Studentų maitinimosi ypatumų tyrimas

16 psl. / žod.

Ištrauka

Apklausa. Prie eksperimentinių metodų galima priskirti ir apklausą. Tai aktyvus metodas, nes jo dėka galima nustatyti kaip žmonės sužino apie naujoves, kaip į jas reaguoja, tai paprasčiausias būdas išsiaiškinti žmonių nuomonę apie vieną ar kitą dalyką. Apklausos metodu galima gauti tokią informaciją, kurios neįmanoma gauti kitais metodais. Taikant šį metodą, sukuriama situacija, kurioje apklausiamas atsako į tiesioginiu ir netiesioginiu būdu užduotus klausimus. Vykdant apklausą svarbiausia užduotis yra sužinoti ir išsiaiškinti priežastis, sąlygojančias žmonių sprendimus ir veiksmus.
Yra keletas apklausos tipų.
Asmeninė apklausa. Jos metu apklausiantysis bendrauja tiesiogiai su apklausiamuoju. Apklausa gali būti vykdoma įvairiausiose vietose: namuose, darbo vietoje, susibūrimo vietose, telefonu.
1. Atliekant apklausą namuose, apklausėjas atvyksta pas apklausiamąjį į namus ir ten atlieka apklausą.
2. Specialistų ir vadovų apklausa atliekama jų darbo vietose.
3. Taip pat apklausėjas respondentus gali apklausti ir telefonu.
Netiesioginė apklausa. Jos metu apklausiantysis nebendrauja su apklausiamuoju pats tiesiogiai jam pateikdamas klausimus. Atsiranda galimybė apklausą atlikti kompiuterio pagalba, klausimus perduodant elektroninio pašto būdu – tai kompiuterinė apklausa.
Autoapklausa. Atliekama apklausiamiesiems išdalijus anketas ir palikus jiems savarankišką iniciatyvą patiems užpildyti anketos klausimų atsakymus.
Reklaminė apklausa paštu atliekama siekiant dviejų tikslų:
1. Surinkti apklausos informaciją;
2. Pareklamuoti.
Tyrimo tikslas – išsiaiškinti Šiaulių universiteto studentų maitinimosi ypatumus (ką ir kur dažniausiai valgo studentai).
Tyrimo problemą atspindi klausimai: kaip skirtingų demografinių socialinių charakteristikų vartotojai vertina savo maitinimosi ypatumus; ko tikisi laikydami dietų ir skaičiuodami kalorijas; kokį vaidmenį jų gyvenime vaidina sveikas maistas, greito maisto restoranai…
Tyrimo uždaviniai:
• Atlikti studentų apklausą, nustatyti, kokie veiksniai daro didžiausia įtaką studentams, pasirenkant vieną ar kitą patiekalą;
• Išsiaiškinti ką studentai valgo dažniausiai, išskirti mėgstamiausius jų patiekalus;
• Įvertinti, kaip dažnai studentai valgo namuose, kavinėse, valgyklose;
• Nustatyti ar daug studentų maitinasi sveikai.
Tyrimo objektas – Šiaulių universiteto studentų nuomonės apie jų vartojamą maistą.
Tyrimo metodai:
1. Studentų apklausa anketavimo būdu;
2. Statistiniai duomenų apdorojimo metodai (vidurkiai, procentai);
3. Duomenų apdorojimui naudota ( Microsoft Excel).
Temos naujumas. Ši tema mažai nagrinėta t.y. mažai kas ją tyrė bent jau studentų tarpe, todėl manau, kad ji pakankamai nauja ir aktuali mums patiems. Dabar viskas pasaulyje kinta, todėl buvo įdomu išsiaiškinti ar kartu kinta ir studentų maitinimosi ypatumai. Ši tema reikšminga ir įdomi mums patiems, nes tik atsakę į pateiktus klausimus, mes suvokėme ir įsigilinome į save daugiau, atkreipėme didesnį dėmesį į savo mitybą.
Hipotezė – dalyvavimas apklausoje pakeis jūsų mitybos įpročius, padidins motyvaciją domėtis tuo, ką valgote.
Norėdami pažinti save ir savo mitybos ypatumus turime patyrinėti save, išsikelti sau klausimus ką valgome, ką mėgstame, kur valgome dažniausiai ir ką geriame. Su šiomis problemomis susiduriame kasdien ir šioms problemoms išspręsti reikia tam tikrų praktinių veiksmų. Todėl respondentams ir buvo pateiktos anketos apie jų mitybos ypatumus.
Anketavimas vyko raštu, universitete. Vieno asmens apklausa truko nuo 5 iki 10 minučių. Apklausoje dalyvavo 20 respondentų.


Reziumė

Autorius
monikagustas
Tipas
Tyrimas
Dalykas
Sociologija
Kaina
€1.55
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Sau 11, 2013
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
16 psl.

Susiję darbai

Religijos sociologiniai tyrimai Lietuvos konstekste

Sociologija Tyrimas 2011 m. stella
Lietuvos visuomenėje egzistuoja visa kolekcija religinių tikėjimų-definicija. Religinės bendruomenės tarpusavyje susijusios superordinacijos ir subordinacijos ryšiais – socialinė stratifikacija. Lietuvos visuomenėje religinės bendruomenės turi...

Nepilnamečių nusikalstamumo tyrimas pagal lytį

Sociologija Tyrimas 2010 m. linutiaaa
Šiuo darbu siekiama išsiaiškinti nepilnamečių nusikalstamumo skaičiaus kitimą, apskaičiuoti įvairius statistinius rodiklius bei juos interpretuoti. Duomenys imami iš Lietuvos statistikos departamento prie LRV...

Studentų muzikinio skonio tyrimas

Sociologija Tyrimas monikagustas
Muzika mus lydi įvairiose gyvenimo srityse. Nesvarbu ką darome: valgome, dirbame ar kt., dažnai klausomės kokios nors radijo stoties ar kompaktinės plokštelės. Muzika...

Kiekybiniai ir kokybiniai socialiniai tyrimai

Sociologija Referatas monikagustas
Metodologija tyrime atlieka loginę ir gnoseologinę funkciją, o metodai ir tyrimo procedūra - informacijos tyrimo ir apdorojimo funkciją. Tačiau metodologinė pozicija ir taikant...

Socialinės reklamos pastebimumo studentų tarpe tyrimas

Sociologija Tyrimas 2011 m. krisstei
Dabartinėje modernioje visuomenėje apstu socialinių problemų, tačiau atradus sprendimo būdus vienoms aktualijoms, vis dar lieka daug kitų klausimų, reikalajančių visuomenės dėmesio. Pavyzdžiui, nenykstanti...