Kokteilio kainos nusatytmas

20 psl. / 3521 žod.

Ištrauka

                      Ekonominėje teorijoje yra priimta, jog kaina daro didelę įtaką pirkėjo pasirinkimui, nes ji parodo, kiek pirkėjas turės atiduoti už norimą prekę ar paslaugą. Pasak Rastenio (2005), “Kaina rinkoje yra svarbiausias firmos veiklą apibūdinantis ekonominis rodiklis“. Darant prielaidą, kad pirkėjas turi pilną informaciją apie kainas ir nori gauti pasitenkinimą, pasirinkęs iš palyginamų produktų alternatyvų, jis gali nustatyti produktą, kuris maksimizuos jo pasirinkimo pasitenkinimą turimų piniginių lėšų ribose. Pirkėjas elgiasi iracionaliai, jei nedaro taip, kad maksimizuotų savo norus pagal galimybes. Kaina už produktą ar paslaugą parodo tik prikimo kaštus pirkėjui. Taip supaprastintai apibrėžiant pirkėjų elgesį rinkoje, sakoma, jog vartotojo tikslas yra minimizuoti galimas pirkimo išlaidas.

Kadangi kainodara, kaip teigia Bakanauskas ir Darškuvienė (2000), yra ne tiek fundamentalus, kiek taikomasis mokslas, radikalūs pasikeitimai vykstantys organizacijų veiklos sąlygose pasaulyje ir vartotojų vertės suvokime, jai daro didelę įtaką. Kainodaros tikslams vis labiau keliamas reikalavimas atspindėti padėti rinkoje, negalima remtis vien tik ekonominėmis žiniomis. Ekonominės žinios būtinos kainodaroje, bet negalima orientuotis tik į jas, ignoruojant kitus svarbius kainų nustatymo veiksnius. Būtent tokioje situacijoje reikia ieškoti naujų kainodaros būdų, metodų, apsprendžiančių kitokį požiūrį į kainų nustatymą.                   

Kainodaroje esminis aspektas yra vertė ir jos nustatymas, todėl reikia keisti senuosius ekonominius požiūrius į kainodarą bei kainos nustatymo pagrindu remtis vartotojų nuomone apie vertę ir pirkėjų vertės formavimo suvokimą. Atliekant nealkoholinio kokteilio ,,Širlė Templ” vertės ir pardavimo kainos nustatymą, skaičiavimai atliekami remiantis išlaidų metodu bei nenuostolingumo metodu. Taip pat stebima, kaip keistųsi parduodamas kiekis keičiantis kainai liekant pastoviam pelnui.

                      Darbo tikslas: apskaičiuoti nealkoholinio kokteilio ,,Širlė Templ” kainą bendruoju išlaidų ir nenuostolingumo metodais.

                      Darbo uždaviniai:

 1. aprašyti nagrinėjamą produktą;
 2. apskaičiuoti produkto kainą bendruoju išlaidų metodu;
 3. apskaičiuoti produkto kainą nenuostolingumo metodu;
 4. atlikti pardavimo apimties produkto pokyčio analizę kintant kainai.

Turinys

 • ĮVADAS4
 • 1. PRODUKTO PRISTATYMAS5
 • 2. PRODUKTO KAINOS APSKAIČIAVIMAS IŠLAIDŲ METODU EXW SĄLYGOMIS6
 • 3. PRODUKTO KAINOS APSKAIČIAVIMAS NENUOSTOLINGUMO METODU9
 • 4. PRODUKTO PARDAVIMO APIMTIES POKYČIO NENUOSTOLINGUMO ANALIZĖ KINTANT KAINAI13
 • IŠVADOS18
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS19

Reziumė

Autorius
norgaile
Tipas
Tyrimas
Dalykas
Rinkodara
Kaina
€2.19
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Sau 24, 2019
Publikuotas
2017 m.
Apimtis
20 psl.

Susiję darbai

Kainodara, kainų nustatymo metodai

Rinkodara Referatas iiiiingrida
Kaina yra labai svarbus įmonės ekonominis rodiklis, kuris yra priemonė įmonės tikslams pasiekti. Teisinga kainodaros metodika ir protinga taktika, nuosekliai įgyvendinama ir gerai...

UAB “Rūta” kainų politikos analizė

Rinkodara Diplominis darbas 2012 m. reginusssik
Kiekvienos įmonės tikslas yra gauti kuo didesnį pelną. Siekiant šio tikslo, įmonės sudarinėja kainoraščius, dalyvauja derybose dėl palankesnių kainų, norėdami paskatinti prekybą taiko...