Žmogiškųjų išteklių kaita Lietuvoje 2010-2015. Užmiesčio vietovių situacijos pokyčiai: Radviliškio rajono atvejis

14 psl. / 4660 žod.
Atkūrus nepriklausomybę Lietuvos Respublikoje gyventojų skaičius ėmė sparčiai mažėti. Analizuodami Statistikos departamento duomenis pastebime, kad gyventojų skaičiaus mažėjimo tempai yra gana intensyvūs iki šių dienų. Po 2013 metų mūsų valstybės gyventojų skaičius nebesiekia 3 mln. Naujausi duomenys, kuriuos pateikia Statistikos departamentas (2016), rodo, kad 2016 metų pradžioje Lietuvoje gyveno 2 888,6 tūkst. žmonių. Šio straipsnio tikslas – aptarti Lietuvos Respublikos demografinės situacijos 2010-2015 metais pokyčius ir aptarti įvairių autorių įvardijamas priežastis, lemiančias žmogiškųjų išteklių praradimą. Straipsnyje panaudoti mokslinės literatūros analizės ir statistinių duomenų analizės tyrimo metodai

Ištrauka

. Lietuvos, kaip ir kai kurių kitų Europos valstybių nepavydėtina dabartinė demografinė situacija yra politinių, socialinių ir ekonominių kaitos procesų pasekmė. Karai, sovietinė okupacija, Sovietų Sąjungos įvykdytos masinės represijos, trėmimai (prievartiniai gyventojų išvežimai) ir ekonominės krizės turėjo įtakos gyventojų skaičiaus kaitai šalyje. Statistikos departamento 2015 m. duomenimis XX a. antrojoje pusėje prasidėjęs gyventojų skaičiaus augimas tęsėsi iki 1991 metų. 1990 metais Lietuvoje gyveno 3,7 mln. žmonių. Tai didžiausias užfiksuotas gyventojų skaičius Lietuvos valstybės teritorijoje nuo 1950 metų. Tačiau atkūrus nepriklausomybę, šalies gyventojų skaičius mažėja. Spartūs mažėjimo tempai juntami iki šių dienų. Anot Stankūnienės (2011), atkūrus nepriklausomybę, Lietuvoje stebimi didžiuliai pagal mastus, spartūs pagal tempus ir esminiai pagal turinį gyventojų skaičiaus ir jų struktūros bei demografinių procesų (migracijos, šeimos, gimstamumo, šeimų) pokyčiai.

Straipsnis buvo pristaytas konferencijoje ir laimėjo 1 vietą.

Turinys

  • Įvadas
  • Bendrieji gyventojų skaičiaus kaitos dėsningumai Lietuvoje
  • Migracijos mastai ir tendencijos Lietuvoje 2010–2015 m.
  • Žmogiškųjų išteklių situacijos pokyčiai kaimiškosiose savivaldybėse: Radviliškio rajono atvejis
  • Išvados

Reziumė

Autorius
aistesib
Tipas
Tyrimas
Dalykas
Viešasis administravimas
Kaina
€2.34
Lygis
Universitetas
Publikuotas
Rgs 2, 2020
Apimtis
14 psl.
Įvertinimas

Susiję darbai

Lietuvos, ES ir pasaulio probleminių atvejų analizė

Viešasis administravimas Referatas 2014 m. afrodite
Makroekonomikos sprendimai paprastai yra sudėtingi, reikalaujantis aukščiausio lygio analizės ir visų galimybių apsvarstymo. Dėl priemonių, skirtų problemos spręsti poveikio paprastai nėra vieningų išvadų...

Lietuvos inovacijų 2010 – 2020 m. strategija

Viešasis administravimas Referatas gretavgreta
Globaliame pasaulyje inovacijos tampa esminiu ekonominės plėtros veiksniu, būtina sąlyga visuomenės poreikiams tenkinti bei vienu iš pagrindinių ekonominio augimo bei stabilumo pagrindo elementų....

Pensijų sistemos reforma Lietuvoje 1990 - 2010 m.

Viešasis administravimas Kursinis darbas laisve
               Socialinė apsauga yra neatsiejama žmogaus gyvenimo dalis. Jos pagrindą sudaro Valstybinio socialinio draudimo sistema, užtikrinanti apdraustiems šalies gyventojams pajamas senatvės, ligos, invalidumo,...