AB „Pieno žvaigždžių“ ir Bongrain SA analizavimas ir vertinimas

38 psl. / 000377 žod.

Ištrauka

Finansinių rodiklių analizė įmonės veikloje yra be galo svarbi. Rodikliai parodo tikrąją įmonės finansinę būklę, ko negalima būtų sužinoti ir nustatyti tiesiog pažiūrėjus į balanso ataskaitą ar pelno (nuostolių) ataskaitą. Be finansinių rodiklių analizės taip pat yra svarbu išsiaisškinti įmonės tikrąją vertę.  Šiame darbe užsienio įmonės vertė apskaičiuota keliais būdais, šie būdai palyginti ir paaiškinti jų skirtumai. Taip pat darbe yra išanalizuoti dviejų įmonių finansiniai rodikliai – Pieno žvaigždės ir Bongrain SA. Palyginti šie rodikliai tarp abiejų įmonių, nustatyti įmonių panašumai bei skirtumai tiek finansiniam lygmenyje tiek ir strateginiam, atlikta horizontali ir vertikali analizė. Išsiamiai pateikta visa abiejų įmonių finansinė informacija, kuri yra susiteminta lentelėse.


Turinys

 • Turinys
 • Lentelių sąrašas
 • Įvadas4
 • Finansinė analizė ir vertinimas5
 • AB „Pieno žvaigždės“5
 • „Bongrain SA“5
 • AB „Pieno žvaigždės“ finansinių ataskaitų analizė5
 • „Bongrain SA“ finansinių ataskaitų analizė6
 • AB „Pieno žvaigždės“ ir „Bongrain SA“ finansinių rodiklių palyginamoji analizė10
 • AB „Pieno žvaigždės“ finansinė būklė12
 • AB „Pieno žvaigždės“ ir „Bongrain SA“ veiklų palyginamoji analizė12
 • Įmonės vertės nustatymas13
 • „Bongrain SA“ augimo prognozavimas13
 • „Bongrain SA“ kapitalo kaštai14
 • „Bongrain SA“ vertės nustatymas14
 • Įmonės vertės apskaičiavimo rezultatų palyginimas15
 • Išvados17
 • Literatūros sąrašas18
 • Priedai19
 • AB „Pieno žvaigždės“ rodikliai19
 • „Bongrain SA“ rodikliai28

Reziumė

Autorius
filomele
Tipas
Tyrimas
Dalykas
Finansai
Kaina
€1.38
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Geg 16, 2018
Publikuotas
2013 m.
Apimtis
38 psl.

Susiję darbai

Banko faktoringo paslaugų sąlygų vertinimas

Finansai Diplominis darbas 2010 m. dianaba
Tyrimo aktualumas. Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros palaikymo priemonės Lietuvoje turi didelę reikšmę, ypač po įstojimo į ES, nes smulkiosios ir vidutinės įmonės,...