Socialiniai mokslai / Sociologija

Lietuvos jaunimo pasitenkimas gyvenimo lygiu

0 atsiliepimų
Autorius:

Andriaus Gintalo moksliniame darbe Metodologijos ir metodo samprata tyrimo metodologija apibrėžiama kaip mokslas apie veiklos organizavimą. Tokia definicija išskiria ir metodologijos dalyką – veiklos organizavimą. Taip suprantant metodologiją būtina išsiaiškinti sąvokos „organizavimas“ turinį. „Organizavimas“ suprantamas kaip:

1) vidinė tvarka, darnumo sąveika tarp daugiau ar mažiau diferencijuotų ir autonominių visumos struktūros dalių;

2) visuma procesų ar veiksmų, suponuojančių ryšių tarp visumos dalių sudarymą ir tobulinimą;

3) žmonių, kartu dirbančių prie kokios nors programos ar tikslo ir veikiančių pagal tam tikras taisykles ir procedūras, susivienijimas.

Sąvoka „veikimas“ – tikslingas žmogaus aktyvumas. Vadinasi, organizuoti veiklą reiškia sureguliuoti ją į vientisą sistemą su tiksliai apibrėžtomis charakteristikomis, logine struktūra ir jos įgyvendinimo procesu (laikina struktūra). Būtina pažymėti, kad tik produktyvi veikla, nukreipta į objektyviai ar subjektyviai naujo rezultato gavimą, reikalauja organizacijos, metodų sistemos taikymo. Taip apibūdintą metodologiją galima aptarinėti labai palčiai. Taigi, bet kurį mokslinį tyrimą būtina metodologiškai pagrįsti, t. y. tinkamai suformuluoti temą, aptarti tyrimo koncepciją, hipotezę, tyrimo metodus ir t. t. Šiuo atveju tai suprantama kaip metodologija.

Tačiau pasak Kardelio tyrimo metodologiją galima apibrėžti kaip teoriją, kuri nagrinėja mokslinio pažinimo procesą (bendroji metodologija) ir jo principus (bendramokslinė metodologija) bei mokslinio tyrimo metodus, techniką (mokslo krypties metodologija) Metodologija, kaip žinių sistema, gali būti aprašomoji (deskriptyvinė), aprašanti, kaip funkcionuoja mokslinio pažinimo procesas, bei atskleidžianti jo struktūra, ir normatyvinė (preskriptyvinė), formuojanti paties mokslinio pažinimo proceso reikalavimus ir atsakanti į klausimą koks turi būti mokslinis pažinimas.

Remiantis Vaidos Servetkienės disertacija galima teigti, kad gyvenimo lygis tai žmogaus veiklos sąlygų visuma vartojimo srityje, kurią nusako žmonių poreikių išsivystymo laipsnis ir jų patenkinimo būdas. Šios visumos pagrindas – įvairios žmogaus reikmės, kurios formuojasi ir yra realizuojamos vartojimo srityje. Čia svarbus ne tik tų poreikių patenkinimo laipsnis, bet ir būdas. Galima teigti, kad gyvenimo lygis – tai materialinių gėrybių ir paslaugų visuma, kuriomis disponuoja atskiras žmogus, šeima ar socialinė grupė. Gyvenimo lygis auga tuomet, kai šalies gyventojai pasitiki valdžios institucijomis, aktyviai dalyvauja rinkimuose, politinėje, visuomeninėje, savanoriškoje veikloje, pasitiki kaimynais ir turi draugų ir visas socialines garantijas.

 

 

Tyrimo problema: Jaunimo nepasitenkinimas gyvenimo lygiu Lietuvoje.

Tyrimo objektas: Besimokantis jaunimas iki 27 metų.

Tyrimo hipotezė: Jaunimo netenkina gyvenimo lygis Lietuvoje

Tyrimo tikslas: Išsiaiškinti Lietuvos jaunimo gyvenimo lygio svarbiausius veiksnius, surasti tiek teigiamų tiek neigiamų aspektų.

Tyrimo uždaviniai:

1. Panaudojus anketavimo tyrimo metodą išsiaiškinti, kurie veiksniai turi didžiausios įtakos Lietuvos jaunimo gyvenimo lygiui.

2. Išsiaiškinti Lietuvos jaunimo norus ir lūkesčius

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
1972 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

  • ĮVADAS2
  • 1. PROJEKTINIAME DARBE NAUDOJAMI TYRIMO METODAI4
  • 1.1 Išskiriami du pagrindiniai tyrimo analizės metodo atvejai: kiekybinis ir kokybinis4
  • 1.2 Anketavimo tyrimo metodas5
  • 2. LIETUVOS JAUNIMO PASITENKINIMO GYVENIMO LYGIU ANKETAVIMO REZULTATŲ ANALIZĖ6
  • IŠVADOS13
  • LITERATŪRA14

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Santykiai tarp skirtingų valdymo lygių Lietuvoje
Referatas Santykiai tarp skirtingų valdymo lygių Lietuvoje

Referato tikslas yra išnagrinėti santykius tarp skirtingų valdymo lygiu Lietuvoje. Todėl šiame rašto darbe bus [...]

Jaunesnio mokyklinio amžiaus vaikų psichinės raidos ypatumai ir jų svarba lietuvių kalbos mokymo (si) procese
Kursinis darbas Jaunesnio mokyklinio amžiaus vaikų psichinės raidos ypatumai ir jų svarba lietuvių kalbos mokymo (si) procese

Vienas svarbiausių švietimo reformos tikslų – ugdyti savarankišką, savimi pasitikinčią, kūrybingą asmenybę. Žmogus į pasaulį [...]

Jaunimo problematika Lietuvoje
Referatas Jaunimo problematika Lietuvoje

Turbūt ne viena karta ir jau nuo senovės vis sakoma, kad tai ta karta ir [...]

Šeimos, vaikų ir jaunimo politika Lietuvoje
Kursinis darbas Šeimos, vaikų ir jaunimo politika Lietuvoje

Sąvoka "politika" žodynuose apibūdinama kaip valstybės valdymo menas. Vadinasi, rėmimo (socialinė) politika – tai socialinių [...]

Lietuvos jaunimo emigracija
Referatas Lietuvos jaunimo emigracija

  Darbo problema: Emigracijos problemą spręsime per probleminį klausimą: kokių veiksmų turi imtis valstybė, kad sumažėtų [...]

Jaunimo nedarbo mažinimas Lietuvoje
Referatas Jaunimo nedarbo mažinimas Lietuvoje

Įvadas Darbo rinkai vis dar pilnai neatsigaunant po praūžusios ekonominės krizės, o valdžiai neretai prabylant ir [...]

Jaunimo nedarbo mažinimas Lietuvoje
Prezentacija Jaunimo nedarbo mažinimas Lietuvoje

Jaunimo nedarbas Lietuvoje Nors jaunimas yra imlesnis darbui, Lietuvoje jaunuoliams sunkiau įsidarbinti nei vyresnio amžiaus žmonėms.

Tiriamasis darbas apie lenkus - „Jaunosios kartos požiūris į lenkus, gyvenančius Lietuvoje”
Tyrimas Tiriamasis darbas apie lenkus - „Jaunosios kartos požiūris į lenkus, gyvenančius Lietuvoje”

Tiriamasis kokybinis darbas tema "Jaunosios kartos požiūris į lenkus, gyvenančius Lietuvoje". Siekta nustatyti veiksnius, kurie [...]

Suaugusiųjų švietimas Lietuvoje (mokymosi visą gyvenimą programa)
Prezentacija Suaugusiųjų švietimas Lietuvoje (mokymosi visą gyvenimą programa)

Mokymosi visą gyvenima programa remia mokymosi galimybes visais gyvenimo atvejais nuo vaikystės iki senatvės – [...]

Migrantų įsitraukimas į kilmės šalies politinį gyvenimą: Lietuvos atvejo studija
Kursinis darbas Migrantų įsitraukimas į kilmės šalies politinį gyvenimą: Lietuvos atvejo studija

Migracija — kompleksiškas ir nuolat kintantis reiškinys. Todėl ji tyrinėjama įvairiais aspektais ir formomis. Intensyvūs [...]

Esė: Lietuvos Respublikos įstatymai mano gyvenime
Rašinys Esė: Lietuvos Respublikos įstatymai mano gyvenime

Savos kūrybos esė apie Lietuvos Respublikos įstatymus. Su išvadomis, nuorodomis į literatūros šaltinius ir literatūros [...]

Feministinis politikos aiškinimas ir jo apraiškos Lietuvos politiniame gyvenime
Referatas Feministinis politikos aiškinimas ir jo apraiškos Lietuvos politiniame gyvenime

Iš pirmo žvilgsnio feminizmas gali pasirodyti visai nesusijęs su valstybės valdymu ir politika, tačiau feministiniai [...]

Demografiniai pokyčiai šeimos gyvenime ir jų įtaka šeimos politikai Lietuvoje
Referatas Demografiniai pokyčiai šeimos gyvenime ir jų įtaka šeimos politikai Lietuvoje

Lietuvos demografinės politikos esminės užduotys yra padėti jaunoms ir daugiavaikėms šeimoms, žmonėms su negalia, pagyvenusiems [...]

Lietuvos gyventojų migracija ir jos socialinės pasekmės
Kursinis darbas Lietuvos gyventojų migracija ir jos socialinės pasekmės

Nors darbas publikuotas 2007m. dauguma informacijos išliko aktuali. Gyventojų migracija arba judėjimas, kilnojimasis iš vienos [...]

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba
Referatas Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba – savarankiška, Seimui atskaitinga kontrolės (priežiūros) institucija, kurios veikla finansuojama [...]