Socialiniai mokslai / Psichologija

Miulerio - Lajerio iliuzijos tyrimas

0 atsiliepimų
Autorius:

Literatūros apžvalga : Suvokimas yra psichinis procesas, kuris padeda jutimo organams (pvz. oda) pažinti aplinką, pasaulį, bei save. Kai dirgiklis dirgina jutimo organų receptorius, žmogus suvokia aplinką. Tai yra pagrindinė pažinimo proceso dalis. Būtent todėl atitinkantį suvokimą reikia skirti nuo iliuzijų (Psichologijos žodynas, 2003). Iliuzija -  neadekvatus suvokiamo daikto ar reiškinio ir jo savybių atspindėjimas (Gailienė ir kt, 2003). Iliuzija yra iškraipyta pojūčių interpretacija ir suvokimas, kai realybė suvokiama ne tokia kokia ji yra. Iliuzijos yra būdingos visoms jutimų sistemoms, tokioms kaip rega, lietimas ir kt. Myers teigė, kad iliuzijos paveikia žmogaus jutimų sisteminimo ir įprastinimo būdus. Be to iliuzijų supratimas padeda žmonėm suprasti kasdieniškus suvokimo mechanizmus. Yra daugybė iliuzijos teorijų pavyzdžių. Viena iš tų teorijų yra Franzo Müller - Layer klasikinė iliuzijos teorija, kuria jis sukūrė 1889 metais. Miulerio-Lajerio iliuzijoje atrodo, kad atstumas tarp kairės ir centrinės rodyklių smaigalių yra trumpesnis negu tarp dešinės ir centrinės, tačiau jie yra vienodi (1 pav.). Linijų segmentai su skirtingais išsišakojimais galuose atrodo esantys skirtingu atstumu. Taigi Müller-Lyer iliuziją parodo mums du atskirus procesus. Vienas parodo jog atkarpos, kurių galų atšakos nukreiptos į išorę, sąlygoja jos ilgio pervertinimą, o atkarpos, kurių galų atšakos, nukreiptos į vidų sąlygoja nepakankamą jos ilgio įvertinimą.

Tikslas : Patikrinti Mülller-Layer iliuziją, ištirti jos dėsningumus, pasitelkiant vienodo ilgio tieses su skirtingais antgaliais, pasireiškiančius pasirinktam tiriamajam.

Uždaviniai :

Priemonės : Kompiuteris, speciali programa.

Stimulai : Tyrime buvo naudojamos keturių skirtingų tipų rodyklės (1 pav).

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
852 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Miulerio - Lajerio iliuzijos tikrinimas
Laboratorinis darbas Miulerio - Lajerio iliuzijos tikrinimas

Optinių apgaulių priežastis stengiamasi suprasti dar nuo XVIII amžiaus antrosios pusės. Nuo pirmo iliuzijas nagrinėjančio [...]

Pagendorfo iliuzijos tyrimas
Laboratorinis darbas Pagendorfo iliuzijos tyrimas

Literatūros apžvalga: tyrimo objektas -  Pogendorfo iliuzija. Tai geometrinė iliuzija, kurioje dvi tiesės, kurios yra [...]

Strūpo iliuzijos tyrimas
Tyrimas Strūpo iliuzijos tyrimas

Literatūros apžvalga: Tiriant dėmesį vienas iš ryškesnių tyrinėtų reiškinių yra Stroop‘o efektas. Jo tyrimą pirmą [...]

Vėberio - Fechnerio iliuzijos tyrimas
Laboratorinis darbas Vėberio - Fechnerio iliuzijos tyrimas

Literatūros apžvalga : Absoliutus slenkstis – silpniausias dirgiklis, sukeliantis adekvatų pojūtį. Jis matuojamas fizikiniu dirgiklio [...]

