Socialiniai mokslai / Viešasis administravimas

Piliečių dalyvavimas Šiaulių miesto savivaldybėje

0 atsiliepimų
Autorius:

Lietuvos Respublika po Nepriklausomybės atkūrimo pasirinko žengti demokratinės valstybės keliu. Demokratijos įgyvendinimas neįmanomas be piliečių tiesioginio dalyvavimo visuomenės valdymo procese, priimant sprendimus politiniais, ekonominiais, saugumo, kultūriniais, ekologiniais ir kitais savivaldos bendruomenei rūpimais klausimais (Novikovas, 2005). Piliečių dalyvavimas, kaip teigia J. Dvorak (2009), viešojoje politikoje dažnai suprantamas kaip neprivilegijuotų piliečių dalyvavimas rengti ir įgyvendinti sprendimus, turinčius įtakos gyvenimo lygiui, veiklos turiniui ir kt. Piliečių dalyvavimą galima apibūdinti ir kaip procesą, kurio metu, sprendžiant visuomenei aktualias ar net skaudžias problemas, aktyviai dalyvauja visuomeninės organizacijos bei užmezga ryšį su valstybinėmis institucijomis ir kitais plėtros dalyviais.

Gyventojų dalyvavimo savivaldoje sąvoka kasdien tampa vis aktualesnė bei problematiškesnė. Pastaruoju metu vietos savivalda, kaip vietinių gyventojų interesams atstovaujanti ir visuomeninį, politinį gyvenimą organizuojanti struktūra, užima svarbią vietą daugumos užsienio valstybių politinėse sistemose. Ji suvokiama kaip žemiausia, pilietinei visuomenei arčiausia politinės sistemos teritorinė grandis. Per ją atskiri piliečiai gali reikšti savo interesus, kontroliuoti, kaip jie įgyvendinami ir tuo pačiu daryti įtaką valstybei. Vietos savivalda yra galinga politinei sistemai priklausančių demokratinių institutų, atskirų piliečių kovos su biurokratizmu ir formalizmu valstybinio valdymo institucijose priemonė (Novikovas, 2005).

Iš arčiau pažvelgus, kaip kitos Europos šalys įgyvendina vietos valdžios ir gyventojų santykių kokybės gerinimą, matyti, kad skirtingose šalyse skiriasi šios problemos mastas. Daugelyje šalių pagrindine problema įvardijama – nepakankamas valdžios atstovų sąlygų sudarymas gyventojams įsilieti į dalyvavimo vietos valdymo procesą. Tad suprantama, kodėl didėja gyventojų nepasitenkinimas valdžia bei yra pasyvus jų dalyvavimas sprendžiant su vietos savivalda susijusias problemas. Ne išimtis yra ir Lietuva, kurioje, atsižvelgiant į piliečių ir valdžios bendradarbiavimo kokybę, jaučiama intensyvios informavimo bei konsultavimosi politikos gerinimo būtinybė.

Tyrimo objektas: gyventojų dalyvavimas Šiaulių m. savivaldybės veikloje.

Tyrimo tikslas: išsiaiškinti gyventojų galimybes dalyvauti Šiaulių m. savivaldybės veikloje ir pateikti savivaldybei rekomendacijas, kaip gerinti esamą padėtį.

Tyrimo tikslui įgyvendinti išsikeliami tokie uždaviniai:

 • Išsiaiškinti ir apibūdinti piliečių dalyvavimo savivaldoje sampratą, formas  ir būdus.
 • Atskleisti piliečių dalyvavimo vietos savivaldoje reglamentuotas teisines galimybes.
 • Remiantis literatūros, Šiaulių m. savivaldybės veiklos analize, pateikti rekomendacijas dėl piliečių dalyvavimo savivaldoje aktyvumo didinimo.

     Tyrimo metodai: mokslinės literatūros, teisės aktų, Šiaulių m. savivaldybės veiklos analizė.

 

Darbo tipas:
Apimtis:
2288 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. GYVENTOJŲ DALYVAVIMO VIETOS SAVIVALDOJE TEORINIAI ASPEKTAI5
 • 1.2. Teisinė bazė6
 • 2. Šiaulių m. savivaldybės komunikacija ir piliečių įtraukimas į savivaldos veiklą8
 • 2.1. Šiaulių m. savivaldybės internetinė svetainė8
 • 2.2. Šiaulių m. savivaldybės facebook paskyra9
 • IŠVADOS11
 • REKOMENDACIJOS11
 • LITERATŪRA12

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Ryšių su visuomene strategijos planavimas (Šiaulių miesto ir Šiaulių rajono savivaldybių atvejis)
Diplominis darbas Ryšių su visuomene strategijos planavimas (Šiaulių miesto ir Šiaulių rajono savivaldybių atvejis)

Šiuo metu ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje vyksta socialiniai ir ekonominiai pokyčiai, kurie [...]

