Socialiniai mokslai / Viešasis administravimas

Ar savijauta turi įtakos sėkmingai darbuotojų profesinei veiklai Klaipėdos miesto savivaldybėje?

0 atsiliepimų
Autorius:
Žmonės priklauso įvairioms grupėms, į kurias jungiasi dėl įvairių priežasčių. Šios priežastys gali būti susijusios su asmenine motyvacija, nes grupėje individas gali patenkinti savo poreikius ir siekti savo tikslų. Į grupes žmonės gali jungtis ir dėl veiklos, dalyvaujančių žmonių patrauklumo, grupės tikslų atitikimo. Be to, kai kurios grupės susidaro spontaniškai, neplanuotai, kitos yra sudaromos, organizuojamos specialiai.
Daugeliui mūsų darbas užima kur kas didesnę gyvenimo dalį, negu bet kuri kita veiklos rūšis. Paprastai žmonės darbą vertina už tai, kad jis suteikia stabilų socialinio identiteto jausmą. (2005, Anthony Giddens. „Sociologija“. Poligrafija ir informatika, p. 354).
Kolektyvas – vienas iš svarbiausių faktorių, nuo kurių priklauso noras dirbti, savijauta darbe ir panašūs dalykai. Žmogaus savijautą darbe lemia daugelis faktorių tai: santykiai su viršininku, kolegomis, asmeninės savybės, darbo aplinka, darbo sąlygos. A. Sakalas teigia, kad įmonės kultūra yra per patyrimą išugdytas įmonės personalo sugebėjimas ir emocinis požiūris į uždavinius, kolegas, įmonės valdymą, reagavimas į vykstančius reiškinius ir plėtrą. Organizacijos kultūra neatskiriamai susijusi su jos klimatu.
Pasitenkinimas darbu yra labai svarbus stengiantis įsitvirtini aplinkoje. Darbuotojo lūkesčiai kaip tik ir yra jų motyvacija. Lūkesčiai (jų išsipildymas arba neišsipildymas) lemia žmogaus pasitenkinimą darbu.
Mes gyvename stresinių situacijų ir jų krūvių daugėjimo ir didėjimo laikais. Daugelis stresų bei įtampos rodiklių nuolat gausėja, vis daugėja jų sukeltų susirgimų.Be fizinio ir psichologinio poveikio darbuoto¬jų sveikatai, stresas darbe sukelia didelius kaštus organizacijai. Organizacijos darbo aplinkos netobulinimas mažina darbuotojų darbingumą, pareigingumą, motyvaciją, bei sukelia darbuotojų pravaikštas, nuolatinę darbuotojų kaitą.
Mokslininkai S. Schieman, T. McMullen (2005) pateikia pagrindinius psicho-sociologinius darbo veiksnius darančius įtaką darbuotojų savijautai, akcentuoja kokia darbo aplinka turi neigiamos įtakos darbuotojų produktyviam darbui. Anthony Giddens (2005), Seilius (1998), Birutė Leonienė (2001) akcentuoja bendravimo aspektus, kurie lemia pasitenkinimą darbu.
Tyrimo problema: Darbuotojų savijauta. Stresas darbe ne tik sukelia sveikatos su¬trikimus, neatvykimus ir darbuotojų kaitą, bet ir turi poveikį darbo rezultatams.
Tyrimo tikslas: ištirti ar savijauta turi įtakos sėkmingai darbuotojų profesinei veiklai Klaipėdos miesto savivaldybėje.
Tyrimo objektas: Savivaldybės darbuotojai.
Darbo tipas:
Apimtis:
2641 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • Įvadas
 • 1. Savijautos įtaka darbuotojų profesinėje veikloje teorinė analizė
 • 1.1. Darbo veiksniai turintys įtakos darbinei veiklai
 • 1.1.1. Psichologinis spaudimas
 • 1.1.2. Stresas darbe
 • 1.1.3. Darbuotojų adaptavimas
 • 1.1.4. Darbuotojų įvertinimas, vertinimo kriterijai
 • 1.2. Darbuotojų grupės, jų vaidmuo ir sąveika organizacijoje
 • 2. Savijautos įtaka sėkmingai darbuotojų profesinei veiklai Klaipėdos miesto savivaldybėje apklausos
 • rezultatų analizė
 • 2.1. Darbo krūvio vertinimai
 • 2.2. Fiziologinių, emocinių ir kognityvinių streso požymių vertinimas
 • 2.3. Organizacijos kultūra ir požiūris į darbą
 • 3.3.1. Darbuotojų pasitenkinimas atliekama veikla
 • 3.3.2. Darbo santykių su personalu vertinimai
 • 3.3.3. Darbuotojų darbo santykių su klientais vertinimai
 • 2.4. Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas – geresnis ir kokybiškesnis darbas
 • 2.5. Darbo užmokesčio vertinimai
 • Išvados ir pasiūlymai
 • Literatūra
 • Priedai

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Klaipėdos miesto savivaldybės taryba
Praktikos ataskaita Klaipėdos miesto savivaldybės taryba

Praktikos vieta. Praktika buvo atliekama Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sekretoriate. Praktikos laikas. Kvalifikacinė praktika buvo atliekama [...]

