Ekonomika ir verslas / Ekonomika

Tiesioginių užsienio investicijų įtaka ekonomikos augimui

0 atsiliepimų
Autorius:

Ekonomikos augimas yra kiekvienos šalies siekis. Mažai išsivysčiusios šalys siekia, kuo mažiau atsilikti ir labiau priartėti prie ekonomiškai išsivysčiusių šalių ekonominio lygio. Šiam tikslui pasiekti labai svarbus spartus ekonomikos augimas. Taip pat ekonominis augimas laikomas vienu iš pagrindinių veiksnių, kuris gali pagerinti žmonių gyvenimo sąlygas šalyje, pragyvenimo lygį, taip pat sukurti kokybiškesnę gyvenimo aplinką. Kaip teigia V. Snieška (2005) ekonominis augimas – tai pagamintų prekių ir suteiktų paslaugų apimties padidėjimas per tam tikrą laikotarpį: ilgalaikis valstybės gamybinio potencialo plėtojimas, kurį apibūdina realiojo BVP (BNP) augimas. Analizuodami ekonomikos augimą ekonomistai pradeda nuo visuminės gamybos funkcijos, kur svarbiausia yra gamybos ištekliai – kapitalas ir darbas. Nors ekonomikos augimą galima susieti su daugelio ekonominių rodiklių kitimu, praktikoje jam išmatuoti dažniausiai taikomas bendrojo vidaus produkto (BVP) pokytis per tam tikrą laikotarpį (Vetlov, 2003). Šiame darbe ekonominis augimas taip pat matuojamas bendrojo vidaus produkto (BVP) augimu.


Veiksnių, darančių įtaką ekonomikos augimui, analizė ekonomikos teorijoje


Kelyje į ekonomikos augimą yra nemažai sėkmės strategijų. 1800 metais Didžioji Britanija tapo pasaulio ekonomikos lydere pradėjusi Pramonės revoliuciją, išradusi garo mašinas ir geležinkelius, pabrėžusi laisvos prekybos svarbą. Japonija, priešingai, ekonomikos lydere tapo kiek vėliau, pradėjusi imituoti užsienyje sukurtas technologijas, apsaugojusi vidaus pramonę nuo importo bei susikoncentravusi ties kompetencijos elektronikos ir gamybos srityje plėtojimu. Tačiau remiantis daugelio analitikų nuomone visos greito ekonomikos augimo šalys, net ir labai skiriantis jų nueitam keliui, dalijasi tam tikrus bendrus bruožus. Tie patys ekonomikos augimą skatinantys veiksniai, pastebėti Didžiojoje Britanijoje ir Japonijoje, šiuo metu matomi Kinijoje ir Indijoje.


Ekonominis augimas yra ypač svarbi tyrimų sritis, kuri iš esmės sukoncentruota į įvairių veiksnių ir tų veiksnių įtakos šalies ekonominio augimo tempams nustatymą. Mokslinėje literatūroje rašoma, kad svarbiausią veiksnių įtaką ekonominiam augimui teikia ekonominio augimo modeliai. V. Snieška, (2005) savo knygoje „Makroekonomika“ gana plačiai aprašo ekonominio augimo teorijas. Jis išskiria tris pagrindines ekonominio augimo teorijas, dominuojančias dabartiniu laikotarpiu: Dž. M. Keinso ir neokeinsistinė ekonominio augimo teorija, neoklasikinė ekonominio augimo teorija ir „naujoji“ arba „endogeninė“ ekonominio augimo teorija. 

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
2685 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Užsienio investicijos ir jų įtaka Lietuvos ekonomikai
Referatas Užsienio investicijos ir jų įtaka Lietuvos ekonomikai

Svarbią vietą tarptautinių ekonominių santykių sistemoje užima investiciniai santykiai. Šalies ekonominę plėtrą sąlygoja daug [...]

Tiesioginės užsienio investicijos ir jų svarba šalies ekonomikai
Kursinis darbas Tiesioginės užsienio investicijos ir jų svarba šalies ekonomikai

Vyriausybės draudžia ir apriboja tiesiogines investicijas į kai kurias šakas, kur užsienio įmonių dalyvavimas laikomas [...]

Tiesioginės užsienio investicijos šiuolaikinėje ekonomikoje, jų plėtojimo problemos ir aktualijos
Referatas Tiesioginės užsienio investicijos šiuolaikinėje ekonomikoje, jų plėtojimo problemos ir aktualijos

Tiesioginių užsienio investicijų tema aktuali tuo, jog iš užsienio pritrauktas kapitalas leidžia padidinti vidaus produkto [...]

