Kalbos / Lietuvių kalba

Stilistinė M. Kvietkausko teksto „Kad tikruoju vardu vadintų“ analizė

1 atsiliepimas
Autorius:

Tekstas, kuris bus analizuojamas šiame darbe, paimtas iš Lietuvos rašytojų sąjungos mėnraščio Metai 2009 metų septintojo numerio. Tai Mindaugo Kvietkausko straipsnis pavadinimu Kad tikruoju vardu vadintų.

Aptariamasis tekstas yra publicistinio stiliaus. Tai rodo jo turinys, situacija ir raiška. Pirmiausia svarbu yra tai, kad tekstas skirtas Lietuvos vardo paminėjimo tūkstantmečio šventei. Jame kalbama aktualia tema, t. y. apie lietuvių tautinį tapatumą, kuris siejamas su gebėjimu švęsti savo šventes. Tai,  žinoma, labiausiai aktualu buvo prieš ketverius metus, kuomet minėtas Lietuvos vardo paminėjimo tūkstantmetis, tačiau tekstas kalba apie šių dienų visuomenės gyvenimo situaciją, kuri per ketverius metus, savaime suprantama, nepasikeitė, tad kalbėti apie tai tebeaktualu. Tai reiškia, kad tekstas skirtas masinei auditorijai: lietuviams, ir pirmiausia tiems, kuriems svarbus tautiškumas, visuomeninės problemos. Sprendžiama aktuali problema: kaip lietuviai turi gyventi, kad neprarastų savasties? Tekste analizuojama šiandieninė šventės samprata, akcentuojamas dabartinės šventės išsigimimas, netikrumas: jos programiškos ir virtusios tiesiog reginiais, į šventę neįsijaučiama, neįsigyvenama. Kalbėdamas šiomis temomis, adresantas palaiko dialogą su adresatu. Visa tai pagrindžia mintį, kad aptariamasis tekstas publicistinis, nes publicistikos turinį sudaro visuomenei aktuali tematika, ji skiriama plačiajai auditorijai (Župerka 2012, 87).

Šį tekstą greičiausiai būtų galima laikyti publicistine esė, nes, pasak A. Bitinienės (2007, 94), „Publicistinio stiliaus esė pamatas – aktualios visuomenės problemos .“ Be to, tekste nujaučiamos ir paties adresanto patirtys bei jo siekis paveikti adresatą. K. Župerkos (2012, 17) teigimu, publicistiniam stiliui būdingas „pranešimo derinimas su poveikiu“. Būtent taip yra ir aptariamajame tekste. Adresatui siūloma priimti tam tikrą poziciją, galbūt ir paskatinti veikti. Bandoma įteigti, kad šiandieninis lietuvių gyvenimas pilnas netikrovių ir kad turėtume kažką keisti, t. y. gyventi dvasingą gyvenimą, saugoti savo autentišką kultūrą, kad būtume verti tūkstantmetį pergyvenusio savo tautos vardo. Lietuvos vardo paminėjimo tūkstantmečio šventė – puiki proga priminti lietuviui, kas jis toks ir koks turėtų būti.

Teksto stilių taip pat apibūdina autoriaus vartojamos kalbos priemonės bei jų organizacija. Publicistinį stilių nuo kitų funkcinių stilių skiria raiškos priemonių sistema: integruojamos mokslinio ir meninio stiliaus ypatybės, t. y. informacija dėstoma nuosekliai, logiškai, bet ir vaizdingai (Bitinienė 2007, 24). Akivaizdu, kad aptariamasis tekstas stilistiškai nuspalvintas, adresanto pozicija reiškiama įvairiomis stilistinėmis priemonėmis. Taigi teksto stilius priklauso ir nuo autoriaus individualaus stiliaus, tikslingos kalbos priemonių atrankos.

Šiame darbe pristatytas tekstas bus analizuojamas komunikacijos akto dalyvių, teksto funkcijų ir stilistinių priemonių aspektu.

