Ekonomika ir verslas / Ekonomika

Tiesioginių užsienio investicijų vienam gyventojui statistinis tyrimas

0 atsiliepimų
Autorius:

Tiesioginės užsienio investicijos – tai svarbios pajamos, kurias organizacija panaudoja savo veiklos plėtimui, augimui ir pan. Tiesioginės užsienio investicijos vienam gyventojui – tai rodiklis, įvardinantis kokia dalis tų investicijų atitenka regiono gyventojui. Nagrinėjamo tyrimo problema aktuali ir šiandien. Svarbu kokia dalis tiesioginių užsienio investicijų atitenka regionui, kokia dalis atitenka regiono gyventojui, nes kiekvienos pašalinės pajamos didina socialinių, mokslinių, verslo organizacijų plėtimąsį, tobulėjimą.

            Tyrime apibrežiame tai, kad tyrimo objektas yra tiesioginės užsienio investicijos vienam gyventojui, o jų kitimą įvardiname tyrimo dalyku.  

            Būtent šiame kursiniame darbe tirsime, nagrinėsime, analizuosime tiesioginių užsienio investicijų vienam gyventojui duomenis 2004 – 2008 metų laikotarpyje Lietuvos Respublikos, Panevėžio apskrities, Biržų r. sav., Kupiškio r. sav., Panevėžio m. sav., Panevėžio r. sav. Pasvalio r. sav., Rokiškio r. sav. regionuose. Pateiksime prognozes metams į priekį. Aprašysime teorinius, metodinius ir praktinius tyrimo dalis. Tyrimo analizę pavaizduosime lentelėse, grafikuose, diagramose. Taip pat pateiksime daryto darbo išvadas. Išsikėlę šiuos uždavinius, naudosimės moksline literatūra, bei duomenų gavimu iš Lietuvos statistikos departamento (http://www.stat.gov.lt/lt/).

            Prieduose pateiksime kiekvienos naudotos fomulės, esančios mūsų darbe, pavyzdžius parašytus/paskaičiuotus ranka.

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
5000 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • Įvadas3
 • I. Tiesioginių užsienio investicijų vienam gyventojui statistinio tyrimo samprata4
 • I.1. Tiesioginių užsienio investicijų vienam gyventojui statistinio tyrimo metodai4
 • I.2. Tiesioginių užsienio investicijų vienam gyventojui statistinio tyrimo eksponavimas grafinėmis priemonėmis10
 • II. Tiesioginių užsienio investicijų vienam gyventojui statistinio tyrimo eiga ir instrumentarijus14
 • III. Tiesioginių užsienio investicijų vienam gyventojui statistinio tyrimo rezultatai16
 • III.1. Tiesioginių užsienio investicijų vienam gyventojui kitimo analizė16
 • III.2. Tiesioginių užsienio investicijų vienam gyventojui regionų tarpusavio sąveikos analizė27
 • III.3. Tiesioginių užsienio investicijų vienam gyventojui prognozė (2008-2009 metų laikotarpiui)30
 • Išvados34
 • Literatūros sąrašas35
 • Priedai36

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Tiesioginių užsienio investicijų LR ir Šiaulių apskrityje 2000-2010 m. statistinis tyrimas
Diplominis darbas Tiesioginių užsienio investicijų LR ir Šiaulių apskrityje 2000-2010 m. statistinis tyrimas

Šio savarankiško darbo pavadinimas yra tiesioginės užsienio investicijos mln. litų Lietuvos Respublikoje, Šiaulių apskrityje ir [...]

Tiesioginės užsienio investicijos ir jų svarba šalies ekonomikai
Kursinis darbas Tiesioginės užsienio investicijos ir jų svarba šalies ekonomikai

Vyriausybės draudžia ir apriboja tiesiogines investicijas į kai kurias šakas, kur užsienio įmonių dalyvavimas laikomas [...]

Tiesioginės užsienio investicijos
Referatas Tiesioginės užsienio investicijos

Taigi šiame darbe pabandysiu išskirti portfelines ir tiesiogines užsienio investicijas, tiesioginių užsienio investicijų atsiradimo priežastis [...]

