Socialiniai mokslai / Pedagogika

Spalvos ir formos santykio ikimokyklinio amžiaus vaikų suvokime tyrimas

0 atsiliepimų
Autorius:

Vaikui augant, sparčiai lavėja jo jutiminio pažinimo procesai, padedantys priimti informaciją iš išorinio pasaulio, ją išlaikyti ir perdirbti (Gučas, 1990). Tikslėjant vaiko pažinimui, apie daiktų struktūrą yra gaunama vis daugiau ir daugiau informacijos. Erdviniuose santykiuose vaikas yra priverstas vis tiksliau diferencijuoti išorinių daikto savybių kiekybinę išraišką, kuri susijusi su pagrindinėmis daikto savybėmis: forma, spalva ir dydžiu. Antraisiais gyvenimo metais ši orientacija dar stipriai nedominuoja, vaikai skiria kitas savybes, kuriomis daiktai skiriasi tarpusavyje, pavyzdžiui, vienas daiktas su brūkšneliais, kitas – ne.

Ankstyvajame amžiuje daiktų suvokimas yra spontaniškas. Vaikas sąmoningai nesiorientuoja į pagrindinius daikto požymius: spalvą, formą ir dydį, jis tik turi galimybę juos vis geriau išskirti. Vis dar vyrauja orientacija į tai, kas ryšku, nauja ir pan., visa, kas valdo mūsų nevalingą dėmesį. Tuomet išryškėja, jog jutiminis pažinimas labai individualus. Vienas vaikas išskirtas savybes jungia į vieną vaizdą, kitas – į kitą vaizdą.

Vyresniame ikimokykliniame amžiuje vaikai jau ima gerai skirti spalvas, suvokti daiktų formas, nors, juos atkurdamas piešimu ar modeliavimu, dar daro klaidų. Ilgą laiką vaiko psichologijoje buvo keliamas ir svarstomas klausimas, į ką vaikas pirma kreipia dėmesį – į formą ar į spalvą? Vieno atsakymo čia nerasta. Jeigu vaiko žaidimui reikalingos tam tikros formos kaladėlės, tai jis rinksis reikiamą, neatsižvelgdamas į spalvą, o jeigu jam svarbu spalvos, - rinksis pagal spalvą (Gučas, 1990).

Vaikui kilęs uždavinys ir suinteresuotumas juo lemia ir tai, į ką jis kreipia dėmesį, suvokdamas aplinkos objektus, kaip gilinasi į tą objektą ir kokias savybes išskiria. Kai dėmesys sutelkiamas į kurį nors objektą, padidėja suvokime dalyvaujančių analizatorių jautrumas, ir informacija apie objektą esti pilnesnė. Psichologai, tiriantys suvokimą regėjimu, teigia, kad vaikas tada gali geriau ir tiksliau regėti ir diferencijuoti objektus, kai su jais ką nors veikia. Atstumo suvokimas regėjimu daug priklauso nuo to, kaip organizuojama vaiko veikla, koks jam skiriamas uždavinys, koks vaiko reakcijų santykis su žodine ataskaita. Praktiškai reikšmingus objektų požymius vaikas skiria anksčiau negu išmoksta juos žodžiais pasakyti (Gučas, 1990).

Taigi ikimokyklinio amžiaus vaiko tiesioginis tikrovės pažinimas jau yra labai praturtėjęs, nors dar ir neprieinamos formalios loginės operacijos, reikalaujančios abstraktaus mąstymo. Tačiau daiktų pažinimas ir suvokimas, socialinių santykių suvokimas, emocijų įvairumas turtina ir formuoja bręstančią asmenybę (Gučas, 1990).

Tyrimo tikslas: Išsiaiškinti spalvos ir formos santykį ikimokyklinio amžiaus vaikų suvokime.

 

Uždaviniai:

  1. Išsiaiškinti, kada vaikai, suvokdami daiktą, orientuojasi tik į jo formą ir kada – tik į spalvą.
  2. Išsiaiškinti, koks yra spalvos ir formos santykis suvokiant daiktus ikimokykliniame amžiuje.
Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
828 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

  • Įvadas3
  • Metodika5
  • Rezultatai ir jų analizė6
  • Apibendrinimas7
  • Literatūra8
  • Priedai9

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo ypatumai globos institucijose
Diplominis darbas Ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo ypatumai globos institucijose

Jungtinių Tautų Vaiko teisių konvencijoje yra nurodoma, kad visos pasaulio valstybės privalo užtikrinti vaikams tinkamas [...]

Tėvų įtaka įveikiant ikimokyklinio amžiaus vaikų mikčiojimą
Kursinis darbas Tėvų įtaka įveikiant ikimokyklinio amžiaus vaikų mikčiojimą

Metodologinė tyrimo apibrėžtis. Kalba yra viena svarbiausių žmonių komunikavimo priemonių. Jos pagalba žmonės savo mintis [...]

