Uab „Gintarinė Vaistinė“ naujos komunikacijos krypties efektyvumo gerinimo tyrimas

68 psl. / 7000 žod.

Ištrauka

Tyrimo problema: Lietuvoje vaistinės dažnai neišnaudoja visų reklamos teikiamų galimybių. Vartotojai paprastai neįsimena vaistinių reklamos, jie atsižvelgia tik į tas reklamas, kuriose rodomos akcijos, nuolaidos vaistams. UAB „Gintarinė vaistinė“ pasirinkimas įtraukti vaistininkus į vaistinių reklamą yra inovatyvus, tačiau nėra aišku, koks yra realus tokių reklamų poveikis ir koks vartotojų požiūris į jas.

Tyrimo objektas: UAB „Gintarinė vaistinė“ komunikacijos efektyvumo gerinimas.

Tyrimo tikslas: išanalizuoti UAB „Gintarinė vaistinė“ naujos komunikacijos krypties (reklamų, į pagalbą pasitelkus vaistinių tinklo vaistininkus) efektyvumą, įvertinti jos poveikį vartotojams ir pateikti pasiūlymus jį gerinti.

Tyrimo uždaviniai:

 1. Išanalizavus mokslinę literatūrą apie reklamos efektyvumo vertinimą sudaryti koncepcinį tyrimo modelį.

2. Išsiaiškinti, ar efektyvi yra nauja vaistinės komunikacijos kryptis ir ištirti kokią įtaką vartotojams daro naujoji UAB „Gintarinė vaistinė“ komunikacijos kryptis.

3. Išsiaiškinti, kokie veiksniai daro įtaką vartotojui renkantis vieną ar kitą vaistinę ir ar reklama yra vienas iš jų.

4. Pateikti pasiūlymus UAB „Gintarinė vaistinė“ komunikacijos gerinimui.

Tyrimo metodika ir eiga: Tam, kad atliktume tyrimą, sudarėme anketą, kurią pateikėme 1 priede. Anketa sudaryta iš 21 klausimo, kurių tarpe yra 19 uždarų ir 2 atviri klausimai. Iš viso apklausoje dalyvavo 50 žmonių, kurie sudarė imtį. Respondentus apklausėme elektroniniu būdu, naudodamos www.apklausa.lt anketų sudarymo mechanizmą. Apklausa vyko 2012 metų kovo 07 – 18 dienomis. Gautus rezultatus išanalizavome, atlikome aprašomąją statistiką (skaičiavome vidurkius, medianas, standartinius nuokrypius ir kitus rodiklius), nubraižėme grafikus. Iškeltų hipotezių patikrinimui naudojome χ2 kriterijų, Pirsono koreliacijos koeficientą, Spirmeno koreliacijos koeficientą, Stjudento t kriterijų, atlikome dispersinę, faktorinę ir klasterinę analizes bei sudarėme GBN matricą.


Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. LITERATŪROS ANALIZĖ4
 • 1.1 Reklamos poveikis vartotojui6
 • 2. KONCEPCINIS MODELIS8
 • 3. PRADINIŲ HIPOTEZIŲ IŠKĖLIMAS9
 • 4. APRAŠOMOJI STATISTIKA10
 • 5. HIPOTEZIŲ TIKRINIMAS NAUDOJANT KRITERIJŲ39
 • 6. HIPOTEZIŲ TIKRINIMAS NAUDOJANT SPIRMENO KRITERIJŲ41
 • 7. PIRSONO KRITERIJAUS SKAIČIAVIMAS43
 • 8. HIPOTEZIŲ TIKRINIMAS NAUDOJANT T KRITERIJŲ45
 • 9. DISPERSINĖ ANALIZĖ46
 • 10. FAKTORINĖ ANALIZĖ49
 • 11. KLASTERINĖ ANALIZĖ51
 • 12. GBN MATRICŲ METODAS55
 • IŠVADOS58
 • BIBLIOGRAFIJOS SĄRAŠAS60
 • PRIEDAI61

Reziumė

Autorius
rasa1995
Tipas
Tyrimas
Dalykas
Rinkodara
Kaina
€3.31
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Lie 14, 2015
Publikuotas
2011 m.
Apimtis
68 psl.

Susiję darbai

Įmonės „x“ rinkodaros komunikacijos gerinimas

Rinkodara Diplominis darbas 2011 m. linutiaaa
Šiame darbe yra nagrinėjama UAB „Minijos baldai“ neefektyvios rinkodaros komunikacijos problema, dėl kurios baldų įmonė negali pritraukti daugiau klientų ir padidinti pardavimus. Šiai...

Rinkodaros tyrimas įmonėje "Vilniaus Narutis"

Rinkodara Praktikos ataskaita 2015 m. aneciik
Temos Aktualumas. Rinkodaros žinios šiandieną reikalingos verslo įmonės valdymo lygiuose dirbantiems vadovams, nepriklausomai nuo to, ar tai prekes gaminanti, ar parduodanti, ar paslaugas...