Strateginis planavimas tarptautinėse įmonėse

8 psl. / 1992 žod.

Ištrauka

Nagrinėjant strateginį planavimą tarptautinėse įmonėse, manau, svarbu yra išskirti pačią tarptautinės įmonės koncepciją – kadangi strateginis planavimas niekada nevyksta „pats sau“, jis turi būti pritaikytas konkrečiai įmonei, veikiančiai konkrečiame kontekste. O tarptautinių įmonių veikla yra ganėtinai savotiška, turinti savo ypatumų, todėl nagrinėjant strateginį planavimą jų požiūriu, svarbu į tuos ypatumus atsižvelgti. Taigi, manau, analizuojant šią temą, verta trumpai aptarti, kas yra tarptautinė įmonė, kokie jos veiklos prioritetai, kas skatina įmones plėsti savo veiklą tarptautiniu mastu. Be abėjo, labai svarbūs yra ir tikslai, kurių siekia tarptautiniu mastu veikianti įmonė – būtent jie ir nulemia visą strategijos kūrimą, planavimą ir įgyvendinimą. Taip pat pateiksiu ir galimas alternatyvas, kurias gali pasirinkti tarptautinė įmonė, strategiškai planuodama savo veiklą bei formuodama savo veiklos koncepciją.

Šio darbo tikslas yra aptarti, kokie yra strateginio planavimo ypatumai tarptautinėje įmonėje (bei į ką reikėtų atsižvelgti tarptautinei įmonei strategiškai planuojant savo veiklą).

Uždaviniai:

  1. apibūdinti tarptautinę įmonę, jos tikslus, kurie sąlygos įmonės strategijos pasirinkimą veikiant tarptautinėje rinkoje;

  2. išskirti, kokius veiksnius turėtų įvertinti tarptautinė įmonė, strategiškai planuodama savo veiklą ir norėdama užtikrinti veiklos efektyvumą;

  3. apžvelgti galimas strategijas, kurias gali taikyti tarptautinė įmonė savo veikloje.

Rašant darbą taikytas metodas – lyginamoji literatūros šaltinių (įvairiomis kalbomis) analizė.


Turinys

  • Kas yra tarptautinė kompanija ir kokie jos tikslai lemia strategijos pasirinkimą?
  • Kokie veiksniai turi įtakos kompanijos veiklai tarptautinėje arenoje ir į ką turėtų atsižvelgti kompanija, siekianti joje veikti?
  • Kokios yra tarptautinių strategijų rūšys, kuriomis įmonė galėtų pasinaudoti, strategiškai planuodama veiklą?
  • Literatūra:

Reziumė

Autorius
azd18
Tipas
Tyrimas
Dalykas
Vadyba
Kaina
€1.71
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Gru 6, 2018
Publikuotas
2007 m.
Apimtis
8 psl.

Susiję darbai

Gamybinių atsargų planavimas įmonėje

Vadyba Referatas 2013 m. vasara
Temos aktualumas: įmonės pelno (nuostolių) ataskaitoje pateikti pelno rodikliai dar nerodo, kokia kaina šios grynosios pajamos gautos. Geriausiai įmonės veiklos galutinius rezultatus atspindi...

Strateginis valdymas ir strateginis planavimas

Vadyba Kursinis darbas guoba
Temos aktualumas. Šiuolaikinė įmonė turi būti nuolat pasiruošusi atremti visus rinkos pokyčius ir konkurentų smūgius. Savo tikslų įmonė privalo siekti ryžtingai ir apgalvotai,...

Strateginio planavimo poreikio analizė

Vadyba Referatas 2015 m. 222dia
Strateginio planavimo poreikis atsirado jau Senovės Graikijoje, kuomet karininkai planuodavo karinius veiksmus ir juos vykdydavo karo lauke. Todėl jau nuo tų laikų yra...

Planavimas ir strateginis valdymas

Vadyba Prezentacija giedriusnote3
Planavimas – tai vadybos funkcija, nurodanti, ką daryti ir kada daryti formuluojant būsimos veiklos sumanymą, kuris glaudžiai susijęs su informacijos kaupimu, prognozavimu ir...

Tarptautinio verslo pletra ir strateginis valdymas

Vadyba Prezentacija 2020 m. kamrep117
Darbo tikslas – išanalizuoti tarptautinio verslo plėtros galimybes, vadovaujantis valdymo principais, atsispindinčias įmonės strategijoje. Uždaviniai: Išsiaiškinti tarptautinio verslo sampratą bei...