Tiesioginės užsienio investicijos
Referatas Tiesioginės užsienio investicijos

Taigi šiame darbe pabandysiu išskirti portfelines ir tiesiogines užsienio investicijas, tiesioginių užsienio investicijų atsiradimo priežastis [...]

Tiesioginės užsienio šalių investicijos Lietuvoje
Referatas Tiesioginės užsienio šalių investicijos Lietuvoje

Šiandien tampa akivaizdu, jog itin svarbi ir būtina sąlyga valstybei klestėti ir sėkmingai vystytis yra [...]

Tiesioginės užsienio investicijos Lietuvoje, Latvijoje,  Estijoje
Kursinis darbas Tiesioginės užsienio investicijos Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje

Temos aktualumas. Per pastarąjį dešimtmetį tiesioginių užsienio investicijų lygis staigiai užaugo. Daugiausia tiesioginių užsienio investicijų [...]

Tiesioginės užsienio investicijos Lietuvoje bei jų nauda
Referatas Tiesioginės užsienio investicijos Lietuvoje bei jų nauda

Visais laikais kiekviena valstybė didelį dėmesį skyrė savo šalies ekonomikai. Bandė pastebėti įvairių rodiklių, sąlygojančių [...]

Tiesioginės užsienio investicijos Lietuvoje
Referatas Tiesioginės užsienio investicijos Lietuvoje

ĮVADAS    Investicijos patenka į įvairias verslo ir socialines sritis įvairiomis formomis. Kad būtų galima analizuoti [...]

Tiesioginės užsienio investicijos Lietuvoje: būklė ir perspektyvos
Kursinis darbas Tiesioginės užsienio investicijos Lietuvoje: būklė ir perspektyvos

Paskutiniu metu kapitalo judėjimas įvairiomis formomis įgauna vis didesnę reikšmę ne tik pasaulyje, bet ir [...]

Tiesioginių užsienio investicijų LR ir Šiaulių apskrityje 2000-2010 m. statistinis tyrimas
Diplominis darbas Tiesioginių užsienio investicijų LR ir Šiaulių apskrityje 2000-2010 m. statistinis tyrimas

Šio savarankiško darbo pavadinimas yra tiesioginės užsienio investicijos mln. litų Lietuvos Respublikoje, Šiaulių apskrityje ir [...]

Tiesioginių užsienio investicijų Lietuvoje analizė
Referatas Tiesioginių užsienio investicijų Lietuvoje analizė

Tiesioginės užsienio investicijos (TUI) – svarbus šalies vystymosi ir globalumo lygio rodiklis. Kuo daugiau šalis [...]

Tiesioginių užsienio investicijų Lietuvoje ekonometrinė analizė
Referatas Tiesioginių užsienio investicijų Lietuvoje ekonometrinė analizė

Tyrimo aktualumas. Tiesioginės užsienio investicijos yra vienas iš svarbiausių šalies ūkio vystimąsi skatinančių veiksnių, stimuliuojančių [...]

Tiesioginių užsienio investicijų Lietuvoje analizė: ryšys tarp TUI ir  makroekonominių rodiklių
Diplominis darbas Tiesioginių užsienio investicijų Lietuvoje analizė: ryšys tarp TUI ir makroekonominių rodiklių

Tiesioginės užsienio investicijos (TUI) daugelyje pereinamosios ekonomikos šalių vertinamos labai palankiai. Nuo Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo [...]

Tiesioginių užsienio investicijų vienam gyventojui statistinis tyrimas
Tyrimas Tiesioginių užsienio investicijų vienam gyventojui statistinis tyrimas

Tiesioginės užsienio investicijos – tai svarbios pajamos, kurias organizacija panaudoja savo veiklos plėtimui, augimui ir [...]

Europos Sąjungos struktūrinės paramos poveikio tiesioginių užsienio investicijų pritraukimui Lietuvoje vertinimas
Kursinis darbas Europos Sąjungos struktūrinės paramos poveikio tiesioginių užsienio investicijų pritraukimui Lietuvoje vertinimas

Temos aktualumas: jau 2000 m. Lisabonoje vykusiame viršūnių susitikime Europos Sąjungos vyriausybių vadovai nustatė pagrindinį [...]