Europos Sąjungos biudžeto politikos įtaka Lietuvos biudžetui

28 psl. / 4718 žod.

Ištrauka

Krizės bei pokriziniu laikotarpiu Lietuvoje įpatingai didelę svarbą įgavo biudžeto klausimas. Kaip jis surenkamas, kaip formuojamas, kaip planuojamas, kas į jį įeina. Taip pat Lietuva gauna didelę Europos Sąjungos paramą, kurią galima prilyginti kaip antram biudžetui. Paramos paskirstymas ir įsisavinimas bei jos dydis mūsų valstybei yra labai reikšmingas.

Savo darbe pristatome kaip yra sudaromas Lietuvos bei Europos Sąjungos biudžetas, kaip jis paskirstomas, kokią paramos dalį gauna Lietuva. Taip pat aptarsime kokia paramos įtaka Lietuvos ekonomikai ir pačias svarbiausias sritis, kurioms parama panaudojama bei šias sritis plačiau panagrinėsime. Labiau išskiriamos žemės ūkio paramos programos, giliau aptariant paramos kelią į skirtingus žemės ūkio sektorius, pagal paramos dydį ir reikšmingumą šiems sektoriams. Kita sritis, pritraukianti daug paramos lėšų, kurią mes plačiau išnagrinėsime bus privatus verslas. Labiau akcentuojamas smulkaus ir vidutinio verslo aktyvumas įsisavinant paramą. Taip pat kalbėsime apie Lietuvos biudžeto sudarymą, bei dydžius skirtingais laikotarpiais. Plačiau išnagrinėsime pagrindinus mokesčius, kuriais surenkamos lėšos į Lietuvos biudžetą, kaip šie mokesčiai skirstomi bei kaip taikomi ir kurie iš jų patys reikšmingiausi.


Turinys

 • Įvadas4
 • Europos Sąjunga ir jos biudžetas5
 • ES struktūrinių lėšų įsisavinimas verslo sektoriuje9
 • ES struktūrinių fondų paramos panaudojimas Lietuvos žemės ūkyje11
 • Lietuvos valstybės biudžetas14
 • Mokesčiai ir jų esmė18
 • Mokesčių klasifikavimas18
 • Mokesčių vaidmuo nacionaliniam biudžetui20
 • Gyventojų pajamų mokestis21
 • Išvados25
 • Literatūros šaltiniai26
 • Priedai28

Reziumė

Autorius
filomele
Tipas
Tyrimas
Dalykas
Ekonomika
Kaina
€2.51
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Geg 16, 2018
Publikuotas
2013 m.
Apimtis
28 psl.

Susiję darbai

Europos Sąjungos prekybos politika

Ekonomika Rašinys 2013 m. egidijus
Nuo senų laikų žmonija vertėsi mainais, kurie palaipsniui kito ir įgavo kitą formą - prekybos. Šis procesas vienokiu ar kitokiu būdu buvo ir...

Lietuvos Respublikos biudžeto sudarymas ir vykdymas

Ekonomika Kursinis darbas 2012 m. dvaras007
Temos aktualumas: Visų pasaulio valstybių politika remiasi finansiniais ištekliais. Tam, kad valstybė būtų finansiniu aspektu stipri, jei reikia sudaryti biudžetą. Kiekviena šalis...

Euro zonos pinigų politika ir Lietuvos ekonomika

Ekonomika Kursinis darbas 2016 m. matas.batas
Darbe yra nagrinėjamos ECB naudojamos monetarinės politikos priemonės bei jų įtaka Lietuvos bei Europos ekonomikai. Analizei yra naudojami regresiniai modeliai, kuriais nustatomos veiksmų...

Lietuvos Respublikos biudžeto politika

Ekonomika Kursinis darbas 2012 m. guoba
Valstybės biudžetas – tai tam tikro laikotarpio pajamų ir išlaidų planas.  Lietuvos Respublikos vyriausybės kompetencija yra parengti ir realizuoti priemonių planą, kuriuo stengiamasi...