Komunikacijos proceso stebėjimas

3 psl. / 842 žod.

Ištrauka


Tikslas: mokėti apibūdinti stebėtą situaciją, gebėti stebėtą asmens elgesį ir komunikacijos priemonių ypatumus susieti su komunikacijos proceso sėkme.Mokymo(-si) metodai: komunikacijos proceso stebėjimas, analizavimas.Eiga:1. Komunikacijos proceso stebėjimas,


2. Stebėjimo duomenų aprašymas ir analizė.Komunikacijos proceso stebėjimas.


Stebėjimui galima pasirinkti įvairias komunikacijos situacijas, (tai gali būti žmonių laisvalaikis, darbas ir kt), kuriose dalyvauja du arba daugiau žmonių. Stebėjimui pasirenkamas vienas žmogus, kuris gali būti informuotas, jog yra stebimas (šiuo atveju patartina užduoti jam keletą klausimų, taip surenkant papildomų duomenų). Stebėjimo trukmė gali būti įvairi (nuo kelių minučių iki kelių valandų), tačiau konkrečiai apibrėžta. Žmogaus stebėjimas, trunkantis, pvz., keletą dienų, neatitinka komunikacijos proceso, kaip keitimosi informacija, sampratos ir nėra tinkamas šiam darbui.


Stebint situaciją arba tuojau po to užpildomas stebėjimo protokolas. Jei stebimasis buvo informuotas apie tai, kad jį stebite, gali būti surenkami papildomi duomenys apie situaciją. Paties stebimojo galima paklausti, koks buvo jo tikslas šioje komunikacijos situacijoje (ko jis iš jos tikėjosi, kodėl į ją įsitraukė), ar mano, kad šį tikslą pavyko sėkmingai pasiekti ir pan. Šiais duomenimis galima remtis, apibūdinant stebėtąją situaciją, vertinant komunikacijos sėkmingumą.


Reziumė

Autorius
sabinasabina
Tipas
Tyrimas
Dalykas
Komunikacija
Kaina
€1.55
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Vas 21, 2018
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
3 psl.

Susiję darbai

Komunikacija

Komunikacija Prezentacija justxxx1
Prezentacijoje daug medžiagos: 42 skaidrės.

Neverbalinė komunikacija

Komunikacija Prezentacija elvyraram
§Vizualiai gaunamą informaciją, kai gavėjas mato siuntėjo ženklus ir interpretuoja komunikacinius signalus (poza, gestai, veido išraiška, šypsena, akių kontaktas ir kt.). § §Neverbaliniai...

Komunikacija ir informacijos valdymas organizacijoje

Komunikacija Prezentacija ruciau
Komunikacija organizacijoje – tai dviejų ar daugiau žmonių pasikeitimo informacija, žiniomis, požiūriais, idėjomis, ketinimais procesas, vienijantis atskirų organizacijos grupių veiksmus siekiant bendro tikslo.

Komunikacijos proceso stebėjimas ir analizė

Komunikacija Tyrimas 2014 m. brighid
Komunikacijos procese buvo stebima 54 metų buhalterė. Ji buvo tvarkingai apsirengusi, išvaizdi moteris. Tai be abejonės turėjo įtakos komunikacijos procesui. Stebėtasis komunikacijos procesas...