Ekonomika ir verslas / Finansai

2015-2017 metų patvirtintų biudžetų pajamų ir asignavimų pagal asignavimo valdytojus analizė

0 atsiliepimų
Autorius:

Pagal istorinius šaltinius, žodis „biudžetas“ yra kilęs iš senosios prancūzų kalbos žodžio bouge – odinis maišiukas. Šį senovinį prancūzų kalbos žodį valstybės ūkio pajamų prasme anglai pradėjo vartoji pirmieji: iždo kancleris atidarydavo odinį portfelį, išimdavo leidžiamų rinkti mokesčius įstatymo projektą ir pateikdavo jį parlamentui svarstyti. Šį įstatymo projekto išėmimą ir jo paskelbimą anglai pavadino biudžetu. Vėliau biudžetu pradėta vadinti ne „odinį portfelį“, o valstybės pajamų įstatymą. Pirmą kartą valstybės pajamų prasme žodis „biudžetas“ buvo pavartotas Prancūzijoje 1802 metais.

Šiuolaikiniuose šaltiniuose, žodis „biudžetas“ reiškia lėšų ar kitų materialinių iškelių visumą, kuris yra skirtas disponavimui arba biudžetas – tai planas, pagal kurį yra nustatomos lėšų skirstymas atitinkamoms išlaidoms. Taip pat biudžetas yra valstybės stabilumo priemonė, sudaranti prielaidas racionaliai paskirstyti finansinius išteklius.

Kiekviena valstybė, norėdama lengviau kontroliuoti pajamas ir išlaidas, privalo sudaryti biudžetą, kuris yra rengiamas biudžetiniams metams. Nacionalinį Lietuvos Respublikos biudžetą sudaro Lietuvos Respublikos valstybės savarankiškas biudžetas ir savivaldybių savarankiški biudžetai. Savivaldybių finansiniai ištekliai apskaitomi savivaldybių biudžetuose bei nebiudžetiniuose fonduose. Pagal šalies įstatymus, savivaldybių biudžetai yra savarankiški ir privalo būti subalansuoti, o pagrindinė savivaldybių lėšų dalis yra kaupiama savivaldybių biudžetuose. Prieš vykdant savivaldybių biudžeto projektą, prieš biudžetinius metus yra svarbu biudžeto projektą tinkamai parengti, apsvarstyti bei patvirtinti.

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
3687 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO RENGIMAS, SVARSTYMAS IR TVIRTINIMAS4
 • 2. VILNIAUS M. 2010–2020 METŲ STRATEGINIS PLANAS6
 • 3. PATVIRTINTŲ BIUDŽETŲ PAJAMŲ IR ASIGNAVIMŲ PAGAL ASIGNAVIMŲ VALDYTOJUS ANALIZĖ9
 • 3.1. Patvirtintų biudžetų pajamų analizė9
 • 3.2. Patvirtintų biudžetų asignavimų pagal asignavimų valdytojus analizė13
 • IŠVADOS17
 • LITERATŪRA18
 • PRIEDAI19
 • 1 priedas. Vilniaus miesto savivaldybės 2015-2017 metų patvirtintų biudžetų pajamų kitimo dinamika
 • 2 priedas. Vilniaus miesto savivaldybės 2015-2017 metų asignavimų pagal asignavimų valdytojus kitimo dinamika

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
LR valstybės biudžeto pajamų kitimo analizė 2002-2011 metais
Kursinis darbas LR valstybės biudžeto pajamų kitimo analizė 2002-2011 metais

Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas – valstybės piniginių pajamų ir išlaidų per tam tikrą laikotarpį planas [...]

LR valstybės biudžeto pajamų analizė 2008-2012 m
Referatas LR valstybės biudžeto pajamų analizė 2008-2012 m

Pritaikius vertikalią ir horizontalią statistinių duomenų analizę, straipsnyje analizuojamas LR valstybės biudžeto pajamų kitimas, struktūra [...]

Biudžetų palyginamoji analize Vilniaus ir Kauno 2008-2012 metų aspektu
Referatas Biudžetų palyginamoji analize Vilniaus ir Kauno 2008-2012 metų aspektu

Dabartiniu metu už Lietuvos miestų funkcionavimą atsakinga miesto savivaldybė. Lietuvos teritorija suskirstyta į 10 apskričių [...]

Lietuvos ir Vokietijos biudžeto pajamų ir išlaidų 2009 - 2011m. palyginamoji analizė
Referatas Lietuvos ir Vokietijos biudžeto pajamų ir išlaidų 2009 - 2011m. palyginamoji analizė

Kiekvienam iš mūsų tenka susidurti su asmeninio biudžeto planavimo procesu, tad atitinkamai ir kiekviena valstybė [...]

Vilniaus miesto savivaldybės 2011-2013 metų biudžeto analizė
Referatas Vilniaus miesto savivaldybės 2011-2013 metų biudžeto analizė

Jau nuo senų laikų pasaulio [...]

Valstybės ir savivaldybių biudžetų asignavimų paskirtis, valdytojai, jų teisės ir pareigos
Referatas Valstybės ir savivaldybių biudžetų asignavimų paskirtis, valdytojai, jų teisės ir pareigos

Asignavimai - tai tam tikrame biudžete patvirtinta išlaidoms ir ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui bei [...]

AB
Referatas AB "Apranga" 2011 -2013 metų pajamų, sąnaudų, pelno analizė

Temos aktualumas. Kad pragyventi, žmones gamina prekes ar teikia paslaugas, t.y. jie užsiima ūkine veikla.

LR valstybės biudžeto 2008-2009 ir 2013-2014 metų analizė
Referatas LR valstybės biudžeto 2008-2009 ir 2013-2014 metų analizė

Vienas iš svarbiausių Lietuvos Respublikos Seimo uždavinių yra sudaryti ir patvirtinti valstybės biudžetą.  Lietuvos valstybės biudžetas – [...]

Jonavos savivaldybės biudžetinių pajamų ir išlaidų analizė
Tyrimas Jonavos savivaldybės biudžetinių pajamų ir išlaidų analizė

Kasmet Lietuvos Respublikos Vyriausybė nustato kitų metų savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių projektų rengimo darbų atlikimo [...]

AB ,,Panevėžio statybos trestas“ 2010-2011 metų finansinė analizė
Referatas AB ,,Panevėžio statybos trestas“ 2010-2011 metų finansinė analizė

Finansinė veiklos analizė – tai visapusis ir objektyvus įmonės finansinės būklės, veiklos rezultatų ir pinigų [...]

Lietuvos valstybinio socialinio draudimo fondo įmokų ir išmokų analizė 2004 – 2010 metų laikotarpiu
Referatas Lietuvos valstybinio socialinio draudimo fondo įmokų ir išmokų analizė 2004 – 2010 metų laikotarpiu

Pastaruoju metu vyksta reikšmingi pokyčiai Lietuvos Socialinio draudimo srityje. Tai paliečia kiekvieną šalies gyventoją. Tam [...]

Gyventojų pajamų ir paveldėto turto mokesčių analizė pagal apmokestinimo instrumentarijų
Referatas Gyventojų pajamų ir paveldėto turto mokesčių analizė pagal apmokestinimo instrumentarijų

Nuo seniausių laikų žinomas svarbiausias finansinis šaltinis, duodantis lėšų atlikti įvairias - apsaugos [...]

Socialinių pašalpų, skiriamų žmonėms Lietuvoje 2007 – 2011 metų laikotarpyje, analizė
Referatas Socialinių pašalpų, skiriamų žmonėms Lietuvoje 2007 – 2011 metų laikotarpyje, analizė

Darbe bus pateiktas Lietuvos gyventojų, gaunančių socialines pašalpas, statistinis tyrimas. Šis tyrimas buvo pasirinktas siekiant [...]

Vilniaus miesto savivaldybės 2012 - 2014 metų biudžetų analizė
Referatas Vilniaus miesto savivaldybės 2012 - 2014 metų biudžetų analizė

Biudžetas – lėšų ar kitų materialinių išteklių visuma, skirta disponavimui; planas, pagal kurį bus skirstomos [...]

Namų ūkių pajamų ir išlaidų ekonominė analizė 2007-2012
Kursinis darbas Namų ūkių pajamų ir išlaidų ekonominė analizė 2007-2012

Temos aktualumas. Namų ūkis yra svarbus ekonominis sektorius, kadangi būdamas gamybos veiksnių savininku, jis gauna [...]