Elektroninių knygų populiarumas studentų tarpe: neigiami ir teigiami aspektai

19 psl. / 1444 žod.

Ištrauka

Australian Library and Information Association (2013) spėjimu santykis tarp elektroninių ir tradicinių knygų bibliotekose pasidalins pusiau jau 2020 metais. Studentams ši prognozė ypač aktuali – vienu iš pagrindinių mokymosi šaltinių, randamu bibliotekose, gali tapti elektroninės knygos.Šią prognozę patvirtina ir bendros knygų pardavimų tendencijos: The Guardian praneša, kad Kindle elektroninės knygų versijos iš rinkos stumia Amazon parduodamas popierines knygas – kiekvienam 100 parduotų tradicinių knygų tenka 114  elektroninių knygų pardavimų (Malik, 2012). Dėl tokio spartaus elektroninių knygų populiarėjimo ir paplitimo kyla klausimas ir šio tiriamojo darbo problema – ar tokia didėjanti prieiga prie elektroninių mokymosi išteklių gali turėti neigiamą poveikį studentams, o gal teigiami aspektai nusveria neigiamus?  Pasak Hanho Jeong (2012) atlikto tyrimo, elektroninių knygų skaitymas blogina teksto suvokimą, tačiau akių nuovargis skaitant tokias knygas yra mažesnis lyginant su popierinėmis knygomis – tokios tendencijos vyrauja Pietų Korėjoje. JAV studentai kaip didžiausius elektroninių knygų privalumus įvardina lengvą prieinamumą ir galimybę greitai ieškoti informacijos knygos viduje (Chu, 2003). Ir tai tik keli galimi teigiami/neigiami elektroninių knygų skaitymo aspektai, todėl šio darbo tikslas išsiaiškinti elektroninių knygų galimus poveikius Lietuvos studentams. Tiriamojo darbo objektas - elektronių ir audio knygų populiarumas studentų tarpe ir poveikis emocinei ir fizinei studentų gerovei, o uždaviniai – atlikus kiekybinį tyrimą išsiaiškinti elektroninių knygų populiarumą student tarpe, apibrėžti tokių knygų naudojimo poveikį bei remiantis moksline literatūra nustatyti galimus iškilusių problemų sprendimo būdus. Remiantis tiriamojo darbo tikslu ir uždaviniais bandysiu atsakyti į šiuos klausimus:
 1. Ar studentai naudojasi elektroninėmis ir audio knygomis? Kiek jos populiarios?

 2. Ar elektroninių knygų naudojimas turi neigiamų efektų?

 3. Ar elektroninių knygų naudojimas turi teigiamų efektų?

 4. Kaip galima sumažinti neigiamų efektų (jei yra) žalą studentams?


Turinys

 • I. Įvadas
 • II. Teorinė dalis
 • III. Metadologinė dalis
 • i. Tyrimo grupė
 • ii. Duomenų rinkimo procedūra
 • IV. Tyrimo rezultatai
 • V. Išvados
 • VI. Literatūros sąrašas
 • VII. Priedai

Reziumė

Autorius
i123456
Tipas
Tyrimas
Dalykas
Sociologija
Kaina
€1.55
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Vas 5, 2019
Publikuotas
2018 m.
Apimtis
19 psl.

Susiję darbai

Studentų maitinimosi ypatumų tyrimas

Sociologija Tyrimas monikagustas
Apklausa. Prie eksperimentinių metodų galima priskirti ir apklausą. Tai aktyvus metodas, nes jo dėka galima nustatyti kaip žmonės sužino apie naujoves, kaip į...

Studentų muzikinio skonio tyrimas

Sociologija Tyrimas monikagustas
Muzika mus lydi įvairiose gyvenimo srityse. Nesvarbu ką darome: valgome, dirbame ar kt., dažnai klausomės kokios nors radijo stoties ar kompaktinės plokštelės. Muzika...

Socialinės reklamos pastebimumo studentų tarpe tyrimas

Sociologija Tyrimas 2011 m. krisstei
Dabartinėje modernioje visuomenėje apstu socialinių problemų, tačiau atradus sprendimo būdus vienoms aktualijoms, vis dar lieka daug kitų klausimų, reikalajančių visuomenės dėmesio. Pavyzdžiui, nenykstanti...