Socialiniai mokslai / Pedagogika

Tyrimų metodologija

0 atsiliepimų
Autorius:
Temos aktualumas. Socialinis pedagogas, naudodamasis socialinės komunikacijos metodais ir mechanizmais, valdydamas pozityviosios socializacijos procesus, kasdien susiduria su sudėtingais iššūkiais, kurie susiję ne tik su vaiku, bet ir jo šeima, mokykla, kitais socializacijos agentais.
Sudėtingas situacijas socialiniams pedagogams tenka spręsti dirbant su delinkventinio elgesio mokiniais. Delinkventinis vaikų elgesys yra viena iš pagrindinių šiuolaikinių socialinių-pedagoginių problemų. Pastarąjį dešimtmetį, Lietuvoje vis dažniau atkreipiamas dėmesys į nepilnamečius delinkventus, jų daromus pažeidimus ir nusikaltimus. Delinkventiniu elgesiu pasižymi padidintos rizikos vaikai ir paaugliai, kuriems taikomos visuomeninio poveikio priemonės. Tokio elgesio mokiniams svarbu užtikrinti tinkamą socialinę pedagoginę pagalbą.
LR Švietimo ir mokslo ministro įsakyme „Dėl socialinio pedagogo kvalifikacinių reikalavimų ir pareiginių instrukcijų patvirtinimo“ (2002) teigiama, kad pagrindinis socialinio pedagogo veiklos tikslas – vaiko gerovė, saugumas siekiant pozityvios integracijos ir socializacijos visuomenėje, skatinant visavertę asmenybės raišką, pilietinę brandą.
Bendrojo lavinimo mokykloje vykdydamas savo pareigas socialinis pedagogas pirmiausia turi išsiaiškinti mokinio socialinę padėtį, gyvenimo sąlygas, aplinką, interesus, siekius, jų realizavimo galimybes ir tai žinodamas, numatyti veiklos programą, į kurią įtraukia asmenis, reikalingas priemones ir organizuoja visą veiklą, kuri teiktų pagalbą globotiniui. Svarbi socialinio pedagogo sritis – diagnozuoti mokinio asmenybės vystymąsi ir jo socializavimo, integravimo į socialinę, kultūrinę aplinką, raidą ir remiantis tuo planuoti tolimesnę veiklą.
Šiuo darbu tikimasi išanalizuoti socialinio pedagogo veiklos ypatumus bendrojo lavinimo mokykloje, nustatyti, kaip ir kokią pagalbą šis specialistas suteikia delikventinio elgesio mokiniams.
Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
3543 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • 1. Įvadas4
 • 2. Tyrimo eiga5
 • 3. Respondentų pasiskirstymas pagal socialinio pedagoginio darbo stažą5
 • 4. Socialinių pedagogų apklausos rezultatų analizė: darbo su delinkventais vertinimas6
 • 5. Delinkventinio elgesio vaikų amžius7
 • 6. Respondentų sprendžiamos delinkventinio elgesio vaikų problemos8
 • 7. Pagalba, kurios dažniausiai reikia delinkventinio elgesio vaikams9
 • 8. Vaidmenys, apibūdinantys socialinių pedagogų darbą su delikventais11
 • 9. Svarbiausi faktoriai dirbant su delikventinio elgesio vaikais15
 • 10. Išvados19
 • 11. Pasiūlymai ir rekomendacijos21
 • 12. Literatūros sąrašas22
 • 13. Priedas23

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Sveikatos psichologijos tyrimų metodologija. Subjektyvių sveikatos vertinimų ypatumai priklausomai nuo lyties
Tyrimas Sveikatos psichologijos tyrimų metodologija. Subjektyvių sveikatos vertinimų ypatumai priklausomai nuo lyties

Subjektyvus sveikatos vertinimas laikomas patikima bendrosios sveikatos vertinimo priemone, kuris taip pat stipriai siejasi su [...]

Socialinių mokslų tyrimų metodologija
Konspektas Socialinių mokslų tyrimų metodologija

Plačiąja prasme metodologiją galima apibrėžti kaip bendriausius pažinimo principus, ji nagrinėja mokslinio pažinimo procesą ir [...]