Ikimokyklinio amžiaus (5-6 metų) vaikų matematinių gebėjimų ugdymo taikant didaktinius žaidimus galimybės
Diplominis darbas Ikimokyklinio amžiaus (5-6 metų) vaikų matematinių gebėjimų ugdymo taikant didaktinius žaidimus galimybės

         Aktualumas. Ikimokyklinis amžius labai svarbus ir ypatingas vaiko gyvenime. Šiuo gyvenimo tarpsniu ypač greitai [...]

Ikimokyklinio amžiaus vaikų žaidimų stebėjimo analizė
Tyrimas Ikimokyklinio amžiaus vaikų žaidimų stebėjimo analizė

Žaidimai žmonių gyvenime atsirado jau senų senovėje. Jie yra neatskiriama visų kultūrų dalis ir yra [...]

Gamtos svarba ir ugdytinių sudominimas ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdyme
Referatas Gamtos svarba ir ugdytinių sudominimas ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdyme

Gamta ir jos reiškiniai yra neatsiejama žmogaus gyvenimo dalis nuo gimimo iki mirties. Pradedant vaisiais [...]

Ikimokyklinio amžiaus vaikų baimės
Referatas Ikimokyklinio amžiaus vaikų baimės

Temos aktualumas: šiandien daug dėmesio kreipiama į tai, kad visas vaikų ugdymo procesas būtų paremtas [...]

Ikimokyklinio amžiaus vaikų baimės
Kursinis darbas Ikimokyklinio amžiaus vaikų baimės

Temos aktualumas: šiandien daug dėmesio kreipiama į tai, kad visas vaikų ugdymo procesas būtų paremtas [...]

Ikimokyklinio amžiaus vaikų vaidybos gebėjimų ugdymas, vaidybinės veiklos interpretavimas
Prezentacija Ikimokyklinio amžiaus vaikų vaidybos gebėjimų ugdymas, vaidybinės veiklos interpretavimas

Menas turi didžiulį poveikį, auklėjant žmogų. Vieną prieinamiausių meno rūšių ikimokyklinio amžiaus vaikams yra teatras.

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų vaidybinės veiklos specifika. Lėlių teatras ikimokyklinio ugdymo įstaigose. Scenelės su pasirinktos rūšies lėlėmis kūrimas
Referatas Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų vaidybinės veiklos specifika. Lėlių teatras ikimokyklinio ugdymo įstaigose. Scenelės su pasirinktos rūšies lėlėmis kūrimas

Kiekvienas vaikas yra unikali ir nepakartojama asmenybė.Visa veikla, kurioje dalyvauja vaikas, skirta jo asmenybės tobulėjimui [...]

Tarpgrupiniai santykiai: M. Sherif (1956) vaikų stovyklos tyrimai
Referatas Tarpgrupiniai santykiai: M. Sherif (1956) vaikų stovyklos tyrimai

Žmogaus gyvenimas, vargu, ar įmanomas egzistuojant nepriklausant kokiai nors visuomenei, bendruomenei ar mažai grupei. Žmogus [...]

Fono įtakos spalvos suvokimui tyrimas
Tyrimas Fono įtakos spalvos suvokimui tyrimas

Įvadas Supantį pasaulį suvokiame skirtingais jutimais. Naudodamiesi regos sistema geba suvokti aplinką, formą, erdvę, judesį ir [...]

Prevencinė programa: ikimokyklinio amžiaus vaikų ir pradinių klasių mokinių streso valdymo ugdymas
Referatas Prevencinė programa: ikimokyklinio amžiaus vaikų ir pradinių klasių mokinių streso valdymo ugdymas

Prevencinė programa pasirinkta tema, parengta Bendruomenės slaugos paskaitai.

Neformaliojo vaikų ugdymo poreikių tyrimas
Tyrimas Neformaliojo vaikų ugdymo poreikių tyrimas

Dabartiniu metu didžiausias dėmesys skiriamas formaliam švietimui, tačiau norint paruošti mokinius gyventi ir veiksmingai dirbti [...]

Ugdymo ypatybės ikimokykliniam amžiuje
Referatas Ugdymo ypatybės ikimokykliniam amžiuje

            Per pastaruosius dešimtmečius tiek Lietuvoje, tiek visame pasaulyje išaugo ikimokyklinių ugdymo įstaigų poreikis. Manoma [...]

Darželio ugdomosios aplinkos įtaka vaikų kūrybiškumo ugdymuisi priešmokykliniame amžiuje
Diplominis darbas Darželio ugdomosios aplinkos įtaka vaikų kūrybiškumo ugdymuisi priešmokykliniame amžiuje

Tyrimo aktualumas. XXI amžiuje kūrybiškumas traktuojamas kaip išskirtinis žmogaus gebėjimas, lemiantis jo sėkmę konkurencingame pasaulyje [...]