Socialiniai mokslai / Pedagogika

Sociometrinis tyrimas

0 atsiliepimų
Autorius:

Tikslas – išsiaiškinti ketvirtos klasės mokinių tarpasmeninius santykius.

Uždaviniai:

 1. Pagal kiekvieną klausimą nustatyti kiekvieno vaiko sociometrinį statusą ir priskirti jį atitinkamam pogrupiui.
 2. Išsiaiškinti grupės lyderius, mėgstamus, priimtuosius, atstumtuosius ir izoliuotuosius.
 3. Nustatyti mokinių tarpusavio ryšius grupėje.

Tyrimo metodai ir metodika.  Tarpasmeninių santykių tyrimui pasirinktas Dž. Moreno sociometrinės apklausos metodas. Pasirinkti trys kriterijai: veiklos, draugystės ir pasitikėjimo.

Kriterijų klausimai:

 1. Su kuriuo vaiku iš klasės norėtum daryti bendrą namų darbą?
 2. Tavo tėvai tau surengė gimtadienio šventę, bet leidžia pakviesti tik vieną bendraklasį. Kurį klasės draugą tu pakviesi į šventę?
 3. Kuriam klasės draugui tu patikėtum kelioms dienoms pasaugoti savo pasiekimų knygelę? (žr. 1 priedą).

Pagal šiuos klausimus bus išsiaiškinti ketvirtos klasės mokinių lyderiai, mėgstamieji, priimtieji,  atstumtieji ir izoliuotieji. Kiekvieno mokinio statusas bus nustatytas pagal specialią lentelę (matricą), o vaikų tarpusavio ryšiai bus pavaizduoti sociogramoje.

Asmens statusas (S) nustatomas pagal formulę S = asmenų, pasirenkančių tą individą skaičius.

I pogrupis „Lyderis“ – tai individas, kuriam tenka didžiausias pasirinkimų skaičius, jo statusas pats didžiausias.

II pogrupis „Mėgstamieji“ – tai klasės nariai, kurie gavo mažiau pasirinkimų už klasės  lyderį, bet daugiau už klasės vidurkį.

III pogrupis „Priimtieji“ – tai klasės nariai, kurių statusas žemesnis už klasės vidurkį, bet juos surinko daugiau nei vienas asmuo ir bent vienas iš pasirinkimų yra pirmu prioritetu.

IV pogrupis „Atstumtieji“ – klasės nariai nei karto nebuvo pasirinkti pirmu prioritetu arba gavę tik vieną pasirinkimą.

V pogrupis „Izoliuotieji“ – tai nariai, negavę nei vieno pasirinkimo.

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
1535 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. GRUPĖS SĄRAŠAS5
 • 2. REZULTATŲ ANALIZĖ5
 • 2.1. Pagal veiklos kriterijų5
 • 2.2. Pagal draugystės kriterijų6
 • 2.3. Pagal pasitikėjimo kriterijų6
 • 3. REZULTATŲ ANALIZĖS APIBENDRINIMAS7
 • LITERATŪRA8
 • PRIEDAI9

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Sociometrinis grupės tyrimas
Tyrimas Sociometrinis grupės tyrimas

Sociometrija – tai įvairaus pobūdžio tarpasmeninių ir grupinių santykių matavimo ir grafinio vaizdavimo būdas. Dažniausiai [...]

Sociometrinis tyrimas
Tyrimas Sociometrinis tyrimas

Tyrimo metodika: anketinė apklausa, sociometrinis tyrimas, kiekybinė ir kokybinė rezultatų analizė.            Tyrimo tikslas: -          taikant sociometrijos metodą [...]

Sociometrinis grupės tyrimas
Laboratorinis darbas Sociometrinis grupės tyrimas

Tyrinėtojai teigia, kad tinkamai parengus ir pateikus instrukciją, laikantis konfidencialumo ir užtikrinus pakankamą tiriamųjų motyvaciją [...]

