,,McDONALD‘S‘‘ paslaugų kokybės vertinimas: klientų nuomonės tyrimas

26 psl. / 3350 žod.

Ištrauka

Kokybė yra labai plati sąvoka, atsiradusi dėl kuriančių, mąstančių bei vartojančių individų bendruomenės. Vartojimas, savaime aišku, iškelia tam tikrus reikalavimus gaminiui bei paslaugai, todėl paslaugų teikėjas, norėdamas parduoti savo paslaugą, turi jai suteikti tokias savybes, kurios kuo geriau atitiktų vartotojų poreikius. Kokybiškos paslaugos, atitinkančios klientų lūkesčius, gali padidinti tikimybę įmonei gauti pelną, be to, teikdama tokias paslaugas, įmonė gali susikurti lojalių vartotojų ratą. Šiuolaikiniame verslo pasaulyje vis daug verslo subjektų atlieka įvairius tyrimus, siekdami sužinoti vartotojų nuomonę apie paslaugų kokybę, įmonės įvaizdį, aptarnavimą, ir pan. Tokių tyrimų dėka, subjektai gali identifikuoti savo stipriąsias, silpnąsias vietas, sužinoti vartotojų nuomonę apie patį verslo subjektą. Šiame tyrime bus siekiama išsiaiškinti greitojo maisto restorano ,,McDonald‘s“ paslaugų kokybės vertinimą vartotojų požiūriu.

Temos aktualumas. Dabartinė rinka yra ypač konkurencinga, perpildyta įvairių teikiamų paslaugų bei gaminamų prekių, todėl įmonė, norėdama išsilaikyti konkurencingoje aplinkoje, turi identifikuoti savo įmonės teikiamų paslaugų privalumus bei trūkumus, kuriuos būtų galima pašalinti.

Tyrimo tikslas – įvertinti greitojo maisto restorano „McDonald‘s“ kokybę vartotojų

požiūriu.

Tyrimo uždaviniai:

1. Parengti anketą greitojo maisto restorano ,,McDonald‘s“ paslaugų kokybės vertinimui klientų požiūriu.

2. Atskleisti kokybės sąvoką bei kokybiškos paslaugos vertinimo aspektus.

3. Atlikti vartotojų apklausą bei pateikti tyrimo rezultatus ir išvadas.

Darbe naudota empirinio tyrimo metodika, duomenims analizuoti buvo pasitelkta MS

Excel programa.

Turinys

  • ĮVADAS3
  • 1. KOKYBĖS SAMPRATA TEORINIU ASPEKTU4
  • 1.1. Kokybės sąvoka4
  • 1.2. Vartotojo požiūris į kokybę4
  • 1.3. Kokybiškos paslaugos savybės5
  • 2. GREITOJO MAISTO RESTORANO ,,MCDONALD’S“ PASLAUGŲ KOKYBĖS VERTINIMAS VARTOTOJŲ POŽIŪRIU16
  • IŠVADOS17
  • LITERATŪRA IR ŠALTINIAI18
  • PRIEDAI19
  • 1 priedas Anketa ,,Greitojo maisto restorano „McDonald‘s“ paslaugų kokybės vertinimas vartotojų požiūriu“19

Reziumė

Autorius
me.llamo
Tipas
Tyrimas
Dalykas
Rinkodara
Kaina
€2.02
Lygis
Universitetas
Publikuotas
Sau 9, 2015
Apimtis
26 psl.
Įvertinimas

Susiję darbai

Rinkodaros tyrimas UAB “DEICHMANN”

Rinkodara Tyrimas 2014 m. sliekas
Pradedant verslą, jį vykdant, plečiant ar keičiant strategiją, būtina pažinti rinką – kokie yra pagrindiniai jos dalyviai, kokios rinkos kaitos tendencijos. Šios informacijos...

„Pizza Jazz“ marketingo tyrimas

Rinkodara Tyrimas sliekas
Marketingas dažniausiai suprantamas kaip verslo įmonių veiklos būdas. Klaidinga nuomonė yra ta, kad marketingą naudoja tik verslo žmonės. Marketingo principus taiko politinės organizacijos,...

UAB „Ermitažas“ klientų lojalumo didinimas

Rinkodara Diplominis darbas 2016 m. erika.
Bakalauriniame darbe iškeliama problema, ji analizuojama, naudojami realūs faktai, nurodytas išsamus literatūros šaltinis, atlikto tyrimo rezultatai pateikti naudojant SPSS programą. Sukurti įvairūs realūs...