Klaipėdos miesto savivaldybėje teikiamų paslaugų kokybė piliečiams
Tyrimas Klaipėdos miesto savivaldybėje teikiamų paslaugų kokybė piliečiams

Tyrimo problema . Amerikoje buvo atliktas tyrimas, kuris buvo aprašytas žurnalo „Sage journals“ straipsnyje The [...]

Vilniaus miesto savivaldybės valdymo veiksmingumo tyrimas
Kursinis darbas Vilniaus miesto savivaldybės valdymo veiksmingumo tyrimas

Vietos savivalda - viena iš teritorinio valdymo įgyvendinimo formų. Būtent vietos savivaldos teisė - kiekvienos [...]

 Vadybos praktika Klaipėdos miesto savivaldybėje
Praktikos ataskaita Vadybos praktika Klaipėdos miesto savivaldybėje

Šiuolaikiniame pasaulyje įstaigos, įmonės ir įvairios organizacijos yra skirtingos ir unikalios savo paslaugų kokybe, ypatybėmis [...]

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, socialinės paramos skyrius
Praktikos ataskaita Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, socialinės paramos skyrius

Praktika yra privaloma Klaipėdos Universiteto studijų proceso dalis, trukusi nuo 2015 m. rugsėjo 28 d.

Socialinių darbuotojų veikla, dirbant su psichinę negalią turinčiais asmenimis priklausomais nuo alkoholio
Diplominis darbas Socialinių darbuotojų veikla, dirbant su psichinę negalią turinčiais asmenimis priklausomais nuo alkoholio

Pagal L.Lukoševičienę ( 1996) socialinis darbas apibrėžiamas taip [...]

Veiksniai turintys įtakos užsakomąsias apskaitos paslaugas teikiančių įmonių vedamos apskaitos kokybei
Referatas Veiksniai turintys įtakos užsakomąsias apskaitos paslaugas teikiančių įmonių vedamos apskaitos kokybei

Aktualumas. XXI a. pirmojo dešimtmetmečio laikotarpiu finansų ir apskaitos užsakomąsias paslaugas teikiančių verslo vienetų skaičiaus [...]

Baigiamoji kineziterapijos profesinės veiklos praktika. VšĮ Vilniaus miesto klinikinė ligoninė
Praktikos ataskaita Baigiamoji kineziterapijos profesinės veiklos praktika. VšĮ Vilniaus miesto klinikinė ligoninė

Baigiamąją praktiką atlikau Vilniaus Klinikinėje miesto ligoninėje fizinės medicinos ir reabilitacijos skyriuje. Tai elektroterapijos, ergoterapijos [...]

Veiksnių , turinčių įtakos Lietuvos karvių mastitų sukėlėjų rūšims ir paplitimui ,analizė
Prezentacija Veiksnių , turinčių įtakos Lietuvos karvių mastitų sukėlėjų rūšims ir paplitimui ,analizė

Tikslas: Išanalizuoti ir įvertinti veiksnius, turinčius įtakos karvių mastitų sukėlėjų rūšims ir paplitimui Lietuvoje. [...]

Veiksnių, turinčių įtakos Lietuvos karvių mastitų sukėlėjų rūšims ir paplitimui, analizė
Diplominis darbas Veiksnių, turinčių įtakos Lietuvos karvių mastitų sukėlėjų rūšims ir paplitimui, analizė

Pieno ūkis – viena svarbiausių šalies žemės ūkio šakų, turintis ne tik ekonominę, bet ir [...]

Klaipėdos miesto turizmo ir viešbučių rinka ir jos išskirtinumas Lietuvos atžvilgiu
Tyrimas Klaipėdos miesto turizmo ir viešbučių rinka ir jos išskirtinumas Lietuvos atžvilgiu

Svarbus faktorius rinkai- atsinaujinę ir patobulinti lankomi objektai, pvz: kelerius metus Klaipėdoje buvo atnaujinamas Jūrų [...]

Klaipėdos jūrų uosto įtakos miesto oro taršai tyrima
Diplominis darbas Klaipėdos jūrų uosto įtakos miesto oro taršai tyrima

Klaipėda – trečiasis pagal dydį Lietuvos miestas, Kuršių marių ir Baltijos jūros susiliejimo [...]

Kultūros ir turizmo vadybos profesinės veiklos praktikos ataskaita
Praktikos ataskaita Kultūros ir turizmo vadybos profesinės veiklos praktikos ataskaita

Praktikos tikslas: Ugdyti praktinius vadybinius darbus, integruotus į kultūros ir turizmo veiklos planavimą, organizavimą, kokybinio [...]