Šviesos savybių tyrimas lazeriu

17 psl. / 2396 žod.

Ištrauka

ĮVADAS

Žmogus pradėjo domėtis šviesos reiškiniais ir juos stebėti labai seniai. Pirmosios susistemintos ir apibendrintos žinios apie šviesos reiškinius ir jų aiškinimą pateiktos graikų filosofų raštuose. 6 a. pr. Kr. Pitagoras teigė, kad kūnai spinduliuoja daleles, todėl yra matomi. 4 a. pr. Kr. Aristotelis tvirtino, kad regėjimas (šviesos jutimas) yra substancijos, esančios tarp akies ir regimojo daikto, judėjimo rezultatas. Tame pačiame amžiuje Platono mokykla suformulavo 2 pagrindinius geometrinės optikos dėsnius – šviesos tiesaus sklidimo ir jos kritimo bei atspindžio kampų lygybės. Pirmieji optikos moksliniai tyrimai, sudarantys šiuolaikinio optikos mokslo pagrindą, pradėti 17 amžiuje. J. Kepleris tyrė optinių atvaizdų sudarymą, G. Galilei 1609 m. sukonstravo teleskopą. Šviesos lūžio dėsnius apie 1620 m. galutinai suformulavo Willebrordas Snellius (Nyderlandai), R. Descartes’as 1637 m. pateikė juos savo veikale ,,Dioptrika“ (Dioptrique). Banginė optika pradėjo formuotis Francesco Maria Grimaldi 1665 m. atradus šviesos difrakciją, o 1669 m. Erasmui Bartholinui (Danija) – dvejopą šviesos lūžį. R. Hooke’as bandė paaiškinti interferencijos reiškinius savo knygoje Mikrografija (Micrographia 1665), Ch. Huygensas 1678 m. išplėtojo banginę šviesos teoriją, ja paaiškino šviesos atspindį, lūžį, dvejopą šviesos lūžį, atrado poliarizaciją. Visus to meto optinius tyrimus apibendrino ir papildė I. Niutonas savo 1704 m. išleistame veikale ,,Optika“ (Optics). I. Niutonas atrado šviesos reiškinių periodiškumą, šviesą laikė dalelių srautu. Dėl didelio jo mokslinio autoriteto iki 19 a. vyravo korpuskulinė (dalelinė) šviesos teorija. Vienas svarbiausių 20 a. optikos plėtros nulemtų išradimų yra lazeris, sukurtas 1960 metais. Jo sukūrimas lėmė netiesinės optikos, holografijos ir interferometrijos plėtrą, naujų mokslo, elektronikos ir technologijos šakų atsiradimą. Kvantinės optikos plėtra atskleidė naujas optinių reiškinių taikymo galimybes.[1]

[1] https://www.vle.lt/straipsnis/optika/


Turinys

 •  
 • ĮVADAS. 
 • ŠVIESOS BANGINĖS SAVYBĖS: 
 • INTERFERENCIJA IR DIFRAKCIJA  
 • 1.1 Interferencija. 
 • 1.2 Difrakcija. 
 • ŠVIESOS ATSPINDYS IR LŪŽIS. 
 • 1.1 Šviesos atspindžio dėsnis. 
 • 2.2 Šviesos lūžio dėsnis. 
 • ŠVIESOS SAVYBIŲ TYRIMAI 
 • 3.1 Difrakcinių gardelių konstantų nustatymas. 
 • 3.2 Atspindžio dėsnio tyrimas. 
 • 3.3 Lūžio rodiklio, nežinomos medžiagos nustatymas. 
 • IŠVADOS. 
 • BIBLIOGRAFINIŲ NUORODŲ SĄRAŠAS. 
 •  

Literatūros sąrašas

Interaktyvūs šaltiniai:

 1. Visuotinė Lietuvių enciklopedija (2018) Optika, Prieiga internete: https://www.vle.lt/straipsnis/optika/
 2. Fotonas.su.lt Mechaninės bangos, Prieiga internete: ,,http://fotonas.su.lt/studdarbai/kniuksta/interferencija.htm
 3. Fotonas.su.lt Šviesos difrakcija, Prieiga internete: http://fotonas.su.lt/studdarbai/sviesa/svetaine/teorija/difrakcija/5.1.htm
 4. E.mokykla.lt (2008) Šviesos atspindys, Prieiga internete: http://gamta5-6.mkp.emokykla.lt/lt/mo/zinynas/sviesos_atspindys/
 5. Fizika (2021) Šviesos atspindys, Prieiga internete: http://fizikos.fweb.lt/%C5%A0viesos%20atspindys
 6. WarbletonCouncil.org Šviesos lūžis, Prieiga internete: https://lt.warbletoncouncil.org/refraccion-de-la-luz-3288
 7. Ukmergės r. Taujėnų gimnazijos prezentacija (2015) Šviesos lūžimas, Prieiga internete: https://slideplayer.com/slide/14515741/

Literatūriniai šaltiniai:

 1. V. A. Šalna (2002) Optika, Vilnius, 87 p.

(PDF: http://www.bfsk.ff.vu.lt/optika/opt/osk41t.pdf)


Reziumė

Autorius
Zaza
Tipas
Tyrimas
Dalykas
Fizika
Kaina
€1.87
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Sau 18, 2023
Publikuotas
2020 m.
Apimtis
17 psl.

Susiję darbai

Fizinės svyruoklės tyrimas

Fizika Laboratorinis darbas 2012 m. taurus
Užduotis: 1.Ištirti dviejų fizinių svyruoklių – apvalaus strypo ir pakabinto rutuliuko pavidalo ‒ svyravimų periodų priklausomybes nuo jų ilgių. 2. Palyginti pakabinto rutuliuko...

Lazerio šviesos difrakcija

Fizika Laboratorinis darbas 2011 m. monikitaaa
Nustatyti lazerio spinduliuojamos šviesos bangos ilgį bei ištirti plokščiųjų bangų difrakcijos maksimumų intensyvumus plyšio difrakciniame vaizde.

Lazerio šviesos difrakcija

Fizika Laboratorinis darbas 2015 m. bordyyna
Laboratorinio darbo metu buvo nustatytas lazerio spinduliuojamos šviesos bangos ilgis bei ištirti Fraunhoferio difrakcijos maksimumų intensyvumai tiesinėje difrakcinėje gardelėje, plyšyje ir Frenelio difrakcija...

Lazerio spinduliuotės savybių tyrimas

Fizika Laboratorinis darbas 2019 m. coverageos
Darbo tikslas: Ištirti He-Ne lazerio ir lazerinio diodo spinduliuočių spektrines charakteristikas ir erdvinį koherentiškumą. Darbo užduotys: 1. Suderinti He-Ne lazerio optinio pluošto sklidimą...