Tiesioginių užsienio investicijų vienam gyventojui statistinis tyrimas

37 psl. / 5000 žod.

Ištrauka

Tiesioginės užsienio investicijos – tai svarbios pajamos, kurias organizacija panaudoja savo veiklos plėtimui, augimui ir pan. Tiesioginės užsienio investicijos vienam gyventojui – tai rodiklis, įvardinantis kokia dalis tų investicijų atitenka regiono gyventojui. Nagrinėjamo tyrimo problema aktuali ir šiandien. Svarbu kokia dalis tiesioginių užsienio investicijų atitenka regionui, kokia dalis atitenka regiono gyventojui, nes kiekvienos pašalinės pajamos didina socialinių, mokslinių, verslo organizacijų plėtimąsį, tobulėjimą.

Tyrime apibrežiame tai, kad tyrimo objektas yra tiesioginės užsienio investicijos vienam gyventojui, o jų kitimą įvardiname tyrimo dalyku.

Būtent šiame kursiniame darbe tirsime, nagrinėsime, analizuosime tiesioginių užsienio investicijų vienam gyventojui duomenis 2004 – 2008 metų laikotarpyje Lietuvos Respublikos, Panevėžio apskrities, Biržų r. sav., Kupiškio r. sav., Panevėžio m. sav., Panevėžio r. sav. Pasvalio r. sav., Rokiškio r. sav. regionuose. Pateiksime prognozes metams į priekį. Aprašysime teorinius, metodinius ir praktinius tyrimo dalis. Tyrimo analizę pavaizduosime lentelėse, grafikuose, diagramose. Taip pat pateiksime daryto darbo išvadas. Išsikėlę šiuos uždavinius, naudosimės moksline literatūra, bei duomenų gavimu iš Lietuvos statistikos departamento (http://www.stat.gov.lt/lt/).

Prieduose pateiksime kiekvienos naudotos fomulės, esančios mūsų darbe, pavyzdžius parašytus/paskaičiuotus ranka.


Turinys

 • Įvadas3
 • I. Tiesioginių užsienio investicijų vienam gyventojui statistinio tyrimo samprata4
 • I.1. Tiesioginių užsienio investicijų vienam gyventojui statistinio tyrimo metodai4
 • I.2. Tiesioginių užsienio investicijų vienam gyventojui statistinio tyrimo eksponavimas grafinėmis priemonėmis10
 • II. Tiesioginių užsienio investicijų vienam gyventojui statistinio tyrimo eiga ir instrumentarijus14
 • III. Tiesioginių užsienio investicijų vienam gyventojui statistinio tyrimo rezultatai16
 • III.1. Tiesioginių užsienio investicijų vienam gyventojui kitimo analizė16
 • III.2. Tiesioginių užsienio investicijų vienam gyventojui regionų tarpusavio sąveikos analizė27
 • III.3. Tiesioginių užsienio investicijų vienam gyventojui prognozė (2008-2009 metų laikotarpiui)30
 • Išvados34
 • Literatūros sąrašas35
 • Priedai36

Reziumė

Autorius
maze11
Tipas
Tyrimas
Dalykas
Ekonomika
Kaina
€2.67
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Sau 27, 2015
Publikuotas
2008 m.
Apimtis
37 psl.

Susiję darbai