Vaiko mokyklinės brandos tyrimas

8 psl. / 1321 žod.

Ištrauka

Metodika
Tyrimo tikslas:
Ištirti vaiko protinio išsivystymo, mokymosi mokykloje prielaidas.
Tiriamasis:
Septynerių metų mergaitė.
Darbo priemonės:
J.Jiraseko orientacinis mokyklinės brandos testas (A. Kerno testo modifikacija).
Darbo eiga:
Tiriamosios mamai duodamas pasirašyti sutikimas leisti vaikui dalyvauti tyrime. Pasirašius mamai, tyrimo metu ant užduoties lapo užrašomi duomenys (vaiko vardas pavardė, amžius, tyrimo data). Tyrime dalyvavusiai mergaitei duodamas testo piešimo užduoties lapas bei pieštukas ir paprašoma nupiešti žmogų, taip kaip jį isivaizduoja lapo viršutinėje dalyje. Tada paprašoma žemiau užduoties lape už brukšnio nukopijuoti žodį, taip kaip mato. Vėliau žemiau paprašoma tiesiai už brūkšnio nukopijuoti taškelius. Atlikus šias užduotis, paimamas verbalinio mąstymo testas (Vaiko mokyklinės brandos tyrimui J.Jiraseko). Vėliau tiriamajai užduodami šio testo klausimai. Atlikus šiuos darbus apklausiama mergaitės mama testu, kuris padeda įvertinti vaiko pasirengimą mokyklai.
Rezultatai buvo apdoroti naudojantis testo instrukcijoje pateiktomis vertinimo nuorodomis. Pirmos ir antros dalių užduotys yra vertinamas nuo 1 iki 5 balų. Įvertinti pirmos (piešimo) užduoties atlikimą padeda J. Jiraseko orientaciniai grafiniai vertinimo modeliai. Trečiosios dalies (Testas padedantis įvertinti vaiko pasirengimą mokyklai) klausimai, kurie užduodami tiriamosios mamai, skaičiuojami tik teigiami atsakymai.

Turinys

  • Įvadas3
  • Metodika4
  • Rezultatai5
  • Rezultatų aptarimas5
  • Išvados6
  • Literatūros sąrašas7

Reziumė

Autorius
gretulkaxx
Tipas
Tyrimas
Dalykas
Psichologija
Kaina
€1.38
Lygis
Universitetas
Publikuotas
Vas 4, 2013
Apimtis
8 psl.
Įvertinimas

Atsiliepimai

Patvirtintas užsakymas
Tikėjausi kelių vaikų tyrimo. Šiaip darbas gera.

Susiję darbai

Sociometrinis grupės tyrimas

Psichologija Tyrimas 2013 m. sin96
Sociometrija – tai įvairaus pobūdžio tarpasmeninių ir grupinių santykių matavimo ir grafinio vaizdavimo būdas. Dažniausiai jis atliekamas apklausos būdu, tačiau naudojami ir kiti...

Fizinės ir emocinės prievartos mokyklose

Psichologija Referatas 2014 m. smikko
1995 metais Lietuvoje patvirtinta (ratifikuota) Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencija kalba apie svarbiausias vaiko teises, jų palaikymą ir gynimą valstybėje. Prisijungdama prie kitų...

Vaiko brandumas mokyklai

Psichologija Referatas 2013 m. pangeja
Praktikos darbas, kuomet yra tikrinamas vaiko brandumas mokyklai remiantis J. Jiraseko metodika, pateiktos išvados.

Vaikų adaptacijos globėjų šeimose problemų analizė

Psichologija Diplominis darbas 2010 m. gute1
Šiuolaikinėje visuomenėje vyrauja aktyvus gyvenimo tempas. Žmonės susvetimėja, nebėra šiltų bei glaudžių santykių net su artimiausiais šeimos nariais. Vertėtų pagalvoti apie mažiausius visuomenės...

Miulerio - Lajerio iliuzijos tyrimas

Psichologija Tyrimas 2017 m. juodaesi
Literatūros apžvalga : Suvokimas yra psichinis procesas, kuris padeda jutimo organams (pvz. oda) pažinti aplinką, pasaulį, bei save. Kai dirgiklis dirgina jutimo organų...

Psichologiniai vaiko išgyvenimai mokykloje

Psichologija Referatas 2018 m. j.m2020
          Kartą vienas senovės graikų filosofas Aristotelis yra paskęs – „žmogus iš prigimties yra skirtas bendruomenei“. Iš tiesų. Jau nuo seniausių laikų žmonės...