Aerodinamikos pagrindai

30 psl. / 1624 žod.

Ištrauka

Profilių grafinė analizė

Cl/Cd profilio poliarė, kuri rodo priklausomybę tarp keliamosios jėgos ir pasipriešinimo koeficientų. Keliamosios jėgos koeficientas Cl atidėtas vertikalioje ašyje. Pasipriešinimo koeficientas Cd atidėtas horizontalioje ašyje. Kiekvienoje analizuojamoje poliarėje galime paminėti  4 būdingus taškus. Norint gauti tikrąją pasipriešinimo koeficiento reikšmę, reikia padalinto grafike matomą reikšmę is 104 .Pirmasis taškas žymi nulinės keliamosios jėgos režimą. Antrasis taškas rodo minimalų profilio pasipriešinimo koeficientą. Trečiasis taškas žymi maksimalios aerodinaminės kokybės atvejį, ketvirtasis taškas reiškia maksimalios keliamosios jėgos koeficientą.

Grafike Cl/α matome keliamosios jėgos kreivę , apskaičiuotos programa XFOIL, kai Re skaičius yra 106. Keliamosios jėgos koeficientas Cl atidėtas vertikalioje ašyje. Atakos kampas laipsniais atidėtas horizontalioje ašyje. Keliamosios jėgos kreivėje yra trys būdingi taškai. Pirmasis taškas žymi nulinės keliamosios jėgos rėžimą. Pirmasis taškas, žymi nulinės keliamosios jėgos rėžimą. Atakos kampas, kuriam esant keliamoji jėga lygi 0, vadinamas nulinės keliamosios jėgos atakos kampu ir ţymimas , ketvirtasis taškas reiškia maksimalios keliamosios jėgos koeficientą. Maksimalus keliamosios jėgos koeficientas žymimas . Atakos kampas, kuriam esant keliamoji jėga yra maksimali, vadinamas kritiniu atakos kampu ir žymimas , Penktasis taškas atitinka atakos kampą , o keliamosios jėgos koeficientas šiame taške žymimas Cl0

Grafikas Cm/  vaizduoja  momento koeficiento priklausomybę nuo atakos kampo, apskaičiuotą programą XFOIL, kai Reinoldso skaičius Re = . Horizontalioje ašyje atidėtas atakos kampas laipsniais. Vertikalioje ašyje atidėtas momento koeficientas Cm. Momento koeficientas matuojamas stygos ketvirčio taško atžvilgiu. Momento koeficientas yra teigiamas, jeigu jis veikia atakos kampo didinimo kryptimi. Įprastinių profilių momento koeficientas yra neigiamas, todėl grafikuose  neigiamos momento koeficiento reikšmės dažniausiai atidedamos į viršų.

Grafikas (Cl/Cd)/  vaizduoja profilio kokybės priklausomybę nuo atakos kampo . Horizontalioje ašyje atidėtas atakos kampas laipsniais, vertikalioje ašyje atidėta koeficientų Cl ir Cd santykis Cl/Cd arba profilio kokybė


Turinys

 • Turinys
 • Įvadas1
 • Darbo tikslas1
 • Profilių bendras vaizdas2
 • Profilių grafinė analizė3
 • Profilių grafikų teorinis aprašymas3
 • Profilių charakteristikų palyginimas tarpusavyje4
 • Cl/Cd charakteristikų palyginimas tarpusavyje4
 • Cl/α charakteristikų palyginimas tarpusavyje4
 • Cm/α charakteristikų palyginimas tarpusavyje5
 • (ClCd)/α charakteristikų palyginimas tarpusavyje6
 • Slėgio pasiskirstymo grafikas Cp/x ir jo grafinis vaizdas7
 • Profilių pasienio ruožai prie skirtingų atakos kampų7
 • Profilių slėgių grafiniai vaizdai prie skirtingų atakos kampų10
 • Profilių su užsparniais charakteristikos13
 • Cl/Cd14
 • Cl/α15
 • Cm/α15
 • (ClCd)/α16
 • Atsakymai į pateiktus klausimus17
 • Kokiuose orlaiviuose naudojami pasirinkti profiliai?17
 • Kaip kinta profilių charakteristikos didėjant Re?20
 • Kurio profilio charakteristikos geresnės?29
 • Kokia yra užsparnio paskirtis?29
 • Išvados29
 • Literatūra29

Reziumė

Autorius
karolis00
Tipas
Tyrimas
Dalykas
Inžinerija
Kaina
€1.55
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Sau 29, 2020
Publikuotas
2019 m.
Apimtis
30 psl.

Susiję darbai

Mokslinių tyrimų ir inovacijų pagrindai

Inžinerija Referatas 2011 m. daiva_pirmūnė
Bėgant laikui ir evoliucionuojant žmonijai matematinės duomenų analizės metodai vis labiau plito įvairiose kūrybinio darbo srityse, surandant vis naujesnių pritaikymo sričių ir naujų...

Statybos pagrindai

Inžinerija Referatas 2018 m. lengvai
Karkasiniai namai (skydiniai namai) statomi iš gamykloje paruoštų sienos skydų su vidaus ir išorės apdaila. Prieš pradedant sienų segmentų gamybą, kiekvienam iš jų padaromas...

Riedmenų traukos teorijos pagrindai

Inžinerija Kursinis darbas 2015 m. radikas
               Šiame kursinio projektavimo darbe, išanalizuosime kelio profilį ir pasirinksime skaičiuojamąją įkalnę, pagal pasirinktą skaičiuojamąją įkalnę, nustatysime sąstato svorį, patikrinsime traukinio pajudėjimo...