2015-2017 metų patvirtintų biudžetų pajamų ir asignavimų pagal asignavimo valdytojus analizė

22 psl. / 3687 žod.

Ištrauka

Pagal istorinius šaltinius, žodis „biudžetas“ yra kilęs iš senosios prancūzų kalbos žodžio bouge – odinis maišiukas. Šį senovinį prancūzų kalbos žodį valstybės ūkio pajamų prasme anglai pradėjo vartoji pirmieji: iždo kancleris atidarydavo odinį portfelį, išimdavo leidžiamų rinkti mokesčius įstatymo projektą ir pateikdavo jį parlamentui svarstyti. Šį įstatymo projekto išėmimą ir jo paskelbimą anglai pavadino biudžetu. Vėliau biudžetu pradėta vadinti ne „odinį portfelį“, o valstybės pajamų įstatymą. Pirmą kartą valstybės pajamų prasme žodis „biudžetas“ buvo pavartotas Prancūzijoje 1802 metais.

Šiuolaikiniuose šaltiniuose, žodis „biudžetas“ reiškia lėšų ar kitų materialinių iškelių visumą, kuris yra skirtas disponavimui arba biudžetas – tai planas, pagal kurį yra nustatomos lėšų skirstymas atitinkamoms išlaidoms. Taip pat biudžetas yra valstybės stabilumo priemonė, sudaranti prielaidas racionaliai paskirstyti finansinius išteklius.

Kiekviena valstybė, norėdama lengviau kontroliuoti pajamas ir išlaidas, privalo sudaryti biudžetą, kuris yra rengiamas biudžetiniams metams. Nacionalinį Lietuvos Respublikos biudžetą sudaro Lietuvos Respublikos valstybės savarankiškas biudžetas ir savivaldybių savarankiški biudžetai. Savivaldybių finansiniai ištekliai apskaitomi savivaldybių biudžetuose bei nebiudžetiniuose fonduose. Pagal šalies įstatymus, savivaldybių biudžetai yra savarankiški ir privalo būti subalansuoti, o pagrindinė savivaldybių lėšų dalis yra kaupiama savivaldybių biudžetuose. Prieš vykdant savivaldybių biudžeto projektą, prieš biudžetinius metus yra svarbu biudžeto projektą tinkamai parengti, apsvarstyti bei patvirtinti.


Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO RENGIMAS, SVARSTYMAS IR TVIRTINIMAS4
 • 2. VILNIAUS M. 2010–2020 METŲ STRATEGINIS PLANAS6
 • 3. PATVIRTINTŲ BIUDŽETŲ PAJAMŲ IR ASIGNAVIMŲ PAGAL ASIGNAVIMŲ VALDYTOJUS ANALIZĖ9
 • 3.1. Patvirtintų biudžetų pajamų analizė9
 • 3.2. Patvirtintų biudžetų asignavimų pagal asignavimų valdytojus analizė13
 • IŠVADOS17
 • LITERATŪRA18
 • PRIEDAI19
 • 1 priedas. Vilniaus miesto savivaldybės 2015-2017 metų patvirtintų biudžetų pajamų kitimo dinamika
 • 2 priedas. Vilniaus miesto savivaldybės 2015-2017 metų asignavimų pagal asignavimų valdytojus kitimo dinamika

Reziumė

Autorius
vikuteeo
Tipas
Tyrimas
Dalykas
Finansai
Kaina
€2.19
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Kov 13, 2019
Publikuotas
2017 m.
Apimtis
22 psl.

Susiję darbai