Socialiniai mokslai / Viešasis administravimas

Valstybės tarnautojų etika. Šiaulių miesto gyventojų nuomonės tyrimas

0 atsiliepimų
Autorius:

Temos aktualumas. Etika valstybės tarnyboje – tai valstybės tarnautojo tarnybinio elgesio norma. Etikos žmonės yra mokomi nuo mažų dienų, tačiau nėra nustatyto standarto šios moralės normos dydžiui išmatuoti. Dažniausiai etika įsigali tada, kai taisyklės ir įstatymai dar neveikia, arba nebeveikia ten kur įstatymai yra neaiškūs ar griežtai neapibrėžti. Todėl jau yra rasti būdai kaip juos apeiti ar panaudoti neetiškiems ar net neteisėtiems asmeniniams tikslams.

Šiomis dienomis yra ypač daug dėmesio skiriama valstybės tarnautojų etiškam elgesiui, siekiama jų sąžiningų veiksmų ir teisingų sprendimų darbinėje veikloje. Tačiau kyla klausimas ar tik dabar etikos kodekso normos yra pažeidžiamos itin smarkiai, ar tokį įvaizdį sudaro daug galių turinti Lietuvos žiniasklaida, kuri ir priverčia valstybės tarnautojus minimaliai, bet vis tiek laikytis etikos kodekso taisyklių.

Tyrimo metodika. Siekiant atskleisti Šiaulių miesto gyventojų žinias ir nuomonę apie tarnybinę etiką buvo atlikta anketinė apklausa. Tyrimui buvo parengta anketa, kuri skirta įvairaus amžiaus ir profesijų žmonėms. Anketos klausimyną sudarė 13 klausimų. Ji yra uždaro tipo, anoniminė. Anketos pavyzdys pateiktas prieduose (žr. 1 priedas). Apklausos imtis 40 respondentų.

Tiriamojo darbo tikslas. Naudojantis literatūra ir apklaustųjų nuomone atskleisti tarnybinės etikos sampratą, kylančias problemas Šiauliuose.

Tyrimo objektas. Apklaustųjų nuomonė apie tarnybinę etiką Šiauliuose.

Darbo uždaviniai:

Išsiaiškinti valstybės tarnautojų tarnybinės etikos svarbą jų darbe, aptarti etikos infrastruktūrų funkcijas ir paaiškinti kokį vaidmenį atlieka Etikos kodeksas;Išsiaiškinti valstybės tarnautojų veiklos etikos taisykles, principus, išvardinti galimas etikos problemas;Išanalizuoti apklaustųjų nuomonę apie tarnybinę etiką, jos pažeidimus, išsiaiškinti ką jie mano apie Etikos kodeksą, kokius išskiria jo privalumus ir trūkumus.

Tyrimo metodai:

  • Anketinė apklausa;
  • Grafinis vaizdavimas.
Darbo tipas:
Apimtis:
3152 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

  • ĮVADAS3
  • 1. VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ ETIKA4
  • 2. ŠIAULIŲ MIESTO GYVENTOJŲ NUOMONĖS TYRIMAS APIE VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ ETIKĄ8
  • 2.1. TYRIMO APTARTIS8
  • 3. IŠVADOS17
  • LITERATŪRA18

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Valstybės tarnautojo etika: piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi
Referatas Valstybės tarnautojo etika: piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi

Piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi, dokumentų klastojimas bei kitos etikos problemos yra dažna problema valstybės tarnyboje. Savo [...]

Valstybės tarnautojų etika
Referatas Valstybės tarnautojų etika

Temos aktualumas. Valstybės tarnybos etikos tema Lietuvoje pastaruoju metu vis labiau domimasi, tačiau valstybės tarnautojų [...]

Valstybės tarnautojų mokymų efektyvumas X miesto savivaldybėje
Diplominis darbas Valstybės tarnautojų mokymų efektyvumas X miesto savivaldybėje

Temos aktualumas. Politinių, ekonominių, socialinių, technologinių, kultūrinių pokyčių nulemtos naujos XXI a. užduotys iš valstybės [...]

