Socialiniai mokslai / Psichologija

Semantinis diferencialas

0 atsiliepimų
Autorius:

         Nuostatų tyrimai – vieni svarbiausių socialinėje psichologijoje, jie buvo vieni pirmųjų šio mokslo tyrinėjimo sričių. Mokslininkai diskutuoja, kiek patikimai, atsižvelgiant į žmonių nuostatas, galima prognozuoti jų elgesį. Kita vertus, neabejojama, kad nuostatų pažinimas padeda atskleisti, kokių skirtingų subjektyvių prasmių tie patys socialinės tikrovės objektai gali turėti individams ar grupėms (Žakaitis, 2010, p. 34). Daugelis tyrinėtojų teigia, jog nuostata - tai efektyvus pasaulio vertinimo būdas ir ją apibrėžia kaip palankią arba nepalankią vertinimo reakciją į kokį nors dalyką, kuri reiškiama įsitikinimais, jausmais arba elgesiu (Myers, 2008, p. 153).

        Vienas iš būdų, gana dažnai taikomų atliekant empirinius nuostatų įvertinimus, yra semantinio diferencialo metodas. Šį metodą sukūrė ir psichologiniuose tyrimuose pradėjo taikyti Ch. Osgood, G. J. Suci ir P. H. Tannenbaum (1957). Užsienio literatūroje jis dažniausiai vadinamas Semantinio diferencialo skale (Žakaitis, 2010, p. 34). Metodas grindžiamas sąvokų konotacinių reikšmių matavimu. Sąvokos turi dvi reikšmes – denotacinę ir konotacinę. Denotacinė sąvokos reikšmė yra pažymimoji. Ja nusakoma daikto, reiškinio paskirtis, funkcija. Konotacinė sąvokos reikšmė yra emocinio pobūdžio. Jos išreiškia tam tikrą vertinimą ir todėl yra įvairios skirtingiems žmonėms. Pavyzdžiui, denotacinė žodžio „tiltai“ reikšmė yra jungtis tarp dviejų krantų, o konotacinė šio žodžio reikšmė kažkam gali būti romantinio susitikimo vieta (Suslavičius, 2006, p. 150). Taigi, konotacija yra sąvokos ar kito kalbos vieneto savita šalutinė reikšmė. Iš sąvokų konotacijų sprendžiama apie tų pačių objektų prasmės tiriamiesiems asmenims ar grupėms skirtumus. Tokie įvertinimai taip pat padeda užfiksuoti tuos atvejus, kai skirtingi reiškiniai subjektui turi panašią prasmę (Žakaitis, 2010, p. 34).

         Atsižvelgiant į užsibrėžtą tikslą, patys tyrinėtojai renkasi vertinamąsias sąvokas, kurios tiksliai įvardija objektą arba tam tikrą reiškinio aspektą, kurio prasmės tiriamajam ar tiriamųjų grupei ypatumus siekiama nustatyti (ten pat, p. 34).

         Darbo tikslas – įvertinti tiriamųjų grupės nuostatas dėl grupės draugiškumo, grupės žingeidumo ir grupės aktyvumo bei jų skirtumus.

         Darbo uždaviniai:

 1. Grupės pagalba sukurti semantinio diferencialo skalę sąvokoms grupės draugiškumas, grupės žingeidumas ir grupės aktyvumas.
 2. Ištirti tiriamųjų grupės nuostatas šioms sąvokoms.
 3. Įvertinti tiriamųjų grupės nuostatas šioms sąvokoms ir nustatyti jų skirtumus.
Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
2411 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. TYRIMO METODIKA4
 • 1.1. Tyrimo metodikos kūrimas4
 • 1.2. Tiriamieji4
 • 1.3. Tyrimo eiga4
 • 1.4. Tyrimo priemonės5
 • 1.5. Tyrimo duomenų apdorojimas5
 • 2. TYRIMO REZULTATAI IR JŲ ANALIZĖ6
 • 2.1. Tyrimo rezultatų pristatymas6
 • 2.2. Tyrimo rezultatų analizė9
 • IŠVADOS11
 • LITERATŪRA12
 • PRIEDAI

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Nuostatų įvertinimas pagal semantinio diferencialo skalę
Laboratorinis darbas Nuostatų įvertinimas pagal semantinio diferencialo skalę

Darbo tikslas – įvertinti studentų ir studenčių nuostatų dėl šeimos, profesinės sėkmės ir asmens laisvės [...]

Nuostatų įvertinimas pagal semantinio diferencialo skalę
Laboratorinis darbas Nuostatų įvertinimas pagal semantinio diferencialo skalę

Nuostatų tyrimai socialinėje psichologijoje turi senas tradicijas. Mokslininkai diskutuoja, kiek patikimai, atsižvelgiant į žmonių nuostatas [...]

Nuostatų įvertinimas pagal semantinio diferencialo skalę
Laboratorinis darbas Nuostatų įvertinimas pagal semantinio diferencialo skalę

Klasikinio semantinio diferencialo yra skiriami trys faktoriai: vertės, jėgos, veiklos. Kiekvienam faktoriui parenkamas jį atspindinčios [...]

Bendroji ir diferencinė psichologija
Paruoštukė Bendroji ir diferencinė psichologija

Išsamūs atsakymai į 25 egzamino klausimus [...]

Prezidentinis ir pusiau prezidentinis valdymas: lyginamoji analizė
Referatas Prezidentinis ir pusiau prezidentinis valdymas: lyginamoji analizė

Politinė sistema – vienas iš svarbiausių aspektų, nusakančių, kokiais principais bus [...]

Aktyvaus bendravimo technika
Prezentacija Aktyvaus bendravimo technika

Darbe supažindinama su aktyvaus bendravimo technika, kurią sudaro: priėmimas, aktyvus klausymasis, klausimų uždavinėjimas, įvairios pranešimo [...]

Konfliktų sprendimas
Prezentacija Konfliktų sprendimas

Išsami prezentacija, kurią sudaro 43 skaidrės.

Manipuliacija
Prezentacija Manipuliacija

Trumpai ir aiškiai supažindinama su manipuliacija. Didelis dėmesys skiriamas manipuliacijai su įvairaus tipo ir charakterio [...]

Aktyvaus mokymosi metodai
Referatas Aktyvaus mokymosi metodai

Savarankiškas darbas apie aktyvaus mokymosi metodus, jų naudą ir svarbą. [...]

Socialinis suvokimas
Prezentacija Socialinis suvokimas

Darbe supažindinama su žmogaus socialiniu suvokimu. Akcentuojama, kad suvokimas nėra objektyvus, dažnai viskas yra suvokiama [...]

Asmens vertės teigimas Krikščionybėje
Referatas Asmens vertės teigimas Krikščionybėje

VDU magistrantės referatas Filosofijai. [...]

Skaičius ir skaitmuo 2. Pora
Konspektas Skaičius ir skaitmuo 2. Pora

„ Skaičius ir skaitmuo 2.Pora.“ [...]

Esė: menas, vaikas, ugdymas
Rašinys Esė: menas, vaikas, ugdymas

Esė "Menas-vaikas-ugdymas" [...]

Adolfas Šapoka
Prezentacija Adolfas Šapoka

Adolfo Šapokos gimimas. Svarbiausi veikalai. Atminimo įamžinimas.