Maironio lietuvių literatūros muziejaus darbuotojo mokymas ir tobulinimas

10 psl. / 1656 žod.

Ištrauka

Maironio lietuvių literatūros muziejus yra respublikinė biudžetinė įstaiga, kaupianti, sauganti, tirianti, konservuojanti, restauruojanti ir populiarinanti nacionalinės svarbos literatūros (raštijos) vertybes bei rašytojų kūrybinį bei memuarinį palikimą. Muziejus priskiriamas literatūros ir memuarinių muziejų rūšiai. Muziejaus veiklos pagrindiniai tikslai: susieti lietuvių lieteratūros istorijos, rašytojų kūrybinio ir memoralinio palikimo apsaugą su gyventojų kultūros bei švietimo poreikiais ir kultūros paslaugų teikimu. Įgyvendindamas savo tikslus, muziejus vykdo šias funkcijas: įsigyja, tiria ir sistemina muziejinę bei istorinę vertę turinčius eksponatus, formuoja muziejaus rinkinius, atspindinčius lietuvių literatūros istoriją, procesus, raidą, kryptis, atskirų rašytojų kūrybinį bei memorialinį palikimą; sudaro sąlygas muziejuje saugomų muziejinių vertybių viešam naudojimui: rengia nuolatines ir laikinas ekspozicijas, publikuoja tyrimų rezultatus, ruošia parodas bei kitus renginius (konferencijas, minėjimus, koncertus, susitikimus, pristatymus ir kt.) muziejuje, Lietuvoje ir užsienyje.

Įvairių įstaigų darbuotojams vyksta apmokymai, kurių metu tobulinami profesiniai, vadybiniai ir bendrieji (užsienio kalbų bei kompiuterinio raštingumo) įgūdžiai. Pastaraisiais metais Maironio lietuvių literatūros muziejus kartu su dar keturiolika kitų Lietuvos muziejų dalyvavo darbuotojų profesinio tobulinimo programoje „XXI amžiaus muziejininkų kompetencijos ir gebėjimų ugdymas”. Šią programą mes pasirinkome kaip konkretų pavyzdį, norėdami išanalizuoti ir geriau suprasti organizacijos darbuotojų mokymą ir tobulinimą. Siekdami įgyvendinti savo tikslą, atlikome muziejaus darbuotojų apklausą ir rėmėmės šios apklausos analizės rezultatais bei mokymo programos kuratorių suteikta informacija.


Turinys

  • 1. ĮVADAS2
  • 2. APKLAUSOS REZULTATŲ ANALIZĖ3
  • 3. Motyvacija3
  • 4. Mokymo procesas4
  • 5. Mokymų rezultatai6
  • 6. IŠVADOS7
  • 7. LITERATŪROS SĄRAŠAS9

Reziumė

Autorius
emqte
Tipas
Tyrimas
Dalykas
Vadyba
Kaina
€1.55
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Sau 19, 2015
Publikuotas
2011 m.
Apimtis
10 psl.

Susiję darbai

Uab „Irnukas“ planavimo sistemos tobulinimas

Vadyba Diplominis darbas magnolija
Temos aktualumas. Planavimą galėtume įsivaizduoti kaip garvežį, traukiantį organizavimo, vadovavimo ir kontrolės traukinį. Planavimas - prioritetinė vadybos funkcija. Jis nėra vienkartinis veiksmas, kurio...

Darbuotojų motyvavimo sistemos tobulinimas

Vadyba Diplominis darbas 2013 m. linmat
Dabartiniu metu Lietuvoje yra daug įvairių įmonių, kurios vykdo veiklą ir tikisi iš tos veiklos gauti pelną. Didžioji dalis gaunamų pajamų iš verslo...

Konfliktų valdymas ir tobulinimas tarp darbuotojų

Vadyba Kursinis darbas 2013 m. sheshelia
Temos formuluotė. Konfliktų valdymas ir tobulinimas tarp darbuotojų Kelmės Jono Graičiūno gimnazijoje. Tyrimo problema. Kaip valdomi konfliktai tarp darbuotojų Kelmės Jono Graičiūno gimnazijoje?...

Darbuotojų mokymas ir vystymas

Vadyba Prezentacija gizibexo
•Personalo mokymas ir tobulinimas •Darbuotojų mokymas •B.Leonienės personalo mokymo svarbos veiksniai •Pagrindinės mokymo rūšys •Mokymo ir tobulinimo programų penkių etapų procesas •A. Sakalas...