Ekonomika ir verslas / Finansai

Marijampolės savivaldybės biudžeto analizė

0 atsiliepimų
Autorius:

Savivaldybės biudžetas – savivaldybės tarybos patvirtintas savivaldybės biudžeto pajamų ir asignavimų planas biudžetiniams metams (LR biudžeto sandaros įstatymas 2004).

Visi savivaldybių finansiniai ištekliai apskaitomi savivaldybių biudžetuose bei nebiudžetiniuose fon­duose. Pa­grin­dinė savivaldybių lėšų dalis yra kaupiamos savivaldybių biudžetuose, kurie pagal šalies įsta­ty­mus yra savarankiški. Savi­valdybių biudžetai privalo būti subalansuoti. Savivaldybių biudžeto pajamos skir­sto­mos į mokestines, nemokestines bei valstybės biudžeto dotacijas. Savivaldybės gali naudotis bankų kre­di­tais, imti ir tiekti paskolas Vyriausybės nus­ta­tyta tvarka.  Visos savivaldybių turimos lėšos negali būti skiriamos kitiems tikslams, kaip įstatymų priskirtoms fun­kci­joms įgy­ven­dinti bei programoms vykdyti.

Vie­nas pagrindinių teisės aktų, kuriais remiantis sudaromas savivaldybės biudžetas yra LR biu­džeto sandaros įstatymas (2004). Jis nurodo, jog “savivaldybių biudžetų projektus rengia savivaldybių vyk­domosios institucijos, remdamosi biu­džeto sandaros bei kitais įstatymais, seimo patvirtintais savi­val­dybių biudžetų finansiniais rodikliais,Vyriausybės pa­tvir­tintomis biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklėmis bei ekonominėmis programomis, taip pat savivaldybių biudžetų asi­gnavimų valdytojų programomis ir jų są­ma­tų projektais’’. Savivaldybės biudžetas yra savivaldybės biudžeto pajamų ir asignavimų planas biudžetiniams metams. Kiekviena savivaldybė turi savarankišką biudžetą, kurį tvirtina savivaldybės taryba.

Darbo objektas – Marijampolės savivaldybės 2008-2012 m. patvirtinti ir įvykdyti biudžetai.

Šio darbo tikslas – išanalizuoti Marijampolės savivaldybės 2008-2012 m. biudžetus .

Darbo uždaviniai – palyginti savivaldybės 2008-2012 m. biudžeto planuojamas ir faktines pajamas ir išlaidas.

 

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
2990 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. FINANSŲ MINISTERIJOS TIKSLAS, JOS STRUKTŪRA, STRATEGINIAI TIKSLAI4
 • 2. MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS PATVIRTINTŲ IR ĮVYKDYTŲ PAJAMŲ KITIMAS 2008-2012 M.4
 • 2.1 Savivaldybės biudžeto pajamų formavimas4
 • 2.2 Marijampolės savivaldybės biudžeto patvirtintos ir įvykdytos mokestinės pajamos.5
 • 2.3 Biudžeto planuojamos ir faktinės nemokestinės pajamos6
 • 2.4 Valstybės biudžeto dotacijos - planuojamos ir faktinės 2008– 2012 m.7
 • 3. MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS PLANUOJAMŲ IR FAKTINIŲ ASIGNAVIMŲ KITIMO TENDENCIJOS.9
 • 3.1 Biudžeto planuojamų ir faktinių asignavimų dinamika9
 • 3.2 Biudžeto planuojamų ir faktinių asignavimų ekonomikos sričiai dinamika11
 • 4. SIŪLOMOS REKOMENDACIJOS12
 • IŠVADOS .13
 • LITERATŪRA14
 • PRIEDAI15

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Savivaldybių biudžetai bei jų sudarymo principai. Tauragės rajono savivaldybės biudžeto analizė
Kursinis darbas Savivaldybių biudžetai bei jų sudarymo principai. Tauragės rajono savivaldybės biudžeto analizė

Temos aktualumas - Savivaldybių finansai yra pajamų ir išlaidų visuma ir tų lėšų sudarymo, paskirstymo [...]

Jonavos savivaldybės biudžetinių pajamų ir išlaidų analizė
Tyrimas Jonavos savivaldybės biudžetinių pajamų ir išlaidų analizė

Kasmet Lietuvos Respublikos Vyriausybė nustato kitų metų savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių projektų rengimo darbų atlikimo [...]

Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto analizė
Referatas Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto analizė

Savivaldybių biudžetai rengiami laikantis nustatytų reikalavimų. Šie reikalavimai yra išdėstyti biudžeto sandaros įstatyme. Šio įstatymo [...]

Vilniaus miesto savivaldybės 2011-2013 metų biudžeto analizė
Referatas Vilniaus miesto savivaldybės 2011-2013 metų biudžeto analizė

Jau nuo senų laikų pasaulio [...]

Kauno miesto savivaldybės biudžeto sudarymas, vykdymas ir analizė bei biudžeto problemos
Referatas Kauno miesto savivaldybės biudžeto sudarymas, vykdymas ir analizė bei biudžeto problemos

Mano referato tema „Kauno miesto savivaldybės biudžeto sudarymas, vykdymas ir analizė bei biudžeto problemos 2012 [...]

Atsiskaitymų už darbą apskaita ir analizė UAB
Diplominis darbas Atsiskaitymų už darbą apskaita ir analizė UAB "Marijampolės gatvių remontas"

Darbo užmokestis visais laikais buvo, yra ir bus aktuali tema kiekvienam asmeniui. Dirbdamas žmogus gauna [...]

Kelmės rajono savivaldybės biudžetas ir jo vykdymas
Kursinis darbas Kelmės rajono savivaldybės biudžetas ir jo vykdymas

Tyrimo objektas – Kelmės rajono savivaldybės biudžeto turinį sudarantys komponentai, biudžeto vykdymo procesas, jo [...]

Dotacijų įtaka Lietuvos savivaldybių biudžetams
Referatas Dotacijų įtaka Lietuvos savivaldybių biudžetams

Temos aktualumas - Vyriausybės ir savivaldybių santykiai yra dažna diskusijų tema. Populiariausi tokių diskusijų objektai [...]

LR valstybės biudžeto pajamų analizė 2008-2012 m
Referatas LR valstybės biudžeto pajamų analizė 2008-2012 m

Pritaikius vertikalią ir horizontalią statistinių duomenų analizę, straipsnyje analizuojamas LR valstybės biudžeto pajamų kitimas, struktūra [...]

LR privalomojo sveikatos draudimo biudžeto sudarymo ir vykdymo analizė
Referatas LR privalomojo sveikatos draudimo biudžeto sudarymo ir vykdymo analizė

Nei vienas šalies gyventojas nėra apsaugotas nuo visų ligų ar kitų fizinių, materialinių ir moralinių [...]

LR valstybės biudžeto pajamų kitimo analizė 2002-2011 metais
Kursinis darbas LR valstybės biudžeto pajamų kitimo analizė 2002-2011 metais

Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas – valstybės piniginių pajamų ir išlaidų per tam tikrą laikotarpį planas [...]

Lietuvos ir Vokietijos biudžeto pajamų ir išlaidų 2009 - 2011m. palyginamoji analizė
Referatas Lietuvos ir Vokietijos biudžeto pajamų ir išlaidų 2009 - 2011m. palyginamoji analizė

Kiekvienam iš mūsų tenka susidurti su asmeninio biudžeto planavimo procesu, tad atitinkamai ir kiekviena valstybė [...]

Rietavo savivaldybės apskaita bei finansinė ir biudžeto atskaitomybė
Praktikos ataskaita Rietavo savivaldybės apskaita bei finansinė ir biudžeto atskaitomybė

Profesinės veiklos praktikos ataskaitoje yra pateiktos visos žinios, kurios buvo įgytos įmonėje per praktikos atlikimo [...]

LR valstybės biudžeto 2008-2009 ir 2013-2014 metų analizė
Referatas LR valstybės biudžeto 2008-2009 ir 2013-2014 metų analizė

Vienas iš svarbiausių Lietuvos Respublikos Seimo uždavinių yra sudaryti ir patvirtinti valstybės biudžetą.  Lietuvos valstybės biudžetas – [...]

Valstybės biudžeto formavimo analizė: ES ir Lietuvoje
Referatas Valstybės biudžeto formavimo analizė: ES ir Lietuvoje

Šį darbą sudaro penkios pagrindinės dalys. Pirmoji dalis – teorinė. Joje apžvelgiamos Internet paieškų sistemos [...]