Mokesčių surinkimas - šešėlinės ekonomikos mažinimas

6 psl. / 1148 žod.

Ištrauka

Įvadas. Šiame rašto darbe nagrinėjamos šešėlinės ekonomikos apimtys bei mokesčių surinkimas Lietuvoje. Siekiant išsamiau išnagrinėti šešėlinės ekonomikos mąstus bus analizuojami statistiniai duomenys, aptariamos valstybės vykdomos programos, siekiant mažinti šešėlinės ekonomikos dydį Lietuvoje. Taip pat bus įvertintas mokesčių surinkimas, aptarta dėl kokių esminių priežasčių mokesčiai Lietuvoje yra nesurenkami. Detalizavus problemą bus pateikiami sprendimo būdai bei rekomendacijos dabartinės situacijos gerinimui. Temos aktualumas. Praėjusiais metais šešėlinė ekonomika išliko tema, susilaukusi daug politikų, valstybės institucijų ir visuomenės dėmesio. Daugelis tyrimų rodo, kad šešėlinė ekonomika Lietuvoje yra viena didžiausių Europos Sąjungoje, tad vienas iš pagrindinių klausimų – kokios yra šios situacijos priežastys. Svarbu yra tai, kad šešėlio atsiranda visur, kur tik yra ekonominės veiklos apmokestinimas ir reguliavimas.

Tikslas. Įvertinti šešėlinės ekonomikos, mokesčių surinkimo Lietuvoje mąstus ir vyriausybės vykdomas programas mažinti šešėlinei ekonomikai.

Tyrimo objektas. Šešėlinė Lietuvos ekonomika.

Uždaviniai:

  1. Aptarti šešėlinės ekonomikos sampratą bei jos susidarymo priežastis.
  2. Aptarti mokesčių surenkamumo situaciją Lietuvoje.
  3. Remiantis statistiniais duomenimis įvertinti dabartines šešėlinės ekonomikos ir mokesčių surenkamumo kitimo tendencijas.
  4. Aptarti valstybės vykdomas programas mažinti „šešėliui“ bei didinti mokesčių surenkamumui.
  5. Pateikti naujų siūlymų dabartiniam Lietuvos atvejui gerinti.
  6. Apibendrinti ir pateikti išvadas.

Tyrimo metodai:

  1. Lyginamoji mokslinės literatūros analizė ir sintezė.
  2. Aprašomoji statistinė duomenų analizė.

Turinys


Reziumė

Autorius
laurencijus
Tipas
Tyrimas
Dalykas
Ekonomika
Kaina
€1.55
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Kov 3, 2017
Publikuotas
2016 m.
Apimtis
6 psl.

Susiję darbai

Šešėlinė ekonomika darbo užmokestyje

Ekonomika Kursinis darbas ginteriukas
Įmonių veiklos analizės kursinio darbo tema yra aktuali, nes šešėlinės ekonomikos apimtys yra matuojamos pasauliniu mastu ir jos stiprus neigiamas poveikis juntamas visose...

Šešėlinė ekonomika, jos formavimosi priežastys

Ekonomika Referatas 2013 m. grigdanga
Šešėlinės veiklos aktyvumas visais laikais priklausė ir priklauso nuo valstybės aktyvumo ir šalies ūkio sistemos. Per paskutiniuosius dvidešimt metų atlikta daug šešėlinės ekonomikos...

Šešėlinė ekonomika Lietuvoje ir Europos Sąjungoje

Ekonomika Referatas 2015 m. matas.batas
Darbas aprašo Lietuvos ir Europos šešėlinę ekonomiką, analizuojama šešėlinė rinka bei jos formavimosi priežastys, palyginamas Europos valstybių šešėlio dydis bei padariniai ekonomikai. Darbas...