Sezoninės paukščių migracijos

5 psl. / 1575 žod.
Nepaisant to, kad apie migraciją nebuvo sukaupta daug įrodymais ir stebėjimais pagrįstų žinių, bei faktų iki daugmaž 300 m. pr. Kr. Būtent paukščių migracija susidomėta XII – XIII amžiais, apie medžiojamųjų paukščių migraciją bei medžioklę yra išlikusių nemažai vertingos informacijos turinčių veikalų. Ir nors šiais laikais apie gyvūnų migracijas yra žinoma daug daugiau, nei betkada, tačiau taip pat yra likę dar tikrai nemažai neatskleistų paslapčių ir reiškinių, kurie nėra iki galo suprasti ir išanalizuoti.

Ištrauka

Paukščių migracijos buvo minimos Biblijos, Homero Iliados tekstuose. Bet pirmą kartą paukščių migracija buvo moksliškai apibūdinta ir paaiškinta Aristotelio veikalo Historia animalium aštuntoje knygoje. (Aristotelis gyveno 384 m. pr. Kr , Graikijoje). Šiuo jo veikalu buvo naudojamasi 1500 metų, jo sukauptas žinias naudojo ir kiti, vėliau gyvenę žymūs tyrėjai. (Net ir dabartinius mokslininkus stebina Aristotelio žinios apie paukščių migraciją.) Aristotelis paukščių migraciją apibūdino kaip jų pasitraukimą į šiltesnius kraštus, atėjus atšiauriai žiemai. Taip pat jis aprašė paukščių migracijos kelius, nurodė migrantų gebėjimą ir tendenciją prieš migraciją kaupti riebalus, daugiau maitintis, kas vėliau buvo tyrinėta tik XX amžiuje.

Viduramžiais apie paukščių migraciją labai daug rašė Frederikas II iš Hohenštaufenų dinastijos. Jis buvo Šventosios Romos imperijos imperatorius, gyveno 12-13 amžiais. Jis labai domėjosi paukščiais, gali būti laikomas pirmuoju ornitologu. Garsiausias jo darbas- De arte venandi cum avibus (Medžioklės su paukščiais menas), kurį jis ruošė ~ 30 metų. Čia jis aprašė ne vien tik įvairių paukščių biologiją, anatomiją, veisimąsi, mitybą, bet taip pat ir jų migracijų kryptis, priežastingumą. Jo dėka pirmą kartą paukščių sezoninis migravimas buvo pradėtas skirti nuo jų priešmigracinių klajonių

Viena žymiausių XIX a. figūrų Lietuvoje – Konstantinas Tyzenhauzas (1786 -1853) tyrinėjo Lietuvos krašto paukščių fauną, sistematiką, biologiją, elgesį, perėjimą ir migraciją. Jis parengė ir išleido net kelioliką ornitologijos veikalų, tačiau žymiausias jo darbas -3 tomų ,,Bendrąją Ornitologiją“ ir šie jo veikalai turėjo didelį pasisekimą tiek Lietuvoje, tiek užsienyje. Jis aprašė virš 240 paukščių rūšių, kurios gyveno regione ar buvo stebimos migracijos metu. Ir jo platus tyrimų spektras turėjo įtakos naujoms paukščių tyrimų kryptims atsirasti.

Turinys

  • Įžanga1
  • Tyrimų raida pasaulyje ir Lietuvoje
  • Tyrimų metodai ir jų galimybės
  • Paukščių migracijų klasifikacija
  • Paukščių migracijos orientacija ir navigacija
  • Migracinis skrydis ir kelionės greitis
  • Migracija virš okeanų ir ekologiškai nepalankių teritorijų
  • Migracijų adaptacijos

Reziumė

Autorius
dreamcatcher456
Tipas
Tyrimas
Dalykas
Biologija
Kaina
€1.38
Lygis
Universitetas
Publikuotas
Spa 12, 2018
Apimtis
5 psl.
Įvertinimas

Susiję darbai

Lietuviškų paukščių pristatymai

Biologija Prezentacija 2014 m. gabreilė1
Lietuvoje gyvenančių paukščių: žvirblių, volungių, strazdų, kėkštų, pelėdų, vanagų demonstracijos, išvaizdos aprašymai.

Paukščių migracija

Biologija Prezentacija 2018 m. dreamcatcher456
Darbas paukšių migracijos tema. Tiria paukšių migracijos ypatybes, prasmę, paukščių fiziologinius prisitaikymus ilgoms ir trumpoms kelionėms.

Lietuvos paukščiai

Biologija Prezentacija 2018 m. gabrieliusmakaras
Prezentacija biologijos pamokai. Nacionalinis Lietuvos paukštis ; Paukščių rūšys ir būriai ; Saugomi paukščiai Lietuvoje Pažymys - 10.