Lengvojo automobilio "Audi" paklausos tyrimas

28 psl. / 4670 žod.

Ištrauka

Atliekant marketingo tyrimus gaunama informacija padeda nustatyti veiklos rinkoje galimybes, strategijas ir problemas, ja remdamasi įmonė ne tik kuria, tobulina ir vertina marketingo programas, kontroliuoja marketingo veiklą, bet taip pat sprendžia investicijų, personalo, mokslinių tyrimų bei projektavimo klausimus.Visada labai svarbu ištirti ir gerai žinoti perkamąją galią tos rinkos, kurioje sutelktos verslo pastangos. Paklausos reguliavimas - vienas svarbiausių marketingo uždavinių. Marketingas gali būti suprantamas kaip prekių, paslaugų, organizacijų, žmonių, teritorijų ir idėjų paklausos numatymas, valdymas bei patenkinimas mainų dėka. Paklausos patenkinimas suprantamas ne tik kaip normalus įsigyto produkto funkcionavimas arba kokybiškas poreikio patenkinimas, bet ir kaip aptarnavimas po pardavimo, įvairių prekės variantų prieinamumas, saugumas vartojant produktą ir t.t. Siekiant patenkinti vartotoją, būtina, kad produktas iš esmės atitiktų jo lūkesčius.

Yra daug priemonių paklausai skatinti. Tai daryti galima sužadinant vartotojų siekimą įsigyti būtent tai, ką siūlo firma. Tai galima padaryti, patraukliai apipavidalinant produktą, plačiai skleidžiant žinias apie jį. Paveikti paklausą galima kredituojant pirkėjus, teikiant garantijas, plačiai paskleidžiant prekes rinkoje ir t.t. Reguliuoti paklausą taip pat būtina, nes sezoniniai ir net spartesni svyravimai gali turėti neigiamos įtakos firmos veiklai.

Darbe tiriama automobilio Audi paklausa. Šio darbo objektas – automobilio VW Audi paklausa. Šio darbo tikslas – ištirti automobilio VW Audi paklausą. Šiam tikslui pasiekti iškelti uždaviniai:

 1. Aprašyti marketingo tyrimų paskirtį ir reikšmę;
 2. Išanalizuoti marketingo tyrimo procesą;
 3. Pateikti paklausos ir jos rūšių sampratą;
 4. Atlikti automobilio VW Audi tyrimą;
 5. Įvertinti automobilio VW Audi paklausą.

Pirmoje darbo dalyje atlikta literatūros analizė. Išanalizuota marketingo tyrimų svarba, eiga ir paklausos rūšys. Po to atlikta vartotojų anketinė apklausa, kuria remiantis atliktas automobilio VW Audi paklausos įvertinimas.


Turinys

 • ĮVADAS2
 • 1. MARKETINGO TYRIMO – PRODUKTO/PASLAUGOS PAKLAUSOS ĮVERTINIMO TEORINIAI ASPEKTAI3
 • 1.1. Marketingo tyrimų samprata3
 • 1.2. Marketingo tyrimų rūšys ir procesas4
 • 1.3. Produkto/paslaugos paklausos samprata7
 • 1.4. Paklausos nustatymas ir ją lemiantys veiksniai8
 • 2. LENGVOJO AUTOMOBILIO VW AUDI PAKLAUSOS TYRIMAS10
 • 2.1.Automobilio pristatymas10
 • 2.3. Paklausos tyrimas11
 • 2.3.1. Problemos formulavimas11
 • 2.3.2. Tyrimo tipo ir duomenų rinkimo metodo pasirinkimas11
 • 2.3.3. Duomenų rinkomo formos, atrankos būdo, imties dydžio nustatymas11
 • 2.4. Tyrimo rezultatai12
 • 2.5. Tyrimo išvados15
 • IŠVADOS17
 • LITERATŪRA18
 • PRIEDAI19
 • 1 priedas. Anketa20
 • 2 priedas. Apklausos rezultatai25

Reziumė

Autorius
guoba
Tipas
Tyrimas
Dalykas
Rinkodara
Kaina
€2.51
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Gru 8, 2015
Publikuotas
2011 m.
Apimtis
28 psl.

Susiję darbai

Lietuviškų veido kremų paklausa Vilniuje

Rinkodara Tyrimas 2007 m. alinat
Marketingo tyrimai - marketingo sprendimams ir problemoms reikalingos informacijos paieška, rinkimas, kaupimas, apdorojimas ir interpretavimas. Darbo problema Šiuo metu yra labai daug įvairių...

Įvaizdžio formavimo tyrimas

Rinkodara Kursinis darbas 2014 m. rasa13
Darbo tikslas. Ištirti įvaizdžio formavimą apklausiant specialistus. Darbo uždaviniai: aptarti ivaizdio teorinius aspektus; pateikti tyrimo metodiką; attlikti tyrima ir pasiūlymus.

Vartotojų elgsenos tyrimas

Rinkodara Kursinis darbas 2011 m. rasa13
Istorinės vartotojų elgsenos kaip mokslo šaknys glūdi marketinge. Gana ilgai marketologus domino ne vartojimo, o pirkimo procesas, nes buvo rūpinamasi galutiniais rezultatais –...