Ekonomika ir verslas / Rinkodara

Lengvojo automobilio "Audi" paklausos tyrimas

0 atsiliepimų
Autorius:

Atliekant marketingo tyrimus gaunama informacija padeda nustatyti veiklos rinkoje galimybes, strategijas ir problemas, ja remdamasi įmonė ne tik kuria, tobulina ir vertina marketingo programas, kontroliuoja marketingo veiklą, bet taip pat sprendžia investicijų, personalo, mokslinių tyrimų bei projektavimo klausimus.Visada labai svarbu ištirti ir gerai žinoti perkamąją galią tos rinkos, kurioje sutelktos verslo pastangos. Paklausos reguliavimas - vienas svarbiausių marketingo uždavinių. Marketingas gali būti suprantamas kaip prekių, paslaugų, organizacijų, žmonių, teritorijų ir idėjų paklausos numatymas, valdymas bei patenkinimas mainų dėka. Paklausos patenkinimas suprantamas ne tik kaip normalus įsigyto produkto funkcionavimas arba kokybiškas poreikio patenkinimas, bet ir kaip aptarnavimas po pardavimo, įvairių prekės variantų prieinamumas, saugumas vartojant produktą ir t.t. Siekiant patenkinti vartotoją, būtina, kad produktas iš esmės atitiktų jo lūkesčius.

Yra daug priemonių paklausai skatinti. Tai daryti galima sužadinant vartotojų siekimą įsigyti būtent tai, ką siūlo firma. Tai galima padaryti, patraukliai apipavidalinant produktą, plačiai skleidžiant žinias apie jį. Paveikti paklausą galima kredituojant pirkėjus, teikiant garantijas, plačiai paskleidžiant prekes rinkoje ir t.t. Reguliuoti paklausą taip pat būtina, nes sezoniniai ir net spartesni svyravimai gali turėti neigiamos įtakos firmos veiklai.

Darbe tiriama automobilio Audi paklausa. Šio darbo objektas – automobilio VW Audi paklausa. Šio darbo tikslas – ištirti automobilio VW Audi paklausą. Šiam tikslui pasiekti iškelti uždaviniai:

 1. Aprašyti marketingo tyrimų paskirtį ir reikšmę;
 2. Išanalizuoti marketingo tyrimo procesą;
 3. Pateikti paklausos ir jos rūšių sampratą;
 4. Atlikti automobilio VW Audi tyrimą;
 5. Įvertinti automobilio VW Audi paklausą.

Pirmoje darbo dalyje atlikta literatūros analizė. Išanalizuota marketingo tyrimų svarba, eiga ir paklausos rūšys. Po to atlikta vartotojų anketinė apklausa, kuria remiantis atliktas automobilio VW Audi paklausos įvertinimas.

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
4670 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • ĮVADAS2
 • 1. MARKETINGO TYRIMO – PRODUKTO/PASLAUGOS PAKLAUSOS ĮVERTINIMO TEORINIAI ASPEKTAI3
 • 1.1. Marketingo tyrimų samprata3
 • 1.2. Marketingo tyrimų rūšys ir procesas4
 • 1.3. Produkto/paslaugos paklausos samprata7
 • 1.4. Paklausos nustatymas ir ją lemiantys veiksniai8
 • 2. LENGVOJO AUTOMOBILIO VW AUDI PAKLAUSOS TYRIMAS10
 • 2.1.Automobilio pristatymas10
 • 2.3. Paklausos tyrimas11
 • 2.3.1. Problemos formulavimas11
 • 2.3.2. Tyrimo tipo ir duomenų rinkimo metodo pasirinkimas11
 • 2.3.3. Duomenų rinkomo formos, atrankos būdo, imties dydžio nustatymas11
 • 2.4. Tyrimo rezultatai12
 • 2.5. Tyrimo išvados15
 • IŠVADOS17
 • LITERATŪRA18
 • PRIEDAI19
 • 1 priedas. Anketa20
 • 2 priedas. Apklausos rezultatai25

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Privačių pensijų fondų paslaugų paklausos rinkos tyrimai
Tyrimas Privačių pensijų fondų paslaugų paklausos rinkos tyrimai

Tyrimo aktualumas. Žmogaus poreikių piramidė pakankamai sudėtinga ir įvairiapusė, todėl, mąstant apie senatvę, bandoma įsivaizduoti [...]

Batų priežiūros priemonių “Boston” paklausos tyrimas
Referatas Batų priežiūros priemonių “Boston” paklausos tyrimas

Sparčiai keičiantis įvairiausioms madoms tendencijoms ir oro sąlygoms Lietuvoje žmonės yra priversti įsigyti įvairiausio tipo [...]

