Etikos kodeksas;Išsiaiškinti valstybės tarnautojų veiklos etikos taisykles, principus, išvardinti galimas etikos problemas;Išanalizuoti apklaustųjų nuomonę apie tarnybinę etiką, jos pažeidimus, išsiaiškinti ką jie mano apie Etikos kodeksą, kokius išskiria jo privalumus ir trūkumus.

Tyrimo metodai:

  • Anketinė apklausa;
  • Grafinis vaizdavimas.

Turinys

  • ĮVADAS3
  • 1. VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ ETIKA4
  • 2. ŠIAULIŲ MIESTO GYVENTOJŲ NUOMONĖS TYRIMAS APIE VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ ETIKĄ8
  • 2.1. TYRIMO APTARTIS8
  • 3. IŠVADOS17
  • LITERATŪRA18

Reziumė

Autorius
pekauskaite
Tipas
Tyrimas
Dalykas
Viešasis administravimas
Kaina
€2.03
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Sau 8, 2015
Publikuotas
2010 m.
Apimtis
22 psl.

Susiję darbai

Valstybės tarnautojas

Viešasis administravimas Referatas 2012 m. sonata
Valstybės tarnyba – teisinių santykių, atsirandančių įgijus valstybės tarnautojo statusą, jam pasikeitus ar jį praradus, visuma. Valstybės tarnyba susijusi su valstybės tarnautojo viešojo...

Valstybės tarnautojų mokymų efektyvumas X miesto savivaldybėje

Viešasis administravimas Diplominis darbas 2014 m. lari666
Temos aktualumas. Politinių, ekonominių, socialinių, technologinių, kultūrinių pokyčių nulemtos naujos XXI a. užduotys iš valstybės institucijose dirbančių valstybės tarnautojų reikalauja profesionalumo, tiesiogiai veikiančio...

Valstybės tarnautojų mokymai ir kvalifikacijos kėlimas

Viešasis administravimas Prezentacija ilovecats
SąvokosDaugiapakopis darinysStatistikaEfektyvaus, rezultatyvaus mokymo/si sąlygosKoks turėtų būti mokymas/isMokymo/si poreikių ir proceso struktūriniai komponentai Besimokančios organizacijos bruožaiTradicinės...

Valstybės tarnautojų etika

Viešasis administravimas Referatas 2014 m. mirksiukee
Temos aktualumas. Valstybės tarnybos etikos tema Lietuvoje pastaruoju metu vis labiau domimasi, tačiau valstybės tarnautojų etikos problema Lietuvoje dar nėra sulaukusi didesnio tyrinėtojų...