Religijos sociologiniai tyrimai Lietuvos konstekste
Tyrimas Religijos sociologiniai tyrimai Lietuvos konstekste

Lietuvos visuomenėje egzistuoja visa kolekcija religinių tikėjimų-definicija. Religinės bendruomenės tarpusavyje susijusios superordinacijos ir subordinacijos ryšiais [...]

Sveikatos priežiūros įstaigų prieinamumo tyrimas
Tyrimas Sveikatos priežiūros įstaigų prieinamumo tyrimas

Sveikatos priežiūros įstaigų prieinamumo gerinimas yra vienas svarbiausių sveikatos politikos tikslų. Šis tikslas dar gali [...]

Nepilnamečių nusikalstamumo tyrimas pagal lytį
Tyrimas Nepilnamečių nusikalstamumo tyrimas pagal lytį

Šiuo darbu siekiama išsiaiškinti nepilnamečių nusikalstamumo skaičiaus kitimą, apskaičiuoti įvairius statistinius rodiklius bei juos interpretuoti.

Ekonomino raštingumo ugdymo galimybės pradinėje mokykloje mokytojų nuomonės tyrimas
Diplominis darbas Ekonomino raštingumo ugdymo galimybės pradinėje mokykloje mokytojų nuomonės tyrimas

Temos aktualumas. Mūsų gyvenamuoju laikotarpiu jaunosios kartos ugdymas įgyja itin ypatingą reikšmę. Juk turbūt, kiekvienas [...]

Sveikatos psichologijos tyrimų metodologija. Subjektyvių sveikatos vertinimų ypatumai priklausomai nuo lyties
Tyrimas Sveikatos psichologijos tyrimų metodologija. Subjektyvių sveikatos vertinimų ypatumai priklausomai nuo lyties

Subjektyvus sveikatos vertinimas laikomas patikima bendrosios sveikatos vertinimo priemone, kuris taip pat stipriai siejasi su [...]

Kaip aš galėčiau padėti klausos sutikimą turintiems VI klasės mokiniams išmokti kalbos dalių derinimą (pedagoginės veiklos tobulinimo tyrimo pagrindu)
Diplominis darbas Kaip aš galėčiau padėti klausos sutikimą turintiems VI klasės mokiniams išmokti kalbos dalių derinimą (pedagoginės veiklos tobulinimo tyrimo pagrindu)

XXIa. visuomenė įžengė į žinių amžių, kuriame mokymasis visą gyvenimą tampa būtinybe. Pats terminas ,,žinių [...]

Tyrimų metodologija
Tyrimas Tyrimų metodologija

Temos aktualumas. Socialinis pedagogas, naudodamasis socialinės komunikacijos metodais ir mechanizmais, valdydamas pozityviosios socializacijos procesus, kasdien [...]

Studentų maitinimosi ypatumų tyrimas
Tyrimas Studentų maitinimosi ypatumų tyrimas

Apklausa. Prie eksperimentinių metodų galima priskirti ir apklausą. Tai aktyvus metodas, nes jo dėka galima [...]

Studentų muzikinio skonio tyrimas
Tyrimas Studentų muzikinio skonio tyrimas

Muzika mus lydi įvairiose gyvenimo srityse. Nesvarbu ką darome: valgome, dirbame ar kt., dažnai klausomės [...]

Kiekybiniai ir kokybiniai socialiniai tyrimai
Referatas Kiekybiniai ir kokybiniai socialiniai tyrimai

Metodologija tyrime atlieka loginę ir gnoseologinę funkciją, o metodai ir tyrimo procedūra - informacijos [...]

Dėmesio patvarumo ir perkėlimo tyrimas
Tyrimas Dėmesio patvarumo ir perkėlimo tyrimas

Tiriamasis: 20 metų, moteriškos lyties, psichologijos II kurso studentas. Darbo priemonės: Lapas popieriaus, rašymo priemonė, muzikos [...]

Pažintinės raidos tyrimas
Tyrimas Pažintinės raidos tyrimas

Tyrimo eiga: Tiriamajam parodomos dvi stiklinės viena aukšta kita žema, į aukštą stiklinę įpilama vandens (tiriamajam [...]