Praktinės užduotys su SPSS programa

21 psl. / 1851 žod.
Praktiniai darbai su SPSS: Neparametrinių kriterijų taikymas analizuojant kiekybinius duomenis. Kiekybinių duomenų koreliacinė analizė.

Ištrauka

Praktiniai darbai su SPSS: Neparametrinių kriterijų taikymas analizuojant kiekybinius duomenis. Kiekybinių duomenų koreliacinė analizė. Diplominio darbo praktinės užduotys atliktos su SPSS statistikos programa. Darbe pridedama anketa, kriterijų aprašymas ir tyrimo OUTPUT lentelės.

Turinys

  • 1. NEPARAMETRINIŲ KRITERIJŲ TAIKYMAS ANALIZUOJANT KIEKYBINIUS DUOMENIS
  • 1.1. CHI – KVADRATO KRITERIJAUS TAIKYMAS
  • 1.2. MANN – WHITNEY KRITERIJAUS TAIKYMO ATVEJIS
  • 1.3. KRUSKAL – WALLIS KRITERIJAUS TAIKYMO ATVEJIS
  • 2. KIEKYBINIŲ DUOMENŲ KORELIACINĖ ANALIZĖ
  • 2.1. PEARSON KORELIACIJOS KOEFICIENTO TAIKYMAS ATVEJIS NR.1
  • 2.2. SPEARMAN KORELIACIJOS KOEFICIENTO TAIKYMO ATVEJIS NR. 1, kai abu kintamieji yra ranginiai
  • 2.3. SPEARMAN KORELIACIJOS KOEFICIENTO TAIKYMO ATVEJIS NR. 2, kai vienas kintamasis yra dichotominis, o kitas – ranginis
  • 2.4. SPEARMAN KORELIACIJOS TAIKYMO ATVEJIS NR. 3, kai abu kintamieji dichotominiai

Reziumė

Autorius
linuxas
Tipas
Tyrimas
Dalykas
Pedagogika
Kaina
€1.54
Lygis
Universitetas
Publikuotas
Sau 22, 2015
Apimtis
21 psl.
Įvertinimas

Susiję darbai

Pedagoginė praktika

Pedagogika Praktikos ataskaita bigis
1. Stebėtų pamokų protokolai ir analizė (žr. 1 priedą) Teigiami momentai (Kas patiko ir kodėl? Kas mokytojui sekėsi geriausiai? Ką būdamas mokytojas daryčiau...

Asistento pedagoginė praktika. Edukologijos užduotis

Pedagogika Praktikos ataskaita virgita
1 užduotis. Dalyvavimas planuojant pamoką ir asistavimą mokyojui pamokoje 2 užduotis. Mokinio/ų elgesio pamokoje stebėjimas Išvados. Nagrinėjant auklėtojos man pateiktą klasės darbų planą...

Socialinio pedagogo pažintinė praktikos ataskaita

Pedagogika Praktikos ataskaita lika05
Savo pirmąją stebėjimo praktiką atlikau Jašiūnų Mykolo Balinskio gimnazijoje. Tai dieninė, savarankiško mokymosi bendrojo lavinimo mokykla vykdanti priešmokyklino, pradinio, pagrindinio, vidurinio ir papildomo...

Socialinio pedagogo asistento praktikos ataskaita

Pedagogika Praktikos ataskaita 2016 m. lika05
Socialinio pedagogo asistento praktiką atlikau Marijampolio Meilės Lukšienės gimnazijoje. Tai dieninė, savarankiško mokymosi bendrojo lavinimo mokykla vykdanti pradinio, pagrindinio, vidurinio ir papildomo ugdymo...