Paklausa, pasiūla, rinkos pusiausvyra
Laboratorinis darbas Paklausa, pasiūla, rinkos pusiausvyra

Ekonomikos 1 laboratorinis darbas. Dėstytojas: V. Gaidelys Užduotis: Remdamiesi lentelėje pateiktais duomenimis: a) nubrėžkite paklausos kreivę; b) nubrėžkite paklausos ir pasiūlos kreives [...]

Paklausa, pasiūla, rinkos pusiausvyra
Laboratorinis darbas Paklausa, pasiūla, rinkos pusiausvyra

TIKSLAI: 1) suprasti rinkos pusiausvyros susidarymą; 2) suprasti pusiausvyros pasikeitimą rinkoje, keičiantis paklausai ir/arba pasiūlai; [...]

Vartotojo prekių paklausa
Laboratorinis darbas Vartotojo prekių paklausa

TIKSLAI: suprasti prekių rinkinių išsidėstymą abejingumo kreivių žemėlapyje; mokėti nubrėžti ir paaiškinti biudžeto tiesę; panaudojant abejingumo kreivių žemėlapį [...]

Rinkos analizė naudotų automobilių
Kursinis darbas Rinkos analizė naudotų automobilių

Temos aktualumas. Rinkos ekonomikos sąlygomis prekių ir paslaugų pirkėjas yra padėties šeimininkas. O tai verčia [...]

Pramogų pasiūlos ir paklausos neringoje studija
Diplominis darbas Pramogų pasiūlos ir paklausos neringoje studija

Nuo seno žmonės pramogauja – teatras, žaidimai, pirtys, sportavimas ir pan.. Tai ne tik individuali [...]

Vartotojų elgsena ir prekių paklausa
Referatas Vartotojų elgsena ir prekių paklausa

Idealios rinkos subjektai yra individualus pardavėjas ir individualus pirkėjas arba gamintojas ir vartotojas. Pardavėjas ir [...]

Darbo rinkos pasiūlos ir paklausos derinimas
Diplominis darbas Darbo rinkos pasiūlos ir paklausos derinimas

Problema ir temos aktualumas. Darbo rinkos pasiūlos ir paklausos derinimas yra svarbi bendros užimtumo problemos [...]

Elektroninio verslo taikymo aspektai: vieno atvejo tyrimas
Diplominis darbas Elektroninio verslo taikymo aspektai: vieno atvejo tyrimas

Temos aktualumas ir naujumas. Pastaraisiais metais įmonė, norėdama išlikti ir sėkmingai egzistuoti, privalo integruoti į [...]

Lietuviškų veido kremų paklausa Vilniuje
Tyrimas Lietuviškų veido kremų paklausa Vilniuje

Marketingo tyrimai - marketingo sprendimams ir problemoms reikalingos informacijos paieška, rinkimas, kaupimas, apdorojimas ir interpretavimas.

Ūkio ekonomikos būklės kitimo tendencijų ir užimtumo sąryšio tyrimas: Lietuva ES kontekste
Diplominis darbas Ūkio ekonomikos būklės kitimo tendencijų ir užimtumo sąryšio tyrimas: Lietuva ES kontekste

Darbo aktualumas. Pastaraisiais metais šalies ūkiui buvo būdingas didelis plėtros greitis: 2005 m. pridėtinės vertės [...]

Duonos paklausa Lietuvoje ir Latvijoje
Referatas Duonos paklausa Lietuvoje ir Latvijoje

Nuo seniausių laikų žmonės mainėsi prekėmis. Vieta, kurioje jie tai darė vadinama rinka. Šiandien šis [...]

Pinigų paklausa. Jos kitimo analizė Lietuvoje
Referatas Pinigų paklausa. Jos kitimo analizė Lietuvoje

Pinigų paklausos tyrimai yra vieni labiausiai paplitusių empirinio pobūdžio ekonomikos tyrimų. Tai nesunku paaiškinti – [...]

Pridėtinės vertės mokesčio lyginamasis tyrimas Lietuvoje ir kitose Baltijos jūros regiono šalyse
Kursinis darbas Pridėtinės vertės mokesčio lyginamasis tyrimas Lietuvoje ir kitose Baltijos jūros regiono šalyse

Pridėtinės vertės mokestis (toliau PVM) – tai vienas iš plačiausiai pasaulyje naudojamų netiesioginių mokesčių. PVM [...]