Ar savijauta turi įtakos sėkmingai darbuotojų profesinei veiklai Klaipėdos miesto savivaldybėje?

14 psl. / 2641 žod.

Ištrauka

Žmonės priklauso įvairioms grupėms, į kurias jungiasi dėl įvairių priežasčių. Šios priežastys gali būti susijusios su asmenine motyvacija, nes grupėje individas gali patenkinti savo poreikius ir siekti savo tikslų. Į grupes žmonės gali jungtis ir dėl veiklos, dalyvaujančių žmonių patrauklumo, grupės tikslų atitikimo. Be to, kai kurios grupės susidaro spontaniškai, neplanuotai, kitos yra sudaromos, organizuojamos specialiai.
Daugeliui mūsų darbas užima kur kas didesnę gyvenimo dalį, negu bet kuri kita veiklos rūšis. Paprastai žmonės darbą vertina už tai, kad jis suteikia stabilų socialinio identiteto jausmą. (2005, Anthony Giddens. „Sociologija“. Poligrafija ir informatika, p. 354).
Kolektyvas – vienas iš svarbiausių faktorių, nuo kurių priklauso noras dirbti, savijauta darbe ir panašūs dalykai. Žmogaus savijautą darbe lemia daugelis faktorių tai: santykiai su viršininku, kolegomis, asmeninės savybės, darbo aplinka, darbo sąlygos. A. Sakalas teigia, kad įmonės kultūra yra per patyrimą išugdytas įmonės personalo sugebėjimas ir emocinis požiūris į uždavinius, kolegas, įmonės valdymą, reagavimas į vykstančius reiškinius ir plėtrą. Organizacijos kultūra neatskiriamai susijusi su jos klimatu.
Pasitenkinimas darbu yra labai svarbus stengiantis įsitvirtini aplinkoje. Darbuotojo lūkesčiai kaip tik ir yra jų motyvacija. Lūkesčiai (jų išsipildymas arba neišsipildymas) lemia žmogaus pasitenkinimą darbu.
Mes gyvename stresinių situacijų ir jų krūvių daugėjimo ir didėjimo laikais. Daugelis stresų bei įtampos rodiklių nuolat gausėja, vis daugėja jų sukeltų susirgimų.Be fizinio ir psichologinio poveikio darbuoto¬jų sveikatai, stresas darbe sukelia didelius kaštus organizacijai. Organizacijos darbo aplinkos netobulinimas mažina darbuotojų darbingumą, pareigingumą, motyvaciją, bei sukelia darbuotojų pravaikštas, nuolatinę darbuotojų kaitą.
Mokslininkai S. Schieman, T. McMullen (2005) pateikia pagrindinius psicho-sociologinius darbo veiksnius darančius įtaką darbuotojų savijautai, akcentuoja kokia darbo aplinka turi neigiamos įtakos darbuotojų produktyviam darbui. Anthony Giddens (2005), Seilius (1998), Birutė Leonienė (2001) akcentuoja bendravimo aspektus, kurie lemia pasitenkinimą darbu.
Tyrimo problema: Darbuotojų savijauta. Stresas darbe ne tik sukelia sveikatos su¬trikimus, neatvykimus ir darbuotojų kaitą, bet ir turi poveikį darbo rezultatams.
Tyrimo tikslas: ištirti ar savijauta turi įtakos sėkmingai darbuotojų profesinei veiklai Klaipėdos miesto savivaldybėje.
Tyrimo objektas: Savivaldybės darbuotojai.


Turinys

 • Įvadas
 • 1. Savijautos įtaka darbuotojų profesinėje veikloje teorinė analizė
 • 1.1. Darbo veiksniai turintys įtakos darbinei veiklai
 • 1.1.1. Psichologinis spaudimas
 • 1.1.2. Stresas darbe
 • 1.1.3. Darbuotojų adaptavimas
 • 1.1.4. Darbuotojų įvertinimas, vertinimo kriterijai
 • 1.2. Darbuotojų grupės, jų vaidmuo ir sąveika organizacijoje
 • 2. Savijautos įtaka sėkmingai darbuotojų profesinei veiklai Klaipėdos miesto savivaldybėje apklausos
 • rezultatų analizė
 • 2.1. Darbo krūvio vertinimai
 • 2.2. Fiziologinių, emocinių ir kognityvinių streso požymių vertinimas
 • 2.3. Organizacijos kultūra ir požiūris į darbą
 • 3.3.1. Darbuotojų pasitenkinimas atliekama veikla
 • 3.3.2. Darbo santykių su personalu vertinimai
 • 3.3.3. Darbuotojų darbo santykių su klientais vertinimai
 • 2.4. Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas – geresnis ir kokybiškesnis darbas
 • 2.5. Darbo užmokesčio vertinimai
 • Išvados ir pasiūlymai
 • Literatūra
 • Priedai

Reziumė

Autorius
edita15
Tipas
Tyrimas
Dalykas
Viešasis administravimas
Kaina
€1.87
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Kov 14, 2013
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
14 psl.

Susiję darbai

Saugaus ir sveiko mobilumo plėtotė Klaipėdos mieste

Viešasis administravimas Diplominis darbas 2011 m. explit
Svarbus valstybės socialinės gerovės uždavinys sveika visuomenė. Pagrindinė šiuolaikinio, siekiančio darniai vystytis, didmiesčio problema yra jo užterštumas ir ribotos saugaus bei sveiko mobilumo...

Piliečių dalyvavimas Šiaulių miesto savivaldybėje

Viešasis administravimas Tyrimas 2018 m. germintaa
Lietuvos Respublika po Nepriklausomybės atkūrimo pasirinko žengti demokratinės valstybės keliu. Demokratijos įgyvendinimas neįmanomas be piliečių tiesioginio dalyvavimo visuomenės valdymo procese, priimant sprendimus politiniais,...