Tiesioginės užsienio investicijos šiuolaikinėje ekonomikoje, jų plėtojimo problemos ir aktualijos
Referatas Tiesioginės užsienio investicijos šiuolaikinėje ekonomikoje, jų plėtojimo problemos ir aktualijos

Tiesioginių užsienio investicijų tema aktuali tuo, jog iš užsienio pritrauktas kapitalas leidžia padidinti vidaus produkto [...]

Tiesioginės užsienio šalių investicijos Lietuvoje
Referatas Tiesioginės užsienio šalių investicijos Lietuvoje

Šiandien tampa akivaizdu, jog itin svarbi ir būtina sąlyga valstybei klestėti ir sėkmingai vystytis yra [...]

Tiesioginės užsienio investicijos Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje
Kursinis darbas Tiesioginės užsienio investicijos Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje

Temos aktualumas. Per pastarąjį dešimtmetį tiesioginių užsienio investicijų lygis staigiai užaugo. Daugiausia tiesioginių užsienio investicijų [...]

Tiesioginės užsienio investicijos Lietuvoje bei jų nauda
Referatas Tiesioginės užsienio investicijos Lietuvoje bei jų nauda

Visais laikais kiekviena valstybė didelį dėmesį skyrė savo šalies ekonomikai. Bandė pastebėti įvairių rodiklių, sąlygojančių [...]

Tiesioginės užsienio investicijos Lietuvoje
Referatas Tiesioginės užsienio investicijos Lietuvoje

ĮVADAS    Investicijos patenka į įvairias verslo ir socialines sritis įvairiomis formomis. Kad būtų galima analizuoti [...]

Tiesioginės užsienio investicijos Lietuvoje: būklė ir perspektyvos
Kursinis darbas Tiesioginės užsienio investicijos Lietuvoje: būklė ir perspektyvos

Paskutiniu metu kapitalo judėjimas įvairiomis formomis įgauna vis didesnę reikšmę ne tik pasaulyje, bet ir [...]

Tiesioginių užsienio investicijų Lietuvoje analizė
Referatas Tiesioginių užsienio investicijų Lietuvoje analizė

Tiesioginės užsienio investicijos (TUI) – svarbus šalies vystymosi ir globalumo lygio rodiklis. Kuo daugiau šalis [...]

Tiesioginių užsienio investicijų Lietuvoje ekonometrinė analizė
Referatas Tiesioginių užsienio investicijų Lietuvoje ekonometrinė analizė

Tyrimo aktualumas. Tiesioginės užsienio investicijos yra vienas iš svarbiausių šalies ūkio vystimąsi skatinančių veiksnių, stimuliuojančių [...]

Tiesioginių užsienio investicijų Lietuvoje analizė: ryšys tarp TUI ir makroekonominių rodiklių
Diplominis darbas Tiesioginių užsienio investicijų Lietuvoje analizė: ryšys tarp TUI ir makroekonominių rodiklių

Tiesioginės užsienio investicijos (TUI) daugelyje pereinamosios ekonomikos šalių vertinamos labai palankiai. Nuo Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo [...]

Europos Sąjungos struktūrinės paramos poveikio tiesioginių užsienio investicijų pritraukimui Lietuvoje vertinimas
Kursinis darbas Europos Sąjungos struktūrinės paramos poveikio tiesioginių užsienio investicijų pritraukimui Lietuvoje vertinimas

Temos aktualumas: jau 2000 m. Lisabonoje vykusiame viršūnių susitikime Europos Sąjungos vyriausybių vadovai nustatė pagrindinį [...]

Tiesioginių užsienio investicijų ekonometrinis modelis
Tyrimas Tiesioginių užsienio investicijų ekonometrinis modelis

Šių dienų pasaulyje intensyviai keičiamasi ne tik prekėmis, bet ir kapitalu. Kapitalas eksportuojamas ir importuojamas [...]

Tiesioginių užsienio investicijų įtaka ekonomikos augimui
Tyrimas Tiesioginių užsienio investicijų įtaka ekonomikos augimui

Ekonomikos augimas yra kiekvienos šalies siekis. Mažai išsivysčiusios šalys [...]