Termochrominių kompleksų sintezė ir jų fazinio virsmo tyrimas

3 psl. / 934 žod.

Ištrauka

Teorija:

Termochrominės medžiagos keičia spalvą kaitinant ar šaldant. Tokių medžiagų pavyzdžiai yra bis(dietilamonio)tetrachlorokupratas(II), [(C2H5)2-NH2]2CuCl4, ir bis(dietilamonio)tetrachloronikeliatas (II), [(C2H5)2-NH2]2NiCl4. Kaitinant vario kompleksą, jis pakeičia spalvą iš šviesiai žalios į geltoną, pasiekus termochrominio fazinio virsmo temperatūrą.

Kompleksų spalvos pokytis kaitinant atspindi metalo jono koordinacinės sferos geometrijos pokytį, kuris nulemia pereinamojo metalo d-orbitalių energetinio išsiskaidymo pobūdį, kristalinio lauko stabilizacijos ir skaidos energijos dydžius bei šviesos absorbcijos maksimumo padėtį (λmax) matomos šviesos spektre (spalvą).

 [(C2H5)2-NH2]2CuCl4 atveju, balansą tarp dviejų koordinacinės geometrijos formų apsprendžia keletas faktorių. Iš vienos pusės, ligandų (chloro atomų) tarpusavio atostūmis skatina tetraedrinę CuCl4 konfigūraciją, iš kitos - vandeniliniai ryšiai tarp chloro atomų ir dietilamonio vandenilio atomų yra stipresni (trumpesni) plokščios kvadratinės geometrijos atveju. Pastarasis faktorius ir nulemia deformuotą kvadratinę CuCl4 formą žemoje temperatūroje. Vario jono d-orbitalių skaidos energija didesnė, esant kvadratinei geometrijai, tad šios formos kompleksas absorbuoja trumpesnes matomos šviesos bangas (elektronų sužadinimas dxy→dx2-y2). Manoma, kad termochrominio [(C2H5)2-NH2]2CuCl4 virsmo dominuojantis faktorius yra dietilamonio katijono netvarkingumo (entropijos) padidėjimas kaitinant. Todėl, aukštesnėje temperatūroje susilpnėjus vandeniliniams ryšiams, šis faktorius nebeturi tokios didelės įtakos ir kvadratinė koordinacija pakinta į mažiau įtemptą deformuotą tetraedrinę. Susilpnėjusius vandenilinius ryšius aukštatemperatūrinėje fazėje patvirtina IR spektrai (iš jų paskaičiuotas atstumas NH-Cl plokščiame CuCl42- yra 3,31 Å, o tetraedriniame- 3.45 Å). Mažesnė Cu2+ jono d-orbitalių skaidos energija tetraediniame ligandų lauke nulemia aukštatemperatūrės komplekso formos šviesos absorbcijos maksimumo poslinkį į ilgesnių bangų pusę (elektronų sužadinimas dz2, dx2-y2 → dxy, dxz, dyz).


Reziumė

Autorius
oggiuxx
Tipas
Tyrimas
Dalykas
Chemija
Kaina
€1.55
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Vas 19, 2020
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
3 psl.

Susiję darbai

Kompleksiniai junginiai

Chemija Prezentacija learner
Kompleksinių junginių teorijos pradininkas yra šveicarų mokslininkas Alfred Werner. Teorija sukurta 1890 - 1900 metais, tačiau daugelio požiūrių ji išliko vertinga iki šių...

Jonų pernašos ypatumų tyrimas

Chemija Laboratorinis darbas 2015 m. kamile191
Darbo tikslas Ištirti jonų judėjimą elektriniame lauke. Nustatyti katijonų ir anijonų pernašos skaičius. Tiriama elektros pernaša dėl neorganinės ar organines

Siera ir jos junginiai

Chemija Konspektas 2018 m. Zaza
Išsamus konspektas apie sierą, jos fizines bei chemines (junginiai, reakcijos) savybes.