Stroop iliuzija
Laboratorinis darbas Stroop iliuzija

DARBO TIKSLAS Patikrinti „Stroop“ efekto poveikį. DARBO PRIEMONĖS Kompiuterinė programa. TIRIAMASIS OBJEKTAS Moteris, 19 metų, be regos komplikacijų. METODIKA Darbo eiga.. Tiriamoji [...]

Religijos sociologiniai tyrimai Lietuvos konstekste
Tyrimas Religijos sociologiniai tyrimai Lietuvos konstekste

Lietuvos visuomenėje egzistuoja visa kolekcija religinių tikėjimų-definicija. Religinės bendruomenės tarpusavyje susijusios superordinacijos ir subordinacijos ryšiais [...]

Ekonomino raštingumo ugdymo galimybės pradinėje mokykloje mokytojų nuomonės tyrimas
Diplominis darbas Ekonomino raštingumo ugdymo galimybės pradinėje mokykloje mokytojų nuomonės tyrimas

Temos aktualumas. Mūsų gyvenamuoju laikotarpiu jaunosios kartos ugdymas įgyja itin ypatingą reikšmę. Juk turbūt, kiekvienas [...]

Kiekybiniai ir kokybiniai socialiniai tyrimai
Referatas Kiekybiniai ir kokybiniai socialiniai tyrimai

Metodologija tyrime atlieka loginę ir gnoseologinę funkciją, o metodai ir tyrimo procedūra - informacijos [...]

Kaip aš galėčiau padėti klausos sutikimą turintiems VI klasės mokiniams išmokti kalbos dalių derinimą (pedagoginės veiklos tobulinimo tyrimo pagrindu)
Diplominis darbas Kaip aš galėčiau padėti klausos sutikimą turintiems VI klasės mokiniams išmokti kalbos dalių derinimą (pedagoginės veiklos tobulinimo tyrimo pagrindu)

XXIa. visuomenė įžengė į žinių amžių, kuriame mokymasis visą gyvenimą tampa būtinybe. Pats terminas ,,žinių [...]

Poggendorff iliuzijos patikrinimas
Laboratorinis darbas Poggendorff iliuzijos patikrinimas

Darbo eiga: Tiriamasis buvo pasodintas prie kompiuterio ekrano. Eksperimento metu buvo rodomos dvi tiesės. Dešinėje [...]

Teismas kaip teisėkūros subjektas: tarp realybės ir iliuzijos
Rašinys Teismas kaip teisėkūros subjektas: tarp realybės ir iliuzijos

Teisė - didelė vertybė, nes ji nustato norminius pradus, pilietinę taiką, atsižvelgia į interesų įvairovę [...]

Suvokimo iliuzijos
Referatas Suvokimo iliuzijos

Terminas „iliuzija“ reiškia jutimų paklaidą, kuri sukelia neatitikimą tarp suvokiamo, arba subjektyvaus ir fizinio, arba [...]

Tarpgrupiniai santykiai: M. Sherif (1956) vaikų stovyklos tyrimai
Referatas Tarpgrupiniai santykiai: M. Sherif (1956) vaikų stovyklos tyrimai

Žmogaus gyvenimas, vargu, ar įmanomas egzistuojant nepriklausant kokiai nors visuomenei, bendruomenei ar mažai grupei. Žmogus [...]

Sveikatos priežiūros įstaigų prieinamumo tyrimas
Tyrimas Sveikatos priežiūros įstaigų prieinamumo tyrimas

Sveikatos priežiūros įstaigų prieinamumo gerinimas yra vienas svarbiausių sveikatos politikos tikslų. Šis tikslas dar gali [...]

Nepilnamečių nusikalstamumo tyrimas pagal lytį
Tyrimas Nepilnamečių nusikalstamumo tyrimas pagal lytį

Šiuo darbu siekiama išsiaiškinti nepilnamečių nusikalstamumo skaičiaus kitimą, apskaičiuoti įvairius statistinius rodiklius bei juos interpretuoti.