AB SEB banko teikiamų paslaugų apžvalga, investicijos modeliavimas

16 psl. / 1900 žod.

Ištrauka

Finansų sektorius yra svarbi šalies ekonomikos dalis. Tai sistema, susidedanti iš atskirų sektorių, tarp kurių Lietuvoje didžiausias – bankų sektorius. Finansų sektoriaus pagrindinė pareiga – surinkti ir tinkamai panaudoti finansinius išteklius, investuoti į kitus produktyvus sektorius, taip pat skatinti ekonomikos augimą. Finansuodama pramonės ir paslaugų sektorius finansų sistema daro įtaką šalies bendrajam vidaus produktui (BVP), todėl ši veikla yra prižiūrima valstybės ir griežtai kontroliuojama, siekiant išvengti neigiamų pasekmių šalies ekonomikai.

Pagal efektyviųjų rinkų teoriją rinkos yra efektyvios ir investuotojai bei norintys pasiskolinti gali laisvai surasti vienas kitą, nes turi visą informaciją, reikalingą sandorio sudarymui. Tačiau teorija ne visuomet sutampa su realia praktika. Šiuolaikinė rinkos ekonomika tikrai nėra efektyvi, niekas nežino visos informacijos, finansinės priemonės nėra homogeniškos, o investuotojai ir norintieji pasiskolinti ne visuomet elgiasi vienodai ir racionaliai. Taigi tokiomis sąlygomis investuotojui ir skolininkui yra sudėtinga susitarti ir sudaryti sandorius be trečiųjų šalių įsikišimo. Dėl šios priežasties aštunto dešimtmečio pradžioje pradėjo vystytis finansinio tarpininkavimo teorija, kurios pagrindinis tikslas – perteklinių lėšų paskirstymas tiems, kuriems jų trūksta. Finansinis tarpininkavimas – paslaugos, kuriomis padedama paslaugų gavėjams gauti finansavimą, reikalingą turtui (vertybėms) įsigyti, (iš)mainyti, į jas investuoti ar jas parduoti. Finansinis tarpininkavimo ekspertai, makleriai, konsultantai bendradarbiaudami su kredito, lizingo įstaigomis ir bendrovėmis, savo klientams pateikia konkrečią ir išsamią siūlomų finansavimo sąlygų analizę, įvertina finansines kliento galimybes, parengia patį norimą (optimalų) finansavimo variantą. Gali būti tarpininkaujama, susitariant su kredito įstaigomis (bankais), lizingo bendrovėmis dėl palankesnių kliento pateiktos idėjos finansavimo sąlygų, profesionaliai padedant įveikti vertybių (pinigų) skolinimosi, finansavimo gavimo etapus, įsigyjant materialines bei kitokias vertybes, įgyvendinant verslo planus.

Šiame rašto darbe pasirinktas finansinis tarpininkas AB SEB BANKAS. Kurio įkainiais ir bus skaičiuojamos papildomos išlaidos APG1L akcijų pirkimui.

Darbo objektas – AB SEB BANKO (finansinio tarpininko) teikiamų paslaugų apžvalga, investicijos modeliavimas.

Darbo tikslas – apskaičiuoti papildomas išlaidas akcijų pirkimui.

Tyrimo tikslui pasiekti iškeliami šie uždaviniai:

  1. Aprašyti AB SEB BANKO teikiamas paslaugas.
  2. Pateikti AB SEB BANKO teikiamų paslaugų įkainių aprašą.
  3. Apskaičiuoti akcijų įsigijimo savikainą.

Darbo metodas. AB SEB BANKO (finansinio tarpininko) apžvalga ir analizė. Kaštų įvertinimas ir apskaičiavimas.

Darbo struktūra. Darbas susideda iš trijų skyrių. Pirmame skyriuje pateikiamas AB SEB BANKAS (finansinis tarpininkas) bei jo paslaugų aprašas. Antrame darbo skyriuje nustatomi teikiamų paslaugų įkainiai. Trečiame skyriuje modeliuojamos išlaidos bei įvertinami kaštai. Apskaičiuojama akcijų įsigijimo savikaina.


Turinys

  • ĮVADAS3
  • I. AB SEB BANKO TEIKIAMŲ PASLAUGŲ APRAŠAS5
  • II. AB SEB BANKO TEIKIAMŲ PASLAUGŲ ĮKAINIŲ APRAŠAS8
  • III. KAŠTŲ ĮVERTINIMAS MODELIUOJANT IŠLAIDAS13
  • IŠVADOS15
  • LITERATŪRA16
  • PRIEDAI17

Reziumė

Autorius
lina_ana
Tipas
Tyrimas
Dalykas
Finansai
Kaina
€1.71
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Bal 13, 2016
Publikuotas
2014 m.
Apimtis
16 psl.

Susiję darbai

Banko faktoringo paslaugų sąlygų vertinimas

Finansai Diplominis darbas 2010 m. dianaba
Tyrimo aktualumas. Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros palaikymo priemonės Lietuvoje turi didelę reikšmę, ypač po įstojimo į ES, nes smulkiosios ir vidutinės įmonės,...

Pinigai ir šiuolaikiniai bankai

Finansai Referatas 2014 m. ediciookazz
Kalbant apie makroekonomikos problemas, pinigai, bankai yra ypač svarbūs rinkos ekonomikos elementai. Šiandien net nežinia ar rastume žmogaus veiklos sferą, kur pinigų nereikėtu,...

Investicijų matematika. Konspektas egzaminui

Finansai Konspektas modestele
4. Vertybinių popierių portfelio teorija Finansų rinkoje figūruoja 3 rūšių vertybiniai popieriai: 1) skolos (fiksuotųjų pajamų): obligacijos; 2) akcijos (rizikingi vertybiniai...