Studentų muzikinio skonio tyrimas

16 psl. / 2694 žod.

Ištrauka

Muzika mus lydi įvairiose gyvenimo srityse. Nesvarbu ką darome: valgome, dirbame ar kt., dažnai klausomės kokios nors radijo stoties ar kompaktinės plokštelės. Muzika padeda atsipalaiduoti bei daugeliui praskaidrina kasdienybę. Būtų sunku suskaičiuoti kiek pasaulyje yra skirtingų muzikos stilių, bei dar daugiau įvairiausių grupių ir atlikėjų. Iš to, kokią muziką žmogus labiausiai mėgsta, galima apie jį daug ką pasakyti, nes muzika, iš dalies, atspindi tam tikrus charakterio bruožus ir savybes.
Norint ištirti studentų muzikinį skonį t.y. koks muzikos stilius, grupės bei atlikėjai jiems labiausiai patinka buvo atliktas tyrimas “Studentų muzikinis skonis”.
Tyrimo tikslas – išanalizuoti kokią muziką labiausiai mėgsta klausytis ŠU SMF studentai. Tuo remiantis iškelti uždaviniai:
 išsiaiškinti koks muzikos stilius yra labiausiai mėgstamas;
 nustatyti kokia radijo stotis yra populiariausia studentų tarpe;
 sužinoti mėgstamiausias užsienio bei Lietuvos grupes ir atlikėjus.

Tyrimo objektas – Šiaulių Universiteto SMF studentų klausoma muzika.
Tyrimo atlikimo laikas – tyrimas “Studentų muzikinis skonis” buvo atliktas 2005 metų balandžio mėnesį.
Atrankos metodas – tikslinė atranka. Kadangi tyrimo laukas buvo ŠU SMF, tai buvo apklausiami šio fakulteto studentai.
Tyrimo metodai:
Studentų apklausa anketavimo būdu;
Duomenų apdorojimui naudota Microsoft Excel;
Statistiniai duomenų apdorojimo metodai (vidurkiai, procentai).

Anketavimas vyko raštu, universitete. Vieno asmens apklausa truko nuo 5 iki 10 minučių. Apklausoje dalyvavo 20 respondentų.


Turinys

  • ĮVADAS3
  • 1. Tyrimo metodo aprašymas4
  • 2. ŠU SMF studentų tyrimo analizė6
  • 3. Studentų pasiskirstymas pagal labiausiai mėgstamą muzikos stilių ir klausomiausią radijo stotį7
  • 4. Studentų pasiskirstymas pagal mėgstamiausias grupes ir atlikėjus10
  • IŠVADOS14

Reziumė

Autorius
monikagustas
Tipas
Tyrimas
Dalykas
Sociologija
Kaina
€1.87
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Sau 11, 2013
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
16 psl.

Susiję darbai

Religijos sociologiniai tyrimai Lietuvos konstekste

Sociologija Tyrimas 2011 m. stella
Lietuvos visuomenėje egzistuoja visa kolekcija religinių tikėjimų-definicija. Religinės bendruomenės tarpusavyje susijusios superordinacijos ir subordinacijos ryšiais – socialinė stratifikacija. Lietuvos visuomenėje religinės bendruomenės turi...

Nepilnamečių nusikalstamumo tyrimas pagal lytį

Sociologija Tyrimas 2010 m. linutiaaa
Šiuo darbu siekiama išsiaiškinti nepilnamečių nusikalstamumo skaičiaus kitimą, apskaičiuoti įvairius statistinius rodiklius bei juos interpretuoti. Duomenys imami iš Lietuvos statistikos departamento prie LRV...

Studentų maitinimosi ypatumų tyrimas

Sociologija Tyrimas monikagustas
Apklausa. Prie eksperimentinių metodų galima priskirti ir apklausą. Tai aktyvus metodas, nes jo dėka galima nustatyti kaip žmonės sužino apie naujoves, kaip į...

Kiekybiniai ir kokybiniai socialiniai tyrimai

Sociologija Referatas monikagustas
Metodologija tyrime atlieka loginę ir gnoseologinę funkciją, o metodai ir tyrimo procedūra - informacijos tyrimo ir apdorojimo funkciją. Tačiau metodologinė pozicija ir taikant...

Socialinės reklamos pastebimumo studentų tarpe tyrimas

Sociologija Tyrimas 2011 m. krisstei
Dabartinėje modernioje visuomenėje apstu socialinių problemų, tačiau atradus sprendimo būdus vienoms aktualijoms, vis dar lieka daug kitų klausimų, reikalajančių visuomenės dėmesio. Pavyzdžiui, nenykstanti...