Užregistruotos nusikalstamos veiklos Lietuvoje ekonometrinė analizė

42 psl. / 4325 žod.

Ištrauka

Šiais laikais nusikalstama veika nieko nebestebina, ypač Lietuvoje, kuri pirmauja Pabaltijo šalyse pagal nusikaltimų skaičių. Nusikalstamumas kenkia ne tik konkretiems žmonėms, bet daro įtaką ir visai šalies socialinei ir ekonominei gerovei. Demokratinėje valstybėje veiksmingai nusikaltimų prevencijai ir kontrolei turi būti skiriamas didžiulis dėmesys. Vienas svarbiausių požymių, pagal kuriuos galima spręsti apie valstybės brandą, yra tai, kaip aktyviai ieškoma problemų sprendimo būdų, ir ypač kaip užtikrinamas asmens ir visuomenės saugumas.

Norint išsiaiškinti nusikalstamumo didėjimo priežastis buvo atlikta ekonometrinė analizė. Užregistruota nusikalstama veika Lietuvoje yra mūsų nagrinėjamas endogeninis rodiklis, kuris šiame darbe žymimas Y .


Turinys

 • 1. NUSIKALSTAMA VEIKA LIETUVOJE4
 • 1.1 Nusikaltimų rūšys ir statistika4
 • 1.2. Nusikalstamumo priežastys5
 • 1.3. Nusikalstamumo žala ir pasekmės6
 • 2. LIETUVOS NUSIKALSTAMŲ VEIKŲ SKAIČIŲ LEMIANČIŲ VEIKSNIŲ ANALIZĖ7
 • 2.1. Bedarbių skaičius9
 • 2.2. Minimalioji mėnesinė alga10
 • 2.3. Skyrybų (ištuokų) skaičius12
 • 2.4. Socialinės apsaugos išlaidos14
 • 2.5. Pagrindinis išsilavinimas15
 • 2.6. Pirmą kartą užregistruoti vartojant narkotines ar psichotropines medžiagas asmenys16
 • 3. SKAITINĖS CHARAKTERISTIKOS19
 • 3.1. Imties vidurkis19
 • 3.2. Mediana19
 • 3.3. Moda20
 • 3.4. Vidutinis standartinis nuokrypis21
 • 3.5. Imties dispersija21
 • 4. PASIKLIAUTINŲJŲ INTERVALŲ SKAIČIAVIMAS23
 • 4.1. Vidurkio pasikliauties intervalas23
 • 4.2. Vidutinio kvadratinio nuokrypio pasikliautinasis intervalas25
 • 5. HIPOTEZĖ APIE VIDURKĮ IR DISPERSIJŲ LYGYBĖS TIKRINIMAS26
 • 5.1. Stjudento skirstinys – vidurkių lyginimo kriterijus26
 • 5.2. Fišerio skirstinys – dispersijų lyginimo kriterijus27
 • 6. KORELIACIJOS KOEFICIENTŲ MATRICA28
 • 6.1. Koreliacinė matrica28
 • 6.2. Koreliacijos hipotezės29
 • 7. TIESINĖ REGRESIJA30
 • 8. DAUGIALYPĖ REGRESIJA31
 • 8.1. Koeficientų atmetinėjimas pagal p-value32
 • 8.2. Hipotezių tikrinimai pagal Fišerio kriterijų33
 • 8.3. Hipotezių apie parametrų lygybę nuliui tikrinimas pagal Stjudento kriterijų33
 • 8.4. Determinacijos hipotezė36
 • IŠVADOS37

Reziumė

Autorius
jowi91
Tipas
Tyrimas
Dalykas
Ekonomika
Kaina
€2.51
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Kov 25, 2016
Publikuotas
2011 m.
Apimtis
42 psl.

Susiję darbai

Bankų veikla Lietuvoje.

Ekonomika Kursinis darbas 2010 m. kursiniaidarbai
Bankai yra labai svarbūs kiekvienoje šalyje ir tos šalies ekonomikoje. Jie priešingai nei kitos įmonės negamina materialinių produktų, o rūpinasi finansiniais ištekliais -...

Buto paskolų rinkos Lietuvoje analizė

Ekonomika Referatas 2013 m. monika1349
Temos aktualumas: Pinigų reikšmė visuomenėje yra puikiai žinoma. Išgyventi be jų šiuolaikiniame pasaulyje beveik neįmanoma. Piniginiai santykiai daro įtaką visoms gyvenimo sritims. Žodis...