Socialiniai mokslai / Psichologija

Abstraktaus loginio mąstymo tyrimas taikant metodiką "Sudėtingos analogijos"

0 atsiliepimų
Autorius:

      Mąstymo psichologija – viena labiausiai išvystytų psichologijos mokslo sričių. Dažniausiai mąstymą apibūdinanti kaip apibendrintą ir netiesioginį tikrovės atspindėjimo sąmonėje procesą, leidžiantį pažinti ne tik tikrovės daiktus, įvykius ir kitus reiškinius, bet ir jų santykius bei priežastinius ryšius (Lapė, 2003, p. 137). Visais laikais mąstymas buvo viena iš pagrindinių skirtingų psichologijos mokyklų tiriamų problemų. Mąstymą skirtingais aspektais tiria ir kiti įvairūs mokslai: logika, psichiatrija, neurologija ir kt. Tarp psichologijos ir logikos šiuo klausimu yra glaudus ryšys. Logika (mokslas apie samprotavimo būdą) tiria mąstymo dėsnius ir formas, minčių struktūrą ir sąryšingumą, minčių eigos dėsningumus, žvelgia į mąstymą kaip į priemonę tiesai pažinti bei domisi, kokiais dėsniais, kokiomis sąlygomis turi remtis mąstymas, kad jis būtų teisingas, įgalintų daryti tinkamas išvadas. Taigi logikos objektas yra ne visas mąstymas, bet tik viena jo dalis, būtent loginio mąstymo formos, dėsniai (Kaffemanas, 2001, p. 4).

     Psichologija tyrinėja visas žmogaus psichinės veiklos formas: psichinius procesus, psichines savybes ir būsenas. Mąstymą tiria kaip psichinį procesą, kaip pažinimo veiklą, rūšiuoja pagal apibendrinimo lygį, adekvatumą tikrovei. Vadinasi, lyginant su logika, psichologija mąstymą kaip objektą tiria kur kas plačiau. Logika tiria, kaip reikia mąstyti, kad mąstymo rezultatai būtų teisingi, ją domina tik tiesa, o psichologija tiria realų mąstymo procesą, kuris ne visada teisingas ir logiškas (Pažinimo procesų III konspektai). Taigi, nors psichologija ir logika skirtingais aspektais tiria mąstymą, vis dėlto mąstymo procesas ir jo rezultatai glaudžiai siejasi, negali egzistuoti vienas be kito, todėl psichologija ir logika savo tyrimais papildo mokslinius duomenis apie mąstymo fenomeną (Kaffemanas, 2201, p. 5).

     Psichologinėje literatūroje pagal apibendrinimo lygį yra skiriamos trys svarbiausios mąstymo rūšys: veiksminis, vaizdinis ir sąvokinis (loginis, teorinis) mąstymas, kuris būdingas tik vyresniems moksleiviams bei suaugusiems. Tai mąstymas abstrakčiomis sąvokomis (abstrakcijomis), kurios atsietos nuo tiesiogiai suvokiamo vaizdo. Sąvokinis (loginis, teorinis) mąstymas remiasi sąvokų siejimu ir pertvarkymu, ieškant daiktų ar reiškinių ryšio. Sąvokinis mąstymas yra neatsiejamas nuo kalbos, todėl dar yra vadinamas žodiniu, loginiu, sąvokiniu, arba abstrakčiuoju loginiu mąstymu. Abstrakcija yra daiktų ar reiškinių esmės išryškinimas; tai – apibendrinimo pagrindas. Bet koks pažinimas būtinai susijęs su abstrakcija, kuri yra pagrindinė loginio mąstymo prielaida. Loginis mąstymas operuoja analizės, sintezės, apibendrinimo, abstrahavimo duomenimis. Taigi, abstraktusis loginis mąstymas – tai apibendrintas mąstymas, susiformuojantis tuomet, kada įvaldomos sąvokos apie faktus, dėsningumus bei priežasties ir pasekmės ryšius, neprieinamus konkrečiu veiksminiu ir vaizdiniu pažinimu. 

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
2116 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

  • Įvadas3
  • Metodika5
  • Rezultatai6
  • Rezultatų analizė9
  • Išvados10
  • Literatūra11

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Formalaus (kontekstinio) bendravimo prielaidų tyrimas  taikant metodiką „Taip“ ir „Ne“ nesakyk
Tyrimas Formalaus (kontekstinio) bendravimo prielaidų tyrimas taikant metodiką „Taip“ ir „Ne“ nesakyk

Vyresniame ikimokykliniame amžiuje, kuomet keičiasi vaiko santykiai su žmonėmis - tiek su bendraamžiais, tiek su [...]

