Žmogiškųjų išteklių kaita Lietuvoje 2010-2015. Užmiesčio vietovių situacijos pokyčiai: Radviliškio rajono atvejis

14 psl. / 4660 žod.

Ištrauka

. Lietuvos, kaip ir kai kurių kitų Europos valstybių nepavydėtina dabartinė demografinė situacija yra politinių, socialinių ir ekonominių kaitos procesų pasekmė. Karai, sovietinė okupacija, Sovietų Sąjungos įvykdytos masinės represijos, trėmimai (prievartiniai gyventojų išvežimai) ir ekonominės krizės turėjo įtakos gyventojų skaičiaus kaitai šalyje. Statistikos departamento 2015 m. duomenimis XX a. antrojoje pusėje prasidėjęs gyventojų skaičiaus augimas tęsėsi iki 1991 metų. 1990 metais Lietuvoje gyveno 3,7 mln. žmonių. Tai didžiausias užfiksuotas gyventojų skaičius Lietuvos valstybės teritorijoje nuo 1950 metų. Tačiau atkūrus nepriklausomybę, šalies gyventojų skaičius mažėja. Spartūs mažėjimo tempai juntami iki šių dienų. Anot Stankūnienės (2011), atkūrus nepriklausomybę, Lietuvoje stebimi didžiuliai pagal mastus, spartūs pagal tempus ir esminiai pagal turinį gyventojų skaičiaus ir jų struktūros bei demografinių procesų (migracijos, šeimos, gimstamumo, šeimų) pokyčiai.

Straipsnis buvo pristaytas konferencijoje ir laimėjo 1 vietą.


Turinys

  • Įvadas
  • Bendrieji gyventojų skaičiaus kaitos dėsningumai Lietuvoje
  • Migracijos mastai ir tendencijos Lietuvoje 2010–2015 m.
  • Žmogiškųjų išteklių situacijos pokyčiai kaimiškosiose savivaldybėse: Radviliškio rajono atvejis
  • Išvados

Reziumė

Autorius
aistesib
Tipas
Tyrimas
Dalykas
Viešasis administravimas
Kaina
€2.51
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Rgs 2, 2020
Publikuotas
2016 m.
Apimtis
14 psl.

Susiję darbai

Valstybės tarnybos žmogiškųjų išteklių valdymas

Viešasis administravimas Referatas 2013 m. raimonda1988
Kiekviena šalis turi valstybės tarnyboje dirbančius darbuotojus ir kiekvienos šalies valstybės tarnautojai turi išskirtinę teisinę padėtį joje. Valstybės tarnyba yra neatskiriama nuo pačios...

Lietuvos, ES ir pasaulio probleminių atvejų analizė

Viešasis administravimas Referatas 2014 m. afrodite
Makroekonomikos sprendimai paprastai yra sudėtingi, reikalaujantis aukščiausio lygio analizės ir visų galimybių apsvarstymo. Dėl priemonių, skirtų problemos spręsti poveikio paprastai nėra vieningų išvadų...

Pensijų sistemos reforma Lietuvoje 1990 - 2010 m.

Viešasis administravimas Kursinis darbas laisve
               Socialinė apsauga yra neatsiejama žmogaus gyvenimo dalis. Jos pagrindą sudaro Valstybinio socialinio draudimo sistema, užtikrinanti apdraustiems šalies gyventojams pajamas senatvės, ligos, invalidumo,...