Praktinės užduotys su SPSS programa

21 psl. / 1851 žod.

Ištrauka

Praktiniai darbai su SPSS: Neparametrinių kriterijų taikymas analizuojant kiekybinius duomenis. Kiekybinių duomenų koreliacinė analizė. Diplominio darbo praktinės užduotys atliktos su SPSS statistikos programa. Darbe pridedama anketa, kriterijų aprašymas ir tyrimo OUTPUT lentelės.


Turinys

  • 1. NEPARAMETRINIŲ KRITERIJŲ TAIKYMAS ANALIZUOJANT KIEKYBINIUS DUOMENIS
  • 1.1. CHI – KVADRATO KRITERIJAUS TAIKYMAS
  • 1.2. MANN – WHITNEY KRITERIJAUS TAIKYMO ATVEJIS
  • 1.3. KRUSKAL – WALLIS KRITERIJAUS TAIKYMO ATVEJIS
  • 2. KIEKYBINIŲ DUOMENŲ KORELIACINĖ ANALIZĖ
  • 2.1. PEARSON KORELIACIJOS KOEFICIENTO TAIKYMAS ATVEJIS NR.1
  • 2.2. SPEARMAN KORELIACIJOS KOEFICIENTO TAIKYMO ATVEJIS NR. 1, kai abu kintamieji yra ranginiai
  • 2.3. SPEARMAN KORELIACIJOS KOEFICIENTO TAIKYMO ATVEJIS NR. 2, kai vienas kintamasis yra dichotominis, o kitas – ranginis
  • 2.4. SPEARMAN KORELIACIJOS TAIKYMO ATVEJIS NR. 3, kai abu kintamieji dichotominiai

Reziumė

Autorius
linuxas
Tipas
Tyrimas
Dalykas
Pedagogika
Kaina
€1.71
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Sau 22, 2015
Publikuotas
2013 m.
Apimtis
21 psl.

Susiję darbai

Asistento pedagoginė praktika. Edukologijos užduotis

Pedagogika Praktikos ataskaita virgita
1 užduotis. Dalyvavimas planuojant pamoką ir asistavimą mokyojui pamokoje 2 užduotis. Mokinio/ų elgesio pamokoje stebėjimas Išvados. Nagrinėjant auklėtojos man pateiktą klasės darbų planą...