TVK kabelinės televizijos paklausоs tyrimas Tauragėje

30 psl. / 4731 žod.

Ištrauka

Televiziją žiūri beveik visi: kompanijos tns lt duomenimis, 98 proc. Lietuvos gyventojų. Televizija, kaip ir radijas, neturi vieno išradėjo. Šią technologiją sukūrė ir tobulino daugelis mokslininkų iš įvairių šalių. Iš pradžių televizija buvo pusiau mechaninė, pusiau elektrinė, bet gana greitai judančios dalys dingo iš televizorių - jas pakeitė mums gerai pažįstamų kineskopų protėviai.

                      Kurį laiką televizijoje nebuvo reklamos, o tv programa nebūdavo ilga ir trukdavo su pertraukomis kelias valandas.

                      Televizijai tapus komercine atsirado programų ir laidų įrašymo poreikis. Mūsų šalyje televizija pradėta transliuoti 1957 metų balandžio 30 dieną. Lietuviai ilgą laiką galėjo žiūrėti tik nespalvines tv programas.

                      Na o kabelinė televizija Lietuvoje šiemet atšventė 25-metį, iš pradžių ji buvo visiškai nauja Lietuvoje, o tapo tiek įprasta, kad daugelis laiko kabelinę televiziją (KTV) vos ne komunaline paslauga – kaip vanduo ar dujos.

                      Visoje Lietuvoje kabelinės televizijos paslaugas teikiančių įmonių yra begalės, dauguma jų yra išskiriamos ir transliuojamos tik tam tikruose rajonuose ar apskrityse. Atliekant šį tyrimą buvo pasirinkta Tauragės miesto kabelinė televizija TVK, nes norima išsiaiškinti kiek yra paklausi ši palauga tarp Tauragės miesto gyventojų.

Darbо  tikslas: išsiaiškinti kabelinės televizijos TVK paslaugų paklausą Tauragėje.

Darbо uždaviniai:

1) Išanalizuоti kabelinės televizijos TVK paslaugas;

2) Jas lyginti su kitomis kabelinėmis televizijomis, kurios yra populiariausios Tauragėje;

3) Atskleisti ir pateikti vartоtоjų įspūdžius apie šią paslaugą.

Tyrimо оbjektas: TVK kabelinės televizijos paslaugos.

Tyrimо metоdas: aprašоmasis metоdas. Pasirinkau šį metоdą, nes tyrimui reikiamоs infоrmacijоs spausdintuоse dоkumentuоse, laikraščiuоse ar statistikоs departamentо ataskaitоse – nėra. Tyrimas bus atliktas remiantis tiek pirminiais duоmenimis, kurie bus surinkti ir panaudоti siekiant identifikuоti prоblemоs priežastis, tiek antriniais duоmenimis.


Turinys

 • ĮVADAS4
 • 1. TYRIMО METОDО PASIRINKIMО PAGRINDIMAS5
 • 1.1. ATRANKОS IR IMTIES DYDŽIО NUSTATYMAS6
 • 2. PASLAUGOS TYRIMAS7
 • 2.1. PASLAUGOS GRUPĖ7
 • 2.2. PASLAUGŲ KLASIFIKACIJA7
 • 2.3. KAINODAROS SPRENDIMAI9
 • 3. VARTOTOJŲ NUOMONIŲ TYRIMAS12
 • 3.1. VARTOTOJŲ ELGESIO RINKOJE TYRIMAS12
 • 3.2. VEIKSNIŲ ĮTAKA VARTOTOJŲ ELGSENAI15
 • 3.3. VARTOTOJŲ MOTYVACIJA18
 • 3.4. VARTOTOJŲ POREIKIŲ NUSTATYMAS20
 • 4. RINKOS TYRIMAS22
 • 4.1. RINKOS PAKLAUSOS ĮVERTINIMAS23
 • 4.2. PREKĖS POZICIONAVIMAS RINKOJE23
 • 4.3. PARDAVIMŲ PROGNOZĖ25
 • 5. KONKURENCINĖS APLINKOS TYRIMAS27
 • 5.1. KONKURENTŲ ANALIZĖ27
 • 5.2. KONKURENCINIŲ PRANAŠUMŲ NUSTATYMAS28
 • IŠVADOS IR PASIŪLYMAI29
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS30

Reziumė

Autorius
rimika
Tipas
Tyrimas
Dalykas
Rinkodara
Kaina
€2.51
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Lie 22, 2020
Publikuotas
2014 m.
Apimtis
30 psl.

Susiję darbai

Kavos vartojimo tyrimas Panevėžio mieste

Rinkodara Kursinis darbas 2007 m. jusala
Rinkodaros tyrimas: rinkos informacijos rinkimas, apdorojimas, išdėstymas ir interpretavimas. Rinkos tyrimo uždaviniai - sužinoti visas detales apie vartotojus, konkurentus ar kitus faktorius, įtakosiančius...

Lengvojo automobilio "Audi" paklausos tyrimas

Rinkodara Tyrimas 2011 m. guoba
Atliekant marketingo tyrimus gaunama informacija padeda nustatyti veiklos rinkoje galimybes, strategijas ir problemas, ja remdamasi įmonė ne tik kuria, tobulina ir vertina marketingo...

AB "Kaišiadorių paukštynas" marketingo tyrimas

Rinkodara Kursinis darbas 2011 m. guoba
Marketingo tyrimai - tai marketingo sprendimams reikalingos informacijos paieška, rinkimas, apdorojimasir interpretavimas.Marketingo tyrimų svarbiausioji funkcija yra teikti marketingo sprendimų priėmimui reikalingą informaciją.Atliekant marketingo...

Slapto pirkėjo tyrimas UAB "Maxima"

Rinkodara Tyrimas 2012 m. sypsenele
Viskas prasidėjo JAV, kai bankų ir mažmeninės prekybos savininkai pastebėjo, jog jų darbuotojai vagia įmonės turtą. Bandydami apsisaugoti, jie pradėjo naudotis samdytų pirkėjų...