Valgymo sutrikimų rizikos veiksnių korekcijos galimybės taikant kognityvinius metodus VIII-X klasių moksleivių merginų grupėje
Diplominis darbas Valgymo sutrikimų rizikos veiksnių korekcijos galimybės taikant kognityvinius metodus VIII-X klasių moksleivių merginų grupėje

Pateikiamas magistro baigiamasis darbas su išsamia literatūros, apimančios 73 mokslinius šaltinius, apžvalga bei tyrimu, kurio [...]

Aktyvaus mokymo metodų taikymas bendrojo lavinimo pamokose
Referatas Aktyvaus mokymo metodų taikymas bendrojo lavinimo pamokose

Temos aktualumas. Kiekvienas žmogus, ką nors veikdamas, visų pirma turi remtis atitinkamomis žiniomis, kad galėtų [...]

Aktyviųjų mokymo(si) metodų taikymo ypatumai lietuvių kalbos pamokose
Diplominis darbas Aktyviųjų mokymo(si) metodų taikymo ypatumai lietuvių kalbos pamokose

             Temos aktualumas. Lietuvių kalbos vidurinio ugdymo programoje (2009) akcentuojama, kad “mokytojas supranta mokymo metodo [...]

Alkaloidų ir azotą turinčių augalinių junginių tyrimo metodai, chromatografinių metodų taikymo pavyzdžiai
Referatas Alkaloidų ir azotą turinčių augalinių junginių tyrimo metodai, chromatografinių metodų taikymo pavyzdžiai

Referatas apie alkaloidų tyrimo metodus, kokybinį ir kiekybinį jų nustatymą, chromatografinius metodus.

Statiniai smegenų tyrimo metodai
Prezentacija Statiniai smegenų tyrimo metodai

Kompiuterinė tomografija (KT) – tai tyrimas, kurio metu, panaudojus rentgeno spindulius, gaunami itin detalūs vidinių [...]

Radiologinės aplinkos įvertinimas ir taikomi tyrimo metodai VĮ Ignalinos AE aplinkoje (1980-2010 m.)
Prezentacija Radiologinės aplinkos įvertinimas ir taikomi tyrimo metodai VĮ Ignalinos AE aplinkoje (1980-2010 m.)

• atmosferinių ir skystų radioaktyviųjų išmetimų monitoringas; • vandens kokybės ežere monitoringas; • radionuklidų koncentracijų ore [...]

„Žodžių labirinto“ metodika mąstymo procesų labilumui – rigidiškumui nustatyti
Laboratorinis darbas „Žodžių labirinto“ metodika mąstymo procesų labilumui – rigidiškumui nustatyti

Tyrimo tikslas: nustatyti priešingas mąstymo procesų savybes - labilumą ir rigidiškumą.Tyrimo uždaviniai: [...]

Šešių mąstymo tipų metodas
Prezentacija Šešių mąstymo tipų metodas

Galima pasižiūrėti į svarbų sprendimą iš įvairių galimų perspektyvų.  Padeda mums priimti geresnį sprendimą, verčiantis pasižiūrėti [...]

Grupinio mąstymo ypatumų tyrimas
Tyrimas Grupinio mąstymo ypatumų tyrimas

      Socialiniai psichologai, tyrinėjantys žmonių grupių ir individų sąveikos psichinius reiškinius nustatė, kad grupinę [...]

Mokytojų požiūrio į šių dienų pradinio ugdymo pamokos metodikos reikalavimus tyrimas
Tyrimas Mokytojų požiūrio į šių dienų pradinio ugdymo pamokos metodikos reikalavimus tyrimas

         Tyrimo tikslo apibrėžimas - atlikti sociologinį tyrimą apklausiant Vilniaus rajono ir miesto mokyklų pradinių [...]

Standartizuoto interviu metodo taikymas rašto darbuose
Referatas Standartizuoto interviu metodo taikymas rašto darbuose

Temos aktualumas. Daugeliui studentų, kurie rašo tam tikrus rašto darbus (kursinius, diplominius, referatus), yra aktuali [...]

Sveikatos psichologijos tyrimų metodologija. Subjektyvių sveikatos vertinimų ypatumai priklausomai nuo lyties
Tyrimas Sveikatos psichologijos tyrimų metodologija. Subjektyvių sveikatos vertinimų ypatumai priklausomai nuo lyties

Subjektyvus sveikatos vertinimas laikomas patikima bendrosios sveikatos vertinimo priemone, kuris taip pat stipriai siejasi su [...]

Socialinių mokslų tyrimų metodologija
Konspektas Socialinių mokslų tyrimų metodologija

Plačiąja prasme metodologiją galima apibrėžti kaip bendriausius pažinimo principus, ji nagrinėja mokslinio pažinimo procesą ir [...]

Tyrimų metodologija
Tyrimas Tyrimų metodologija

Temos aktualumas. Socialinis pedagogas, naudodamasis socialinės komunikacijos metodais ir mechanizmais, valdydamas pozityviosios socializacijos procesus, kasdien [...]