Privalomojo sveikatos draudimo fondas ir jo surinktų įmokų svarba

8 psl. / 2415 žod.

Ištrauka

Šiuolaikinės valstybės pagrindas yra sveikatos apsaugos sistema, kuri rūpinasi žmonių sveikata ir pragyvenimo pajamomis. Kadangi valstybės pagrindą sudaro žmonės, kurie dirba ir padeda išlaikyti valstybę, todėl yra labai svarbu, kad jie būtų sveiki. Taigi, privalomasis sveikatos draudimas yra viena iš svarbiausių valstybės sistemos dalių, apimantis visus Lietuvos Respublikos gyventojus, kadangi šio fondo surinktos įmokos užtikrina gyventojų sveikatos apsaugą.Privalomasis sveikatos draudimas yra valstybinis draudimas, kuris yra mūsų sveikatos apsaugos sistemos finansavimo pagrindas. Įsteigtas Privalomo sveikatos draudimo fondas garantuoja įmokų surinkimą ir panaudojimą sveikatos apsaugai užtikrinti. Visų Lietuvoje nuolat gyvenančių ir laikinai gyvenančių, tačiau Lietuvoje dirbančių, asmenų mokamos Privalomojo sveikatos draudimo įmokos, taip pat valstybės biudžeto lėšos kaupiamos Privalomojo sveikatos draudimo fonde ir tampa garantija apdraustiesiems, nes, prireikus, jų sveikatos priežiūros išlaidos šio fondo ir bus kompensuotos. Ši garantija reiškia, kad visiems bus suteikta paslaugų tiek, kiek reikės, nepriklausomai nuo konkretaus gyventojo sumokėtų įmokų. Dalyvavimas sveikatos draudimo sistemoje garantuoja finansinę paramą žmogui susirgus.

Tyrimo objektas: Privalomojo sveikatos draudimo fondas ir jo surenkamos įmokos.

Tyrimo problema: Privalomojos sveikatos draudimo fondo teikaima nauda žmogui.

Tyrimo tikslas: išanalizuoti Privalomojo sveikatos draudimo fondą ir jo surenkamų įmokų naudą.

Uždaviniai:1. Pristatyti Privalomojo sveikatos draudimo fondą;2. Aptarti Privalomojo sveikatos darudimo fondo biudžetą;3. Išanalizuoti privalomojo sveikatos draudimo naudą žmogui.

Tyrimo metodai: literatūros ir internetinių šaltinių analizė, statistinės informacijos grupavimas ir apibendrinimas.


Turinys

  • 1. Privalomojo sveikatos draudimo fondas
  • 2. Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetas
  • 3. Privalomojo sveikatos draudimo fondo nauda žmogui
  • IŠVADOS

Reziumė

Autorius
darbai123
Tipas
Tyrimas
Dalykas
Finansai
Kaina
€1.87
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Lie 25, 2016
Publikuotas
2015 m.
Apimtis
8 psl.

Susiję darbai

PSD fondas ir jo surinktų įmokų svarba

Finansai Tyrimas 2014 m. darbai123
Valstybiniai nebiudžetiniai fondai siekia užtikrinti tiek valstybės, tiek jos gyventojų gerovę. Vienas iš valstybinių nebiudžetinių fondų yra Privalomasis sveik

Aktyvus portfelio valdymas - rizikos draudimo fondai

Finansai Referatas 2014 m. gatulytė
Darbo tikslas. Išanalizuoti rizikos draudimo fondų ypatumus. Darbo uždaviniai: • Išskirti rizikos draudimo fondų ir investicinių fondų skirtumus; • Išanalizuoti rizikos draudimo fondų...