Leksinio sprendimo tyrimas

10 psl. / 1654 žod.

Ištrauka

Mąstymas – tai proto veikla, susijusi su informacijos supratimu, apdorojimu bei perteikimu. (Myers, 2000)

Mąstymo tyrinėjimas padeda suprasti žmogaus elgesį, atmintį, kalbą ir t.t. Iki šiol yra tyrinėjamos visos mąstymo rūšys, procesai, kurie vyksta visą žmogaus raidos etapą. (Kaffeman, 2001)

Visi mąstymo procesai kurie atsiranda ir vyksta visą žmogaus gyvenimą nuo gimimo iki mirties yra įdomūs visoms psichologijos kryptims. (Kaffeman, 2001)

Kalba – lingvistinių ženklų sistema. Kalba yralabai svarbi žmonių bendravimo priemonė, atliekanti komunikacinę funkciją. Žmonių kalbai yra būdingas semantiškumas. Semantika – kalbotyros šaka, tirianti kalbos vienetų reikšmes. (Rimkutė, 2007)

Leksinio sprendimo užduotis yra tirti semantinį turinį. Eksperimento metu kompiuterio ekrane pasirodo pagrindinis ir nepagrindinis žodis. Tiriamieji pamato pirmąjį žodį, tačiau tik apie antrąjį, einantį iškart po pirmojo, sprendžia, ar tai buvo žodis. Standartinė išvada yra ta, kad leksinio sprendimo atsakymai yra greitesni ir tikslesni, kai antrasis rodomas žodis yra semantiškai susijęs su pagrindiniu nei tada, kai yra semantiškai nesusijęs su pagrindiniu žodžiu. (Gulan T., Valerjev P., 2010)

Tyrimo tikslas – ištirti reakcijos laiką atliekant leksinio sprendimo užduotis.

Uždaviniai:

  1. Palyginti tiriamųjų reakcijos laiką, kai pateikiami tarpusavyje susiję ir nesusiję žodžiai.
  2. Ištirti tiriamųjų reakcijos laikus, kai yra atpažįstami žodžiai ir ne žodžiai dviem eksperimento bandymais.
  3. Palyginti dviejų eksperimento bandymų duomenis.

Turinys

  • Įvadas3
  • Metodika4
  • Rezultatai ir jų analizė5
  • Išvados8
  • Literatūros sąrašas9

Reziumė

Autorius
sin96
Tipas
Tyrimas
Dalykas
Psichologija
Kaina
€1.55
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Spa 26, 2015
Publikuotas
2015 m.
Apimtis
10 psl.

Susiję darbai

Tyrimas: reklamos įtaka žmogui

Psichologija Tyrimas 2009 m. alanytia
Reklama sudaro didelę visuomenės gyvenimo dalį. Reklamą mes matome ir girdime visur, važiuojant automobiliu klausomės radijo, namuose žiūrime televiziją, eidami mieste aplink matome...

Konfliktų sprendimai

Psichologija Referatas 2015 m. vodafone
„Neapykantos negalima nugalėti neapykanta, o tik meile. Nesusipratimų niekada neišsiaiškinsi ginču, o tik taktiškumu, diplomatija, geranoriškumu ir nuoširdžiu troškimu suprasti kito asmens požiūrį“...

Weberio - Fechnerio dėsnio tyrimas

Psichologija Laboratorinis darbas megstufeta
Darbo tikslas: nustatyti, ar galioja Weberio-Fechnerio dėsnis tiriant 400px, 200px, 100px, 50px tiesių ilgio įvertinimą. Metodika Tiriamasis: studentė, su nežymiai sutrikusiu...

Į sprendimą orientuotas modulis

Psichologija Rašinys justyyyynka
Aktualumas. Socialinis darbas – nauja mokslinės ir praktinės veiklos sritis ir daugelis teorinių aspektų yra diskutuotini. Socialinio darbo metodų problemos, jų klasifikavimas, apibūdinimas...

Operantinio sąlygojimo tyrimas

Psichologija Referatas 2018 m. 19g97
Mokymasis – sąlyginai pastovus organizmo elgsenos pokytis, lemiamas patirties. (Myers, 2008). Galima išskirti du mokymosi būdus – asociatyvųjį (siejami du dirgikliai arba atsakas...

Konfliktų valdymas, sprendimas.

Psichologija Prezentacija 2019 m. odeta sakalauskienė
Prezentacija apie konfliktų valdymą ir sprendimą, psichologijai. 11 skaidrių su informacija, atitinkančia temai su video apie konfliktus.