Pirminės empirinės socialinės informacijos patikimumo užtikrinimo metodologiniai principai
Kursinis darbas Pirminės empirinės socialinės informacijos patikimumo užtikrinimo metodologiniai principai

Norint geriau pažinti socialinius reiškinius ir visapusiai objektyviai juos suprasti, būtina kompleksiškai juos tirti ir [...]

Psichologiniuose tyrimuose taikomi ekspermento dizaino galimybės, dizaino ribotumai ir šalutinių kintamųjų kontrolė
Referatas Psichologiniuose tyrimuose taikomi ekspermento dizaino galimybės, dizaino ribotumai ir šalutinių kintamųjų kontrolė

Psichologijos terminas pradėtas naudoti XVI a., o išplito XVIII a. L. Volfui paskelbus darbus [...]

Savanoriška veikla kaip mokslinių tyrimų objektas
Kursinis darbas Savanoriška veikla kaip mokslinių tyrimų objektas

Savanorystė pasaulyje – nenaujas reiškinys; priešingai – ji turi itin senas ir gilias istorines šaknis.

Rinkimų technologijos Lietuvoje. Dabartis ir ateitis. Socialinių tyrimų tiriamasis projektas
Tyrimas Rinkimų technologijos Lietuvoje. Dabartis ir ateitis. Socialinių tyrimų tiriamasis projektas

Darbo tema. Naujų balsavimo technologijų perspektyvos Lietuvoje. Tyrimo problemos pristatymas. Lietuva demokratinės valstybės keliu eina jau [...]

Regionų tyrimų praktinė užduotis 2004-2010 m.
Tyrimas Regionų tyrimų praktinė užduotis 2004-2010 m.

I. REGIONO UŽIMTUMAS IR NEDARBAS Darbo jėgos pasiūla: 1. Gyventojų sudėtis pagal amžių Lietuvos regionuose 2004-2010 m. statistikos [...]

Tyrimų metodologija - GMO tyrimas
Tyrimas Tyrimų metodologija - GMO tyrimas

Per paskutinius kelis dešimtmečius sparčiai vystėsi genetinė inžinerija ir biotechnologija, kas sudarė sąlygas išspręsti įvairias [...]

Strateginio valdymo viešajame sektoriuje metodologijos
Prezentacija Strateginio valdymo viešajame sektoriuje metodologijos

Uždaviniai: 1.išanalizuoti strateginio valdymo modelius; 2.pristatyti plėtotinę ir nustatytinę strateginio valdymo metodologijas; 3.išnagrinėti prognozavimo metodus ir [...]

Kaimo socialinių tyrimų praktikos ataskaita
Praktikos ataskaita Kaimo socialinių tyrimų praktikos ataskaita

Pagal pirmos praktikos dalies gautą užduotį reikėjo ištirti socialinę padėtį  pasirinktoje seniūnijoje. Tyrimo metu buvo [...]

Prezidentinis ir pusiau prezidentinis valdymas: lyginamoji analizė
Referatas Prezidentinis ir pusiau prezidentinis valdymas: lyginamoji analizė

Politinė sistema – vienas iš svarbiausių aspektų, nusakančių, kokiais principais bus [...]

Aktyvaus bendravimo technika
Prezentacija Aktyvaus bendravimo technika

Darbe supažindinama su aktyvaus bendravimo technika, kurią sudaro: priėmimas, aktyvus klausymasis, klausimų uždavinėjimas, įvairios pranešimo [...]

Konfliktų sprendimas
Prezentacija Konfliktų sprendimas

Išsami prezentacija, kurią sudaro 43 skaidrės.

Manipuliacija
Prezentacija Manipuliacija

Trumpai ir aiškiai supažindinama su manipuliacija. Didelis dėmesys skiriamas manipuliacijai su įvairaus tipo ir charakterio [...]

Aktyvaus mokymosi metodai
Referatas Aktyvaus mokymosi metodai

Savarankiškas darbas apie aktyvaus mokymosi metodus, jų naudą ir svarbą. [...]