Šeimos modelis, kurį norėtų sukurti abiejų lyčių Klaipėdos miesto gyventojai
Tyrimas Šeimos modelis, kurį norėtų sukurti abiejų lyčių Klaipėdos miesto gyventojai

Pavadinimas: Šeimos modelis, kurį norėtų sukurti abiejų lyčių Klaipėdos miesto gyventojai. Problemos pristatymas: Šeima – viena didžiausių [...]

Darbuotojų motyvacijos tyrimas Šiaulių miesto viešojo ir privataus sektoriaus organizacijų pavyzdžiu
Diplominis darbas Darbuotojų motyvacijos tyrimas Šiaulių miesto viešojo ir privataus sektoriaus organizacijų pavyzdžiu

Temos naujumas ir aktualumas. Paskutiniuoju metu vis dažniau diskutuojama bei kasdien aktualesnė tampa darbuotojų motyvacijos [...]

Ryšių su visuomene strategijos planavimas (Šiaulių miesto ir Šiaulių rajono savivaldybių atvejis)
Diplominis darbas Ryšių su visuomene strategijos planavimas (Šiaulių miesto ir Šiaulių rajono savivaldybių atvejis)

Šiuo metu ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje vyksta socialiniai ir ekonominiai pokyčiai, kurie [...]

Ekonomino raštingumo ugdymo galimybės pradinėje mokykloje mokytojų nuomonės tyrimas
Diplominis darbas Ekonomino raštingumo ugdymo galimybės pradinėje mokykloje mokytojų nuomonės tyrimas

Temos aktualumas. Mūsų gyvenamuoju laikotarpiu jaunosios kartos ugdymas įgyja itin ypatingą reikšmę. Juk turbūt, kiekvienas [...]

Etika valstybės tarnyboje
Referatas Etika valstybės tarnyboje

Viešasis administravimas – tai valstybės ir vietos institucijų (kartais ir kitų subjektų) vykdomoji veikla, kurios [...]

Šiaulių miesto, Kelmės ir Pakruojo raj. savivaldybių tinklapių analizė
Tyrimas Šiaulių miesto, Kelmės ir Pakruojo raj. savivaldybių tinklapių analizė

Analizuojami 3 pasirinktų savivaldybių tinklapiai, remiantis bendraisiais reikalavimais, kurie keliami valstybės ir savivaldybių institucijų ir [...]

Vilniaus miesto savivaldybės valdymo veiksmingumo tyrimas
Kursinis darbas Vilniaus miesto savivaldybės valdymo veiksmingumo tyrimas

Vietos savivalda - viena iš teritorinio valdymo įgyvendinimo formų. Būtent vietos savivaldos teisė - kiekvienos [...]

Valstybės tarnautojo pareigybės aprašymas ir jo analizė
Referatas Valstybės tarnautojo pareigybės aprašymas ir jo analizė

Darbo tikslas – aptarti karjeros valstybės tarnautojo – vyriausiojo veterinarijos gydytojo-inspektoriaus pareigybės aprašymą ir jį [...]

Tarnybinių nuobaudų statutiniams valstybės tarnautojams skyrimo teisinis reglamentavimas ir ypatumai
Diplominis darbas Tarnybinių nuobaudų statutiniams valstybės tarnautojams skyrimo teisinis reglamentavimas ir ypatumai

                      Tarnybinės atsakomybės institutas yra vienas [...]

Valstybės tarnautojų vaidmuo po naujosios viešosios vadybos reformų įvedimo
Konspektas Valstybės tarnautojų vaidmuo po naujosios viešosios vadybos reformų įvedimo

Konspekte pateikiamas valstybės tarnautojų vaidmens ir darbo funkcijų bei veiklos pasikeitimai, reformavus viešąjį sektorių.

Valstybės tarnautojų teisės, pareigos ir ribojimai
Referatas Valstybės tarnautojų teisės, pareigos ir ribojimai

Valstybės tarnyba - teisinių santykių, atsirandančių įgijus valstybės tarnautojo statusą, jam pasikeitus ar jį praradus [...]

Valstybės tarnautojų darbo užmokesčio ir kitų išmokų teisinis reglamentavimas
Prezentacija Valstybės tarnautojų darbo užmokesčio ir kitų išmokų teisinis reglamentavimas

1. Valstybės tarnautojų rūšys 2. Darbo užmokestis 3. Pareiginė alga 4. Priedai 5. Priemokos 6. Išeitinės išmokos 7. Kitos garantijos 8. Išvados 9.