Skaitmeninės fazinės moduliacijos tyrimas (8-PSK)

15 psl. / 1561 žod.

Ištrauka

Signalų generavimas

Moduliatorius yra prietaisas, atliekantis moduliaciją. Moduliacija – procesas, keičiantis periodinę bangos formą, siekiant tuo signalu perduoti tam tikrą informaciją, pvz. radijo bangomis perduoti garsinę informaciją.

Signalų generacijai naudojama PSK – skaitmeninės moduliacijos rūšis, kuri perduoda informaciją keičiant ar moduliuojant nešančiojo virpesio fazę. PSK valdomas parametras – fazė. Su atitinkama faze pasiųstas signalas neša vieną simbolį, o simbolis neša 1 bitą. Užduotyje nurodyta 8-PSK moduliacija gali perduoti arba vienetą, arba nulį.

1 pav. Siunčiamas signalas, kai perduodamas 0

2 pav. Siunčiamas signalas, kai perduodamas 1

Signalas ryšio kanale

Telekomunikacijų sistemose informacija perduodama įvairiomis ryšių linijomis bei ryšių kanalais. Fizinis ryšių kanalo pagrindas ryšiu linija – fizinė terpė, kuria gali sklisti radijo arba optinio diapazonų elektromagnetinės bangos.

Baltasis triukšmas

Signalo siuntimo ir gavimo procedūroje yra neįmanoma išvengti trukdžių, todėl kaip modelis yra naudojamas baltasis triukšmas. Baltasis triukšmas – tai ribinis fliuktuacinio triukšmo modelis, kurio pagrindinis požymis – visoje teigiamųjų dažnių ašyje pastovus galios spektro tankis – G(w) = N0.

Kitos stoties išspinduliuotas signalas

Taip pat galimas ir dar vienas trukdis – kitos stoties išspinduliuotas signalas, veikiantis tuo pačiu dažniu (interferencinis), kuris šiuo atveju yra trukdis ne tam gavėjui, kuriam jis buvo siųstas. Šie du signalai interferuoja, tad siųstas signalas yra iškraipomas.

3 pav. Signalas, kurio sudėtyje yra moduliuotas signalas, baltasis triukšmas ir interferencinis signalas

Trukdžių įtaka signalui

Baltasis triukšmas iškraipo signalą, taip apsunkindamas signalo priėmimą. Kuo didesnis triukšmo lygis, tuo sunkiau atpažinti siunčiamą signalą, galų gale atsitinka taip, kad imtuvas priima jį klaidingą.

Signalas dar labiau iškraipomas, kai vyksta interferencija su kitos stoties išspinduliuotu signalu, kurio dažnis toks pat, kaip ir siunčiamo signalo, o ir diskretizavimo dažniai sutampa. Nors kitos stoties signalas taipogi siunčia informaciją, bet šiuo atveju jis tampa trukdis.


Turinys

  • 1. Įvadas3
  • 2. Darbo tikslas, užduotis6
  • 3. Darbo ir modeliavimo eiga, bei rezultatai7
  • 4. Išvados10
  • 5. Literatūra11
  • 6. Priedai

Reziumė

Autorius
telecom
Tipas
Tyrimas
Dalykas
Informatika
Kaina
€1.55
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Gru 7, 2018
Publikuotas
2016 m.
Apimtis
15 psl.

Susiję darbai

Tinklo infrastruktūros tyrimas

Informatika Laboratorinis darbas 2018 m. inesa10
Darbas su IP adresais bei komandų eilute („cmd“), panaudojant „ping“ ir „traceroute“ komandas. Laboratorinio darbo formatavimas atliktas pagal dėstytojo reikalavimus.