Gyvenimo kokybės vertinimo tyrimas

13 psl. / 1291 žod.

Ištrauka

   Gyvenimo kokybė – terminas nusakantis žmogaus gyvenimo gerovę. Sąvoka apima žmogaus dvasinio (emocinio), socialinio, fizinio, bei materialinio pasitenkinimo aspektus. Gyvenimo kokybės tyrinėjimai pradėti apie 1960 metus. Šios srities tyrimus būtų galima skirtyti į objektyvius, paremtus tam tikromis išorinėmis gyvenimo kokybės normomis. Taip pat ir subjektyvius, kuriuose atsižvelgiama į pačio žmogaus savijauta tam tikrų įvykių fone. Anksčiau buvo populiaru tyrinėti gyvenimo kokybę iš objektyviosios pusės. Kokybiškas gyvenimas buvo laikomas tas, kuris atrodo geras lyginant su standartiniu gyvenimo lygiu. Tokiu atveju būdavo lyginami skirtingų žmonių materialinis apsirūpinimas, fizinė sveikata, draugų kiekis ar tiesiog paminklo dydis kapinėse. Šiomis dienomis gyvenimo kokybė labiau pradėta analizuoti atsižvelgiant į subjektyvų žmogaus suvokimą apie savo gyvenimą. Didesnis dėmesys kreipiamas į tam tikras asmens dominuojančias savybes, nusakančias optimistiškesnę gyvenimo įvykių percepciją.

   Mūsų tyrime gyvenimo kokybę bandysime analizuoti šiek tiek atsižvelgiant į objektyviąją (aktyvus laisvalaikis, finansai, išsilavinimas, amžius) ir plačiau į subjektyviąją (savęs vertinimas, laimės suvokimas, aplinkinio pasaulio vertinimas, pasitenkinimas gyvenimu) pusę. Taip pat šiuo tyrimu sieksime panagrinėti šių aspektų tarpusavio ryšius.

Tyrimo tikslas – analizuoti gyvenimo kokybės veiksnius ir jų tarpusavio ryšius.

Tyrimo uždaviniai:

 • Išsiaiškinti kurie veiksniai veikia teigiamai, neigiamai ar neturi įtakos subjektyviam gyvenimo kokybės suvokimui.
 • Panagrinėti ar objektyvūs veiksniai turi įtakos gyvenimo kokybės suvokimui.

Metodika

Tyrimo metu 69-iems tiriamiesiems buvo pateikta anketa, kurią sudarė 13 klausimų. Klausimai buvo sudaryti remiantis kiekybine ir kokybine, nominaline bei rangine skalėmis.

Rezultatai buvo skaičiuojami naudojantis SPPS programa. Rezultatų apdorojimui naudojama aprašomoji statistika. Hipotezės buvo tikrinamos naudojantis Pirsono kriterijumi, Spirmeno koreliacijos koeficientu ir Stjudento T kriterijumi.


Turinys

 • Įvadas 3 psl.
 • Aprašomoji statistika 4 psl.
 • Tiriamųjų savo sveikatos vertinimas 5 psl.
 • Tiriamųjų pasaulio sąžiningumo vertinimas 5 psl.
 • Lyties ir laimės suvokimo kryžminio dažnio lentelė 6 psl.
 • Hipotezių tikrinimas 7 psl.
 • Vidurkio pasikliautinasis intervalas 8 psl.
 • Kolmogorovo-Smirnovo kriterijus 9 psl.
 • Pirsono koreliacija 9 psl.
 • Spearmano koreliacijos 10 psl.
 • Regresinė analizė 10 psl.
 • Mano Whitney kriterijus 11 psl.
 • Išvados 12 psl.
 • Literatūra 13 psl.

Reziumė

Autorius
gerumina
Tipas
Tyrimas
Dalykas
Psichologija
Kaina
€1.55
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Sau 27, 2020
Publikuotas
2014 m.
Apimtis
13 psl.

Susiję darbai

Miego kokybės tyrimas

Psichologija Tyrimas 2013 m. argentum
Miegas tai periodiška žmogaus ir kai kurių gyvūnų ramybės būsena, kurios metu organizmas, iš dalies praradęs kontaktą su aplinka, aktyviai atkuria savo jėgas....

Atvaizdžio atminties tyrimas

Psichologija Tyrimas megstufeta
Atminties pėdsako greito gesimo samprata naudojama nustatant atvaizdžio atminties trukmę. Dauguma mokslininkų dabar sutaria, kad regimojo atvaizdžio atmintis išsaugoma iki 250 ms. Po...

Repertuarinių gardelių tyrimas

Psichologija Tyrimas 2019 m. 19g97
Asmenybė – unikali individo pastovaus elgesio bruožų konsteliacija (Weiten, 2010). Psichologijos mokslas asmenybę tyrinėja plačiai ir įvairiapusiškai – skirtingos psichologų mokyklos taiko įvairius...