Klaipėdos miesto savivaldybėje teikiamų paslaugų kokybė piliečiams
Tyrimas Klaipėdos miesto savivaldybėje teikiamų paslaugų kokybė piliečiams

Tyrimo problema . Amerikoje buvo atliktas tyrimas, kuris buvo aprašytas žurnalo „Sage journals“ straipsnyje The [...]

Piliečių dalyvavimas Klaipėdos savivaldybėje
Referatas Piliečių dalyvavimas Klaipėdos savivaldybėje

Temos aktualumas. Piliečių dalyvavimas viešajame administravimo procesuose yra labai reikšmingas. Siekiant sustiprinti Lietuvos demokratinį, socialinį [...]

Šiaulių miesto, Kelmės ir Pakruojo raj. savivaldybių tinklapių analizė
Tyrimas Šiaulių miesto, Kelmės ir Pakruojo raj. savivaldybių tinklapių analizė

Analizuojami 3 pasirinktų savivaldybių tinklapiai, remiantis bendraisiais reikalavimais, kurie keliami valstybės ir savivaldybių institucijų ir [...]

Piliečių dalyvavimas vietos savivaldos sprendimų priėmimo procesuose Biržų rajono savivaldybėje
Diplominis darbas Piliečių dalyvavimas vietos savivaldos sprendimų priėmimo procesuose Biržų rajono savivaldybėje

Lietuvoje pasikeitus santvarkai politinį gyvenimą sudaro daugybė politinių procesų ir reiškinių kaip rinkimai, referendumai, piketai [...]

Piliečių dalyvavimas Lietuvos savivaldybių viašajame administravime
Referatas Piliečių dalyvavimas Lietuvos savivaldybių viašajame administravime

Aktualumas. Šiuolaikinėse demokratinėse valstybėse piliečių įsitraukimas yra skatintinas reiškinys. Piliečių dalyvavimas gali būti reikšmingas tobulinant [...]

Piliečių dalyvavimas savivaldybės viešajame administravime
Referatas Piliečių dalyvavimas savivaldybės viešajame administravime

          Demokratinė savivalda negali egzistuoti savarankiškai be visos bendruomenės ir demokratines teises saugančios ir ginančios [...]

Šiaulių miesto savivaldybės strateginio planavimo analizė
Kursinis darbas Šiaulių miesto savivaldybės strateginio planavimo analizė

Kursiniame darbe, remiantis įvairių autorių literatūros šaltiniais, išanalizuota strateginio planavimo teorinė analizė. Aptarti pagrindiniai strateginio [...]

Ar savijauta turi įtakos sėkmingai darbuotojų profesinei veiklai Klaipėdos miesto savivaldybėje?
Tyrimas Ar savijauta turi įtakos sėkmingai darbuotojų profesinei veiklai Klaipėdos miesto savivaldybėje?

Žmonės priklauso įvairioms grupėms, į kurias jungiasi [...]

Socialinių paslaugų nevyriausybinių organizacijų ir Vilniaus miesto savivaldybės bendradarbiavimo analizė
Diplominis darbas Socialinių paslaugų nevyriausybinių organizacijų ir Vilniaus miesto savivaldybės bendradarbiavimo analizė

Nevyriausybinių organizacijų kūrimosi procesas pastaraisiais metais Lietuvoje žymiai paspartėjo. Padidėjo ir jų įtaka. Tą iš [...]

Klaipėdos miesto savivaldybės taryba
Praktikos ataskaita Klaipėdos miesto savivaldybės taryba

Praktikos vieta. Praktika buvo atliekama Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sekretoriate. Praktikos laikas. Kvalifikacinė praktika buvo atliekama [...]

Praktikos ataskaita. Vilniaus miesto savivaldybė
Praktikos ataskaita Praktikos ataskaita. Vilniaus miesto savivaldybė

Baigiamoji praktika yra tokia studijų proceso dalis, kurios metu studentas turi galimybė praktiškai pritaikyti studijų [...]

Praktikos Kauno miesto savivaldybėje ataskaita
Praktikos ataskaita Praktikos Kauno miesto savivaldybėje ataskaita

Viešojo administravimo programos praktiką atlikau Kauno miesto savivaldybėje, Teisės skyriuje 2013 m. vasario 4 – [...]

Galimi piliečių dalyvavimo būdai viešajame administravime
Referatas Galimi piliečių dalyvavimo būdai viešajame administravime

Piliečių dalyvavimas – tai neprivilegijuotų piliečių dalyvavimas, rengiant ir įgyvendinant sprendimus, kurie daro įtaką jų [...]

Valstybės tarnautojų mokymų efektyvumas X miesto savivaldybėje
Diplominis darbas Valstybės tarnautojų mokymų efektyvumas X miesto savivaldybėje

Temos aktualumas. Politinių, ekonominių, socialinių, technologinių, kultūrinių pokyčių nulemtos naujos XXI a. užduotys iš valstybės [...]