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
5315 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

  • ĮVADAS2
  • 1. TEKSTO ADRESANTAS IR ADRESATAS3
  • 2. TEKSTO FUNKCIJOS5
  • 3. STILISTINIŲ PRIEMONIŲ ANALIZĖ6
  • IŠVADOS13
  • LITERATŪRA IR ŠALTINIAI14
  • Mindaugas Kvietkauskas. Kad tikruoju vardu vadintų (priedas)15

Skaitytojų atsiliepimai

tik darbą įsigijusių klientų įvertinimai
liuks
, 0000-00-00

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Konkretaus teksto citatų analizė (V. Daujotytės „Literatūros filosofijoje“)
Tyrimas Konkretaus teksto citatų analizė (V. Daujotytės „Literatūros filosofijoje“)

Pasirinkto teksto (V. Daujotytės „Literatūros filosofija“) stilius yra mokslinis. Šį bendrinės kalbos funkcinį stilių plačiausiai [...]

Romualdo Granausko 11-tos esė ištraukos iš knygos “Žodžio agonija” stilistinė analizė
Rašinys Romualdo Granausko 11-tos esė ištraukos iš knygos “Žodžio agonija” stilistinė analizė

Romualdo Granausko esė knygą „Žodžio agonija“ (1999) sudaro trylika sunumeruotų esė, kurios viena kitą pratęsia [...]

Teksto analizė funkcijų, tipų ir žanro aspektu
Referatas Teksto analizė funkcijų, tipų ir žanro aspektu

Tekstas, kuris bus nagrinėjamas šiame darbe, paimtas iš kultūros ir meno žurnalo Kultūros barai (šių [...]

Kazio Varnelio teksto „Tinklo kultūros reikšmė
Rašinys Kazio Varnelio teksto „Tinklo kultūros reikšmė" analizė

Pasirinkau analizuoti Kazio Varnelio tekstą „Tinklo kultūros reikšmė“. Tekstą „Tinklo kultūros reikšmė“ parašė Kazys Varnelis. 2010-ais [...]

Vytautas Kubilius “Neparklupdyta mūza” istoriografinio teksto analizė
Referatas Vytautas Kubilius “Neparklupdyta mūza” istoriografinio teksto analizė

Referate analizuosiu profesoriaus, habilituoto mokslų daktaro Vytauto Kubiliaus knygą „Neparklupdyta mūza“. Analizę atliksiu į pagalbą [...]

Atviro atsako teksto analizė pagal 5 kokybinio tyrimo duomenų analizavimo etapus
Praktikos ataskaita Atviro atsako teksto analizė pagal 5 kokybinio tyrimo duomenų analizavimo etapus

Užduotis:  atlikti etnografinį interviu su vienu asmeniu (močiute, kai jai buvo 10-15 metų), išanalizuoti pasakojimo [...]

Antano Škėmos teksto
Referatas Antano Škėmos teksto "Balta drobulė" analizė

Darbo tikslas: išanalizuoti Antano Škėmos romano Balta drobulė ypatumus. Darbo uždaviniai: Sudaryti Antano Škėmos tekstyną; Aptarti tekste vartojamų [...]

Objektinis programavimas. C++. Užduotis su teksto analize ir redagavimu
Laboratorinis darbas Objektinis programavimas. C++. Užduotis su teksto analize ir redagavimu

REIKALAVIMAI: Teksto analizė ir redagavimas. Klasė string, standartiniai metodai. Apdorojimo eilutėmis algoritmas. Eilučių įvedimas ir išvedimas.

Teksto analizė ir interpretacija: K. Donelaičio ,,Metų
Rašinys Teksto analizė ir interpretacija: K. Donelaičio ,,Metų" finalinė scena

K.Donelaičio ,,Metai" - europinės reikšmės poema. Tai vaizdingas pasakojimas apie lietuvių būrus, jų buitį, papročius [...]

Jurgos Mandrijauskaitės recenzijos „Išvarymas“ – spektaklis apie pažadėtąją žemę ar prarastą rojų“ stilistinė analizė
Rašinys Jurgos Mandrijauskaitės recenzijos „Išvarymas“ – spektaklis apie pažadėtąją žemę ar prarastą rojų“ stilistinė analizė

Recenzija - žurnalistikos ir literatūros žanras, kuriam būdingas kritinis ar aiškinamasis naujo literatūros ar meno kūrinio, parodos, spektaklio, kino filmo, mokslo ar mokslo [...]