Vytauto Landsbergio viešosios kalbos analizė

2 psl. / 469 žod.

Ištrauka

Vytautas Landsbergis – žymus politikas ir visuomenės veikėjas, dar žinomas kaip meno, muzikos ir kultūros istorikas. Jo visuomeninė-politinė veikla atkreipia ne vieno dėmesį. Oratorinais V. Landsbergio sugebėjimai niekas nesuabejoja, kadangi jis moka pavergti minias savo kalbomis. Vienoje iš politiko kalbų „Piliečiai ir krokodilai“, pasakytoje 2012 m. vasario 16 d. iš Signatarų namų balkono Vilniuje, itin ryškūs adresato ir adresanto santykiai. Tai šventinė kalba, kuria jis kreipiasi į susirinkusią didžiulę minią žmonių.

Oratorius pradeda savo kalbą pasisveikindamas ir tiesiogiai kreipdamasis į adresatą. Pirmiausia kreipiamasi į sukonkretintą bendriją („Sveika, Pilies gatvės bendrija!“), dar pridedama ir pastaba, jog susirinkę nepabūgo šaltuko, tai padeda užmegzti artimesnį ryšį. Kitu sakiniu auditorija yra praplečiama ir parodoma, kokia ji iš tiesų yra plati („Sveiks ir tu, svieteli margs, ir visi kiti...“). Antroje pastraipoje visi klausytojai pavadinami pilėnais (vėliau leidžiama suprasti, kad tai piliečių sinonimas), šitaip pabrėžiamas adresanto ir adresato priklausymas tai pačiai tautai.


Turinys

  • Įžanga
  • Kreipimasis į adresatą
  • Adresanto ir adresato ryšys
  • Fragmentai iš kitų kūrinių
  • Apibendrinimas

Reziumė

Autorius
mokslincius2
Tipas
Tyrimas
Dalykas
Komunikacija
Kaina
€1.55
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Sau 13, 2018
Publikuotas
2014 m.
Apimtis
2 psl.

Susiję darbai

Skirtingų kalbų kontaktų analizė

Komunikacija Referatas keturkampistrikampis
Kalbų kontaktavimas, dar kitaip vadinamas kalbų sąveika, atsiranda tada, kai dvi ar kelios kalbos pastoviai ilgiau ar trumpiau vartojamos tų pačių vartotojų. Kai...

Viešosios kalbos rengimo metodika

Komunikacija Referatas audra dauskurdiene
Darbo tema. Viešosios kalbos rengimo metodika. Darbo tikslas. Išanalizuoti viešosios kalbos rengimo ir pristatymo metodus. Darbo uždaviniai: 1. Apibūdinti viešosios kalbos sampratą bei...

Viešosios sakytinės kalbos ypatumai

Komunikacija Referatas 2015 m. pdovilep
„Žodis yra puikus vadovas, kuris teturėdamas gana menką ir visiškai nepastebimą kūną atlieka stebuklingiausius darbus. Jis gali ir baimę išvyti, ir liūdesį sunaikinti,...

Kalbos prigimtis ir funkcijos

Komunikacija Prezentacija siimutee
—Norint suvokti kalbos esmę, visų pirma reikia išsiaiškinti, kokia yra jos prigimtis, t. y. kokiai tikrovės reiškinių rūšiai arba klasei ji priklauso. —Skirtingomis...