ES-27 šalių darbo produktyvumo ir vidutinio bruto darbo užmokesčio ryšio analizė

23 psl. / 3722 žod.

Ištrauka

Darbo produktyvumas šiandien yra vienas svarbiausių ir aktualiausių rodiklių įtakojančių įmonės padėtį konkurencinėje rinkoje, galimybes būti pranašesne už kitas įmones. Taip yra todėl, kad kaip bebūtų tobulinamos gamybos technologijos, tačiau as visuomet turi prižiūrėti ar įvykdyti fizinis asmuo – darbuotojas. Darbo produktyvumas tiesiogiai priklauso nuo valdymo, darbo ir gamybos organizavimo lygio, gamybos technikos ir technologijos lygio, darbuotojų kvalifikacijos, darbo sąlygų, darbo kolektyvo santykių problemų sprendimo. Darbo produktyvumu laikomas žmonių darbo rezultatyvumas. Tai vienas svarbiausių gamybos efektyvumo rodiklių. Darbo produktyvumas matuojamas ekonominių gėrybių kiekiu, sukurtu per laiko vienetą. Darbo temos naujumą ir aktualumą įrodo tai, kad įmonės nuolatos mėgina padidinti savo darbo produktyvumą, o jų progresą galima pastebėti tik nuolatos analizuojant statistinius duomenis ir darant išvadas kas vystosi gera linkme, o kas ne. Darbe yra pasirinkta analizuoti darbo produktyvumo ir vidutinio metinio bruto darbo užmokesčio ryšį, kadangi labiausiai darbo produktyvumą gali įtakoti tinkamų darbuotojų atliekamas darbas, o geriausia jų motyvavimo priemonė – mokamas darbo užmokestis.
Darbo tikslas – pagal 10 metų ES-27 šalių statistinius duomenis ištirti ryšį tarp darbo produktyvumo ir vidutinio bruto darbo užmokesčio.
Tyrimo objektas – darbo produktyvumas, matuojamas sukuriama pridėtine pinigine verte per valandą ir vidutinis metinis bruto darbo užmokestis.
Tyrimo metodai - ryšio tarp darbo produktyvumo ir vidutinio bruto darbo užmokesčio analizei atlikti naudojama statistikos duomenų lyginamoji analizė, absoliučiųjų vidutinių dydžių taikymo metodas, vidutinių dydžių, dinamikos eilučių, koreliacinės regresinės analizės, reikšmingumo sprendimui priimti naudojama imties statistika t.

Turinys

  • Įvadas3
  • Naudojamų sąvokų aptarimas ir tyrimo metodologijos pagrindimas4
  • 1. Dinaminiai vidutinio metinio bruto darbo užmokesčio ir darbo produktyvumo pokyčiai5
  • 2. Ryšio tarp vidutinio darbo užmokesčio ir darbo produktyvumo nustatymas12
  • Išvados16
  • PRIEDAI18

Reziumė

Autorius
some_sugar
Tipas
Tyrimas
Dalykas
Ekonomika
Kaina
€2.02
Lygis
Universitetas
Publikuotas
Vas 7, 2013
Apimtis
23 psl.
Įvertinimas

Susiję darbai

Vidutinis darbo užmokestis Lietuvoje

Ekonomika Kursinis darbas baltojipuga
Pastaruoju metu Lietuvoje itin aktualia tematika tampa vidutinis darbo užmokestis, siekiant ne tik darbo kokybės gerinimo, bet ir kiekvieno šalies piliečio poreikių patenkinimo...

UAB “Alineta” darbo rodiklių analizė

Ekonomika Referatas 2011 m. audriul
Verslininkams bei įmonių vadovams darbo rodiklių kaita visuomet sukelia papildomų rūpesčių, sunkumų ir iššūkių. Personalas keičiasi dėl įvairiausių priežasčių. Darbo užmokesčio sistemų yra...

Vidutinio darbo užmokesčio statistinis tyrimas

Ekonomika Referatas 2013 m. dzastyna
Terminas „statistika“ kildinamas iš lotynų kalbos žodžio „status” - reiškiančio daiktų, padėtį, stovį, būklę ir iš italų kalbos žodžio „stato“ - reiškiančio valstybė.

Darbo jėgos migracijos įtaka šalies ūkiui

Ekonomika Diplominis darbas 2008 m. teraja
Nors per pastaruosius kelerius metus pagausėjo naujosios emigracijos mokslinių studijų, tačiau jų pagrindiniai tikslai daugeliu atveju buvo susiję su narystės euroatlantinėse struktūrose siekiais....