Vaiko mokyklinės brandos tyrimas

8 psl. / 1321 žod.

Ištrauka

Metodika
Tyrimo tikslas:
Ištirti vaiko protinio išsivystymo, mokymosi mokykloje prielaidas.
Tiriamasis:
Septynerių metų mergaitė.
Darbo priemonės:
J.Jiraseko orientacinis mokyklinės brandos testas (A. Kerno testo modifikacija).
Darbo eiga:
Tiriamosios mamai duodamas pasirašyti sutikimas leisti vaikui dalyvauti tyrime. Pasirašius mamai, tyrimo metu ant užduoties lapo užrašomi duomenys (vaiko vardas pavardė, amžius, tyrimo data). Tyrime dalyvavusiai mergaitei duodamas testo piešimo užduoties lapas bei pieštukas ir paprašoma nupiešti žmogų, taip kaip jį isivaizduoja lapo viršutinėje dalyje. Tada paprašoma žemiau užduoties lape už brukšnio nukopijuoti žodį, taip kaip mato. Vėliau žemiau paprašoma tiesiai už brūkšnio nukopijuoti taškelius. Atlikus šias užduotis, paimamas verbalinio mąstymo testas (Vaiko mokyklinės brandos tyrimui J.Jiraseko). Vėliau tiriamajai užduodami šio testo klausimai. Atlikus šiuos darbus apklausiama mergaitės mama testu, kuris padeda įvertinti vaiko pasirengimą mokyklai.
Rezultatai buvo apdoroti naudojantis testo instrukcijoje pateiktomis vertinimo nuorodomis. Pirmos ir antros dalių užduotys yra vertinamas nuo 1 iki 5 balų. Įvertinti pirmos (piešimo) užduoties atlikimą padeda J. Jiraseko orientaciniai grafiniai vertinimo modeliai. Trečiosios dalies (Testas padedantis įvertinti vaiko pasirengimą mokyklai) klausimai, kurie užduodami tiriamosios mamai, skaičiuojami tik teigiami atsakymai.


Turinys

  • Įvadas3
  • Metodika4
  • Rezultatai5
  • Rezultatų aptarimas5
  • Išvados6
  • Literatūros sąrašas7

Reziumė

Autorius
gretulkaxx
Tipas
Tyrimas
Dalykas
Psichologija
Kaina
€1.70
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Vas 4, 2013
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
8 psl.

Atsiliepimai

Patvirtintas užsakymas
Tikėjausi kelių vaikų tyrimo. Šiaip darbas gera.

Susiję darbai

Miego kokybės tyrimas

Psichologija Tyrimas 2013 m. argentum
Miegas tai periodiška žmogaus ir kai kurių gyvūnų ramybės būsena, kurios metu organizmas, iš dalies praradęs kontaktą su aplinka, aktyviai atkuria savo jėgas....

Vaiko brandumas mokyklai

Psichologija Referatas 2013 m. pangeja
Praktikos darbas, kuomet yra tikrinamas vaiko brandumas mokyklai remiantis J. Jiraseko metodika, pateiktos išvados.

Atvaizdžio atminties tyrimas

Psichologija Tyrimas megstufeta
Atminties pėdsako greito gesimo samprata naudojama nustatant atvaizdžio atminties trukmę. Dauguma mokslininkų dabar sutaria, kad regimojo atvaizdžio atmintis išsaugoma iki 250 ms. Po...

Repertuarinių gardelių tyrimas

Psichologija Tyrimas 2019 m. 19g97
Asmenybė – unikali individo pastovaus elgesio bruožų konsteliacija (Weiten, 2010). Psichologijos mokslas asmenybę tyrinėja plačiai ir įvairiapusiškai – skirtingos psichologų mokyklos taiko įvairius...

Psichologiniai vaiko išgyvenimai mokykloje

Psichologija Referatas 2018 m. j.m2020
          Kartą vienas senovės graikų filosofas Aristotelis yra paskęs – „žmogus iš prigimties yra skirtas bendruomenei“. Iš tiesų. Jau nuo seniausių laikų žmonės...