Ikoninės atminties tyrimas

5 psl. / 973 žod.

Ištrauka

Atmintis – vienas svarbiausių procesų ir atlieka labai didelę reikšmę žmogau gyvenime, todėl yra plačiai ir intensyviai tyrinėjama. Atmintis yra individo sugebėjimas įsiminti, išlaikyti ir prireikus vël grąžinti informaciją į sąmonę (Jusienė, Laurinavičius, 2007, p. 117).

Psichologijoje šiuo metu vyrauja trijų stadijų atminties aiškinimo teorija, teigianti, kad žmogaus atmintį sudaro sensoriniai registrai, trumpalaikės ir ilgalaikės atminties saugyklos (Martišius, 2006, p.142). Labiausiai ištirtas yra vizualinis sensorinis registras. Sperling atliko tyrimus, susijusius su fotografine atmintimi ir pastebėjo, kad ji labai trumpa. Eksperimente Sperling tiriamiesiems parodydavo 3x3 (3 eilutės ir 3 stulpeliai) matricas, kur kiekviename langelyje buvo rodoma po raidę. Tuomet tiriamieji turėjo pasakyti kokias raides prisimena. Visa tai buvo pavadinta pilnojo atsako metodu. Atlikus tyrimą paaiškėjo, kad tiriamieji sugebėjo atsiminti ne daugiau 5 raidžių iš 9 (Sperling, 1960, cit. pgl. Martišius, 2006, p. 153 ). Kito tyrimo metu Sperlingas tiriamiesiems parodydavo matricą su raidėmis ir tuoj pat pateikdavo aukšto, vidutinio arba žemo tono garsus. Šis signalas pranešdavo tiriamiesiems, kurios eilutės (atitinkamai viršutinės, vidurinės ar apatinės) raides jie turi pasakyti. Vartojant šį dalinio atsako metodą, kai intervalas tarp stimulų pranykimo ir tono pateikimo (tarpstimulinis intervalas) buvo lygus nuliui, kiekviena eilutė buvo atgaminama beveik 100 procentų tikslumu. Keisdamas tarpstimulinio intervalo trukmę Sperling pastebėjo, kad kuo vėliau buvo pateikiamas tonas, tuo prastesnis buvo atgaminimas. Buvo nustatyta, kad vizualinė informacija, per mažiau negu 250 ms. neperkelta į kitą atminties saugyklą, yra prarandama. Taip pat buvo pastebėta, jog didinant lenteles, kyla įvairių problemų matuojant ikoninę atmintį: 1) jei eilučių daug, signalai, iš kurios eilutės reikia atgaminti raides, sudėtingėja, tiriamasis turi atlikti sudėtingesnes kognityvines operacijas ir tai užima daugiau laiko, tad informacijos prieinamumas sensorinėje atmintyje greitai mažėja; 2) kiekvieno elemento atgaminimas slopina po jo einančio elemento atgaminimą. Taigi, tiksliai išmatuoti ikoninės atminties apimtį kol kas neįmanoma, ji laikoma beribe (Solso, 1991, p. 80).

Vėliau buvo atlikta daugiau tyrimų su atvaizdžio atmintimi siekiant nustatyi jos funkcijas. Šiuo metu dažniausiai yra išskiriamos šios: 1) atvaizdžio atmintis yra reikalinga, kad būtų tęsiamas vizualinės informacijos apdorojimas sakadų metu, kai sensorinis įėjimas yra slopinamas, t.y. kai sakadinio judėjimo metu jautrumas stimuliacijai labai sumažėja; 2) informacijos išlaikymas atvaizdžio atmintyje sąlygoja tariamo judejimo suvokimą; 3) ne pats stimulas, o per pirmąsias dešimtąsias sekundės fiksacijos metu susiformavęs atvaizdis yra toliau apdorojamas (Martišius, 2006, p. 14 ).

Darbo tikslai:

  1. Nustatyti ikoninės atminties apimtį pilno ir dalinio atsako metodais.
  2. Nustatyti ikoninės atminties trukmę.

Reziumė

Autorius
avokada
Tipas
Tyrimas
Dalykas
Psichologija
Kaina
€1.55
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Lie 22, 2015
Publikuotas
2014 m.
Apimtis
5 psl.

Susiję darbai

Trumpalaikės atminties apimties tyrimas

Psichologija Tyrimas 2011 m. gretulkaxx
Tiriamasis: 20 metų, moteriškos lyties, psichologijos II kurso studentė. Darbo priemonės: Popieriaus lapas su užduotimi, rašymo priemonė, multimedia. Darbo eiga: Tyrimas buvo sudarytas...

Sociometrinis grupės tyrimas

Psichologija Tyrimas 2013 m. sin96
Sociometrija – tai įvairaus pobūdžio tarpasmeninių ir grupinių santykių matavimo ir grafinio vaizdavimo būdas. Dažniausiai jis atliekamas apklausos būdu, tačiau naudojami ir kiti...

Ebinghaus atminties tyrimo programa

Psichologija Laboratorinis darbas 2011 m. dainius
Daugelis autorių, literatūros šaltinių atmintį apibūdina kaip gautos informacijos įsiminimą, laikymą (saugojimą) ir atsiminimą (atgaminimą). Anot Benesch Hellmuth (Vilnius, 2001), atmintis – apibendrinamoji...

Eksperimentas: atminties tyrimas

Psichologija Tyrimas snapelape
Atmintis iš yra vienas svarbiausiu psichikos procesų, kuris iš esmės daro mus tuo kuo mes esame. Kitaip tariant be atminties vargu ar egzistuotų...

Atvaizdžio atminties tyrimas

Psichologija Tyrimas megstufeta
Atminties pėdsako greito gesimo samprata naudojama nustatant atvaizdžio atminties trukmę. Dauguma mokslininkų dabar sutaria, kad regimojo atvaizdžio atmintis išsaugoma iki 250 ms. Po...

Trumpalaikės atminties tyrimas

Psichologija Tyrimas 2017 m. juodaesi
Literatūros apžvalga: kaip sakė Myers (2008), atmintis – išmokimo pastovumas, kaupiant bei atkuriant informaciją. Atminties pagrindas yra informacijos išsaugojimas. W